Afval

 

Nogal een pittige: het grofvuil! 70% van de respondenten toont zich niet happy met de huidige situatie. 25 Euro voor ophalen is veel, zelf wegbrengen niet altijd mogelijk en bovendien weinig comfortabel. Wat gaan jullie hieraan doen?

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Een terecht punt. De afvaldumpingen zijn toegenomen, dat kan elke burger zien! Ook wordt afval van omwonenden gedropt bij reguliere grofvuilmeldingen, waardoor bij de melder extra kosten in rekening worden gebracht. We zijn benieuwd hoeveel netto extra inkomsten dit de gemeente Breda heeft opgeleverd ten opzichte van de netto extra uitgaven die de gemeente Breda hieraan besteedde toen grofvuil nog gratis was. We kunnen ons niet voorstellen dat dát verschil opweegt tegen de huidige afvaldumpingen en irritaties van buurtbewoners en zijn dus voor het afschaffen van grofvuil.

D66 Breda

08 maart 2022

We willen dat ons afvalsysteem goedkoop én duurzaam is. Dat doen we door ons afval goed te scheiden. Restafval (zoals grofvuil) is tenslotte het duurst om te verwerken en het slechtst voor het milieu. Het ophaaltarief zorgt voor minder van dat restafval. Dat is goed voor het milieu en je portemonnee. Wat D66 betreft geven we bij goed scheiden bovendien alle Bredanaars wat geld terug, door de afvalstoffenheffing dan te kunnen verlagen.

Daarnaast willen we dat je alleen voor een dienst hoeft te betalen als je daar gebruik van maakt. Gratis bestaat immers niet, de rekening voor het ophalen moet sowieso betaald worden. Met het ophaaltarief voorkomen we dat jij moet betalen voor het grofvuil van anderen. Dat is wel zo eerlijk.

Alles bij elkaar genomen zorgt het ophaaltarief er dus voor dat het systeem goedkoper, duurzamer en eerlijker wordt en de lasten omlaag kunnen. Daar willen we dus graag mee doorgaan.

LPF Breda

08 maart 2022

Het huidige afvalbeleid is bewezen niet effectief en heeft gezorgd voor veel frustratie en ongenoegen bij de inwoners. Mensen moeten de mogelijkheid hebben, indien gewenst, om eenvoudig, snel en goedkoop afval te kunnen deponeren bij de milieustraat. Grofvuil moet weer gratis opgehaald worden door de gemeente. Dit is in het verleden ook zo geweest, het houdt de straten schoon en de Bredanaars tevreden. Immers, een schone omgeving draagt bij aan het woonplezier in onze stad. Afval hoeft geen verdienmodel te zijn.

Breda Beslist

08 maart 2022

Het afschaffen van de eigen bijdrage voor het ophalen heeft hoge prioriteit wat betreft Breda Beslist. De illegale dumpingen zijn ook toegenomen. Wij pleiten voor het op de schop nemen van deze manier van afhandelen.

CDA

07 maart 2022

Afschaffen, grofvuil en snoeiafval moet gewoon gratis kunnen worden opgehaald.

BuurtBelangen

07 maart 2022

Onze indruk is dat het ophalen en betalen van grofvuil in heel Breda een issue is. Als duidelijk is dat een groot deel van onze inwoners het grofvuil weer gratis willen laten ophalen dan moeten hiervoor de consequenties in beeld worden gebracht. Na het in beeld brengen ontstaan er vanzelf keuzes. In onze optiek moeten de bewoners dan meebeslissen over wel of niet gratis ophalen van het grofvuil.

50PLUS

07 maart 2022

Ook voor ons een doorn in het oog. Je betaalt als burger al heel veel geld voor afvalverwerking via de gemeentelijke belastingen. Dit mag niet verhoogd worden en apart ophalen moet gratis zijn om te voorkomen dat overal door heel Breda bankstellen en andere grote voorwerpen in de bosjes en vuilcontainers gedropt worden. Gemeente moet stappen maken om veel meer te gaan doen aan circulaire economie. Plaats voor een milieustraat een hub waar eerst waardevolle spullen die een tweede leven kunnen hebben eruit. Doel van gemeente moet mee willen werken aan een afvalloze wereld. De wereld is er allang mee bezig. Breda nog niet.

PvdD

07 maart 2022

De vervuiler betaalt, is de stelling van de PvdD, maar de grote vervuilers zijn niet de particulieren die af en toe naar de Milieustraat aan het Spinveld moeten met een versleten meubelstuk. Voor hen zou dit gratis moeten zijn, dat voorkomt bovendien illegale dumpingen in het buitengebied van Breda.

VVD

07 maart 2022

Wij zijn groot voorstander van het afschaffen van de 25 euro!

SP

07 maart 2022

De invoering van 25 euro voor ophalen grofvuil en daarnaast ook nog flinke verhoging van afvalstoffenheffing zijn wij nooit voorstander van geweest. Meer betalen voor minder service is niet eerlijk en we zien ook dat de stad er meer door vervuild. Schaf de 25 euro en de pasjes regels af, maak het mensen zo makkelijk mogelijk om afval op een juiste wijze weg te gooien.

FVD

07 maart 2022

Over het algemeen willen we de gemeentebelasting omlaag hebben en ervoor zorgen dat Breda betaalbaar en bewoonbaar blijft. Hieronder valt de afvalstofheffing en het afhalen van het grofvuil. Het is beter dat de gemeente hier voor een groot deel in voorziet, dan zal er ergens ander op bezuinigd moeten worden.

^ Naar boven