Straatmeubilair

Meer bankjes en tafels (67%) en vuilnisbakken (59%) zijn gewenst. Ook het onderhoud vormt een aandachtspunt (52%). Het samen buiten zijn staat hoog op de lijst en goede voorzieningen dragen daaraan bij. Wat zegt jullie programma hierover? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Hierna werd het debat nogmaals opgepikt. Kijk naar deel 2 over Straatmeubilair 

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Deze specifieke aandachtspunten staan vermeld in ons programma. Bankjes en tafels nodigen uit om een rondje te fietsen en te pauzeren. Een afvalbak ernaast is onmisbaar. De uitdaging blijft om dit ‘’hufterproof’’ te realiseren en ook het onderhoud goed te organiseren. Die uitdaging gaan we graag aan! Daarnaast moedigen we de nieuwe plannen voor het verder openstellen van het natuurgebied in de Haagse Beemden aan! Leuke wandelpaden nodigen uit tot meer buiten te zijn, alsook meer groen op straat…

VVD Breda

08 maart 2022

De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Waar het vies is moet er sneller worden schoongemaakt en wat kapot is moet eerder gemaakt worden. Ook willen we meer creatieve sportvoorzieningen in de openbare ruimte die geschikt is voor zowel jong als oud.

SP Breda

08 maart 2022

Wij hebben straatmeubilair niet opgenomen staan in ons verkiezingsprogramma, wel staat in ons verkiezingsprogramma: “Door elkaar te ontmoeten, jong en oud, leren we elkaar kennen en dat bevordert ook de veiligheid”. Elkaar ontmoeten betekend ook dat de buitenruimte daartoe uitlokt en dat de bezuinigingen op onderhoud moeten stoppen.

PvdD Breda

08 maart 2022

Corona heeft de mensen gelukkig het genot van (samen) buiten zijn (weer) doen inzien. Het gemeenschapsleven begint zich steeds meer buiten af te spelen. Dat past bij Breda als zuidelijke stad, met een bourgondische inborst. PvdD pleit voor 'praatbankjes' (en regenboogbankjes).

 

Op het vlak van vuilnisbakken zou de gemeente veel meer burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. Met prikkers clean-ups houden is sympathiek, maar een goedgeplaatste vuilnisbak scheelt echt!

LPF Breda

08 maart 2022

Er zijn naar onze mening te weinig mogelijkheden om te kunnen genieten van de publieke ruimte. Dit kunnen we verbeteren door meer bankjes te plaatsen en ook vuilnisbakken. Deze moeten intensiever en frequenter geleegd worden om de publieke ruimte schoon te houden. Ook ouderen moeten voldoende mogelijkheden hebben om even te kunnen gaan zitten wanneer zij onderweg zijn van en naar de supermarkt bijvoorbeeld.

FVD Breda

08 maart 2022

De FVD staat absoluut voor meer groen in de wijken en het behoud van de Nederlandse natuur. We vinden het belangrijk dat mensen buiten kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en een gezonde wandeling kunnen maken. We zijn voor de aanleg van groene tuinen, meer bomen, struiken, prullenbakken, bankjes, etc. Dit moet uiteraard ook goed onderhouden worden. Kinderen, volwassen en ouderen verdienen het om op te groeien en te wonen in een groene omgeving.

D66 Breda

08 maart 2022

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor een fijne plek om te wonen. Daar besteden we dus absoluut aandacht aan. Bijvoorbeeld bij de Asterdplas, waar we betere voorzieningen willen, zoals bankjes, prullenbakken, toiletten, een busverbinding bij mooi weer en fietsenstallingen. Met een goede horecazaak kun je daar ook in de winter terecht. Die gezellige drukte helpt ook mee om het een veilige plek te houden. Daarnaast stimuleren we dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in de buitenruimte en dat er meer ruimte is voor initiatieven van burgers en horeca pop-ups ook in wijken buiten het centrum. Dat alles voor een prettige buitenruimte waar het fijn verblijven is.

CDA Breda

08 maart 2022

De aanpak van zwerfvuil behelst voor ons meer prullenbakken. We zouden in de openbare ruimte meer beweging willen stimuleren, daar zouden naast buitensport systemen ook rustpunten en ontmoetingsplekken aan kunnen bijdragen.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Het goed kunnen vertoeven in de openbare ruimte vinden wij erg belangrijk. Een goed ingerichte buitenruimte vergroot de leefbaarheid en veiligheid, maar dat niet alleen, ook voor het ontmoeten en verbinden van mensen heeft een fijne buitenruimte een positieve functie. Bij het inrichten van zulke ruimtes is de inbreng van bewoners cruciaal. Dus samen met de bewoners een inrichtingsplan maken en opnemen in de bij punt 3 (trottoirs) genoemde prioriteitenlijst. De bewoners beslissen dan zelf in welke volgorde van prioriteit dit probleem moet worden aangepakt.

Breda Beslist

08 maart 2022

In ons verkiezingsprogramma bij het punt “de basis op orde” staat samengevat “een zo heel mogelijk, schone en veilige openbare ruimte” dus daar wordt het onderhoud aangekaart en het dus aantrekkelijker maken om daar te vertoeven. We spreken in het verkiezingsprogramma ook over meer honden uitlaatplaatsen en het plaatsen van speciale afvalbakken voor hondenpoep, inclusief het aanbieden van zakjes hiervoor.

50PLUS

08 maart 2022

Volledig mee eens. Fietsen en wandelen wordt op alle manieren gestimuleerd maar alleen al rondom bv de Asterdplas zijn weinig tot geen bankjes of tafeltjes en al helemaal geen vuilnisbakken. Plaatsen van bv meer vuilnisbakken is niet voldoende. Er moet dan ook geld in begroting komen om die vuilnisbakken op tijd te legen etc. Dus aanschaf en plaatsing is 1, maar onderhoud is 2 en hoort er ook bij. Ander lok je alleen maar nog meer zwerfvuil uit. En dat willen we juist niet.

^ Naar boven