Gemeenteraad Breda

Meet & Match Centrum: alle routes naar betaald werk op één plek

Meer mensen aan het werk, één van de pijlers uit het nieuwe bestuursakkoord, wordt concreet door de komst van het Meet & Match Centrum aan het Voorerf 33 in Breda. Hier krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering alle handvatten die nodig zijn om aan het werk te gaan.

Lees meer

Hulp bij een boosterafspraak

Is het voor jou ingewikkeld om via een computer een vaccinatie afspraak te maken? Heb je geen mobiele telefoon? Of heb je die wel, maar weet je niet hoe de corona-app werkt? Blijft het ingewikkeld om met DigiD en sms-berichtjes te werken? Dan kun je hulp inschakelen.

Lees meer

Wethouder Greetje Bos wordt raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch

Greetje Bos (VVD) stopt op 13 januari 2022 als wethouder in Breda. Ze wordt raadsheer (rechter in hoger beroep) bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer

Naar meer natuur

De gemeente Breda heeft op de website PlanBreda.nl onder kopstuk ‘Naar meer natuur in landgoederenzone Haagse Beemden’ de presentatie van de plannen weergegeven. U kunt tot en met 24 november opmerkingen en suggesties plaatsen.

Lees meer

Breda en Waterschap werken samen aan Nieuwe Mark

Samen optrekken in de aanleg en het beheer van de Nieuwe Mark. Dat is de kern van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta met elkaar sluiten.

Lees meer

Begroting Breda 2022: in balans en financieel solide de toekomst in

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft zijn laatste gemeentebegroting van deze bestuursperiode gepresenteerd. Een toelichting.

Lees meer

Paul de Beer stopt als wethouder

Paul de Beer stopt op 22 oktober als wethouder in Breda. Op die datum start hij als Programmanager voor de Zuidwestelijke Delta, een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma. Paul de Beer heeft als wethouder in twee bestuursperiodes vele portefeuilles onder zijn hoede gehad. Daarvóór was hij fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad. In totaal heeft hij 11,5 jaar onderdeel uitgemaakt van het gemeentebestuur. In de laatste jaren heeft hij zich met name ingezet voor de vele ontwikkelprojecten in Breda en voor een klimaatbestendig Breda: onze Stad in een Park.

Lees meer

Het gele vaccinatieboekje

Als u naar het buitenland op vakantie wilt gaan of naar een restaurant, bioscoop, museum of misschien naar een gezellig bruin café, wordt er van u verwacht dat u kunt aantonen dat u geen Covid-19 heeft.

Lees meer

Ingediend en afgewerkt plan bij de gemeente: Hondenspeelterrein Kesteren

Bewoners konden meedenken over het omvormen van het hondenterreintje Kesteren tot hondenspeelterrein te maken.

Lees meer

Ingediend en afgewerkt plan bij de gemeente: Nieuwe speeltuin Sporenweide/Venneweide

Bewoners konden hun stem uitbrengen voor hun favoriete speelplek. Het was ook mogelijk om te kiezen voor geen speelplek.

Lees meer

Nieuw speelbeleid Breda: buiten spelen voor iedereen

“Van buiten spelen krijg je energie.” Deze uitspraak is van Paulina, één van de kinderen die heeft meegedacht over het nieuwe speelbeleid in Breda. Het geeft goed weer hoe belangrijk spelen is voor kinderen.

Lees meer

Eerder huurtoeslag gekregen? Check of je weer recht hebt!

Tot nu toe kregen circa anderhalf miljoen huurders huurtoeslag over 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst/Toeslagen. Dankzij een wetswijziging komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Dit geldt onder meer voor huurders die eerder huurtoeslag ontvingen, maar door een stijging van hun inkomen in 2019 of eerder toen niet meer in aanmerking kwamen daarvoor. Belastingdienst / Toeslagen roept vanwege de verruimde regeling ook hen op om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag 2020.

Lees meer

Overeenkomst Gemeente Breda en Stichting Breda AED Proof

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7 netwerk van AED-apparaten in Breda over. Daartoe is een overeenkomst getekend door wethouder B. Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, onderhoud en kwaliteit van AED-apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

Lees meer

Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen

Gemak en financieel voordelig. Ruim 11.500 Bredase huiseigenaren worden per brief uitgenodigd om mee te doen met de gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen. Met deze collectieve actie wil de gemeente Breda inwoners stimuleren om duurzaam stroom op te gaan wekken. De actie houdt in dat deelnemers zonder veel moeite voordelig zonnepanelen kunnen inkopen en laten plaatsen.

Lees meer

Asfaltwerk

De gemeente werkt aan verbetering van de asfaltwegen in de wijk op de volgende locaties:

Lees meer

Regentonproject

Diverse waterschappen werken aan een klimaatbestendige toekomst

 

 

Lees meer

^ Naar boven