Verkeersdrempels

Er wordt een groot onderscheid gemaakt tussen de geleidelijke drempels met op- en afgang die als ‘noodzakelijk kwaad’ gezien worden en de dikke ribbels, ook wel varkensruggen genoemd. Deze zijn zelfs bij een heel rustige passering niet fijn voor auto en tandprothese. 63% zegt er nee tegen. Welke actie gaan jullie hierop ondernemen?

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Dit filmpje is dezelfde als bij Trottoirs omdat het in één totaal-interview is opgenomen

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om, in gezamenlijkheid met hun straat, dit probleem aan te kaarten bij de Gemeente, zodat de varkensruggen vervangen kunnen worden door andere snelheid verminderende maatregelen. De ChristenUnie weet dat dit al bij enkele straten gebeurd is. ChristenUnie geeft prioriteit aan het verminderen van verkeersongelukken en verkeersoverlast dus moedigt snelheid verminderende maatregelen aan.

VVD Breda

08 maart 2022

Dit is altijd een lastige discussie. Er wordt veel geklaagd over hardrijden op veel plekken in Breda. Drempels helpen hierbij. Ook snappen wij dat niet iedereen altijd blij is met drempels. Het is daarom vooral belangrijk dat we bij iedere weg de juiste afweging maken voor dat gebied.

SP Breda

08 maart 2022

Te hard rijden is op sommige plekken echt een veiligheidsprobleem, dat op verschillende manieren kan worden aangepakt. Dit samen met omwonenden oppakken om te kijken welke oplossing bij welke situatie beste past, is hoe wij dit willen aanpakken, en niet dus standaard voor 1 of 2 opties kiezen.

PvdD Breda

08 maart 2022

PvdD staat voor een stad waar de fietser en voetganger ruimte krijgen en de auto daarvoor ruimte inlevert. Snelheidsbeperkende maatregelen die ook het gebruik van de auto ontmoedigen zijn wij dus voor. Dat kan onder meer door eenrichtingsverkeer op meer plekken in te voeren en door minder brede rijbanen voor de auto waardoor de snelheid er als vanzelf uitgaat.

LPF Breda

08 maart 2022

Verkeersveiligheid in Breda is erg belangrijk, het inzetten van drempels is een effectieve manier om de maximumsnelheid en de veiligheid te waarborgen. Echter, het inzetten van drempels zijn niet de enige manier om dit te realiseren, bovendien tast het woongenot aan voor vele omwonenden. Lijst Pim Fortuyn Breda wil kijken naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om de snelheid te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

FVD Breda

08 maart 2022

Wij zijn voor het prettig en fatsoenlijk kunnen rijden, mits de veiligheid daarmee gewaarborgd blijft. We willen de verkeerssituaties uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen.

D66 Breda

08 maart 2022

Verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk. Het afremmen van auto’s helpt om die veiligheid te verhogen. Wat ons betreft zijn geleidelijke drempels daarvoor prima, mits de verkeersveiligheid maar voorop blijft staan. We pleiten ervoor om met de wijken en buurten in gesprek te gaan als gemeente over de inrichting van de wegen.

CDA Breda

08 maart 2022

Verkeersveiligheid is de eerste prioriteit, daar zijn deze maatregelen voor getroffen. Bij herinrichtingen zullen we kijken hoe we dit het beste kunnen vormgeven om niet te veel hinder te geven maar wel verkeersveiligheid nastreven.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Wij gaan samen met de wijkbewoners onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn. Deze alternatieven moeten dan worden opgenomen in de bij punt 3 genoemde prioriteitenlijst. De bewoners beslissen dan zelf in welke volgorde van prioriteit dit probleem moet worden aangepakt.

Breda Beslist

08 maart 2022

Snelheid remmende maatregelen zijn soms nodig. Maar daar zijn vele oplossingen voor. De varkensruggen zijn dan ook overdreven oncomfortabel en dus weg ermee. Echter er mag ook aangesproken en gehandhaafd worden op rij gedrag. De drempels liggen er, omdat een groep weggebruikers zich niet gedraagt.

50PLUS

08 maart 2022

We moeten eerlijk naar elkaar zijn. Er wordt veel te hard gereden in alle wegen in onze wijken. Alles is 30 km zone maar daar houdt niemand zich helaas aan. De drempels kunnen de vaart er flink uithalen (kijk naar de zgn. 7 heuvelenweg op de Asterdkraag). Niemand kan daar hard rijden en er spelen veel kinderen op straat. Het wachten is op de moderne techniek, waar al mee geëxperimenteerd wordt waarbij een auto niet harder dan 30km/u kan rijden. Andere oplossingen zoals veel slingers in de wegen maken is in meeste gevallen geen oplossing.

^ Naar boven