9 augustus t/m 17 augustus 2021

18 augustus 2021

 

09-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een tijdelijke standplaats voor het plaatsen van een greenhopper, Merodelaan.

 

09-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, Twaalfbunder 3.

 

10-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit, Gageldonkseweg Breda.

 

11-08-2021 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een telecommast met hekwerk, Ganzerik.

 

11-08-2021 Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een container bij de Asterdplas, Rietdijk.

 

11-08-2021 Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Honderdbunder 21.

 

11-08-2021 Melding 0-evenement, Buurtfeest Felixberg, Felixberg.

 

13-08-2021 Aanvraag vergunning plaatsen mobiel onderzoekscentrum Dorsvlegel.

 

16-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, Heksenkring 1.

 

16-08-2021 Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Laagerf 36.

 

17-08-2021 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), Somerweide 5.

 

17-08-2021 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Klein Zand 2.

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven