Parkeren

De ene helft is er tevreden mee, de andere helft ziet de parkeersores toenemen. Hoe denken jullie de komende periode hiermee om te gaan?  

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

D66 Breda

08 maart 2022

Parkeren moet goedkoop zijn waar en wanneer dat nodig is. Parkeren moet duur zijn als er ook andere goede manieren zijn om je bestemming te bereiken, zoals de fiets en het OV. Daarom passen we de parkeertarieven aan naar het tijdstip en de locatie. Zo moedigen we mensen aan om op een ander tijdstip of een andere manier te reizen als dat kan, maar straffen we niemand met hoge parkeertarieven wanneer dat niet nodig is.

 

We maken bestaande parkeerplaatsen in Breda flink groener, ook in de straten. Daarmee zijn we ook goed voorbereid op heftige regenbuien. In nieuwe wijken kijken we met een vernieuwende bril naar de bereikbaarheid. Als het mogelijk is hebben we geen straat vol met parkeerplaatsen en auto’s, maar zetten we bijvoorbeeld bankjes neer, leggen we speelplaatsen aan of maken we de straat groener. Ondergronds parkeren en met metroachtige bussen of met deelvervoer naar parkeerplaatsen aan de rand van wijken, zorgt ervoor dat er meer ruimte is op straat. Zo kun je je fijner, veiliger en groener door Breda bewegen.

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Helaas is het duidelijk dat de meningen hierover verdeeld zijn én zullen blijven. Het onderlinge gesprek blijft hierin belangrijk, waarbij de aangewezen vertegenwoordigers van de bewoners een brugfunctie hebben tussen bewoners enerzijds en de Gemeente anderzijds. Echter moedigt de CU het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aan, een tweede auto zien we als een noodzakelijk kwaad en niet als een must-have.

VVD Breda

08 maart 2022

Wij zien helaas nog te vaak broodnodige parkeerplekken verdwijnen. De realiteit is nog steeds dat veel mensen van hun auto afhankelijk zijn om naar het werk te gaan om boodschappen te doen. Die moet je zo dicht mogelijk bij je eigen huis kunnen parkeren. Wij willen dus zeker niet minder maar eerder meer parkeerplekken.

SP

08 maart 2022

Parkeren, een onderwerp waar de afgelopen jaren al vaak over gesproken is in de raad en als er ergens problemen waren dan was betaald parkeren de oplossing. Wij geloven niet dat dit overal werkt. Vaak zouden tellingen al duidelijk kunnen maken dat het aantal auto’s en het aantal parkeerplaatsen in eenzelfde buurt niet met elkaar kloppen. Door herinrichtingen en ook toename van auto’s geeft dit soms problemen. Ook hierbij telt voor ons, altijd samen met de inwoners kijken waardoor de parkeerproblemen feitelijk ontstaan en daar een oplossing bij zoeken.

PvdD

08 maart 2022

Te lang heeft autostad Breda ingezet op meerdere parkeerplekken per huishouden. Dat geeft een volkomen verkeerd signaal af. Een té groot deel van de openbare ruimte wordt ingenomen door geparkeerde blokken staal. PvdD wil meer autoluwe en autovrije zones. PvdD ziet toekomst in auto's delen. Gelukkig zie je dit ook steeds vaker, bijvoorbeeld in appartementengebouwen. Met een paar gedeelde auto's kunnen heel wat mensen zich voortbewegen. En voor korte afstanden pakken we de fiets, de elektrische taxi of de vertrouwde benenwagen.

LPF Breda

08 maart 2022

Of we het graag bespreken of niet, het blijft een heikel punt in Breda. Niet voor niets is de parkeerproblematiek in Breda de op één na grootste ergernis van de Bredanaar. Er is veel frustratie en ergernis als het gaat om de eenduidigheid, toegankelijkheid en functionaliteit van parkeermogelijkheden in zowel het centrum als de wijken. Parkeerbeleid is en blijft maatwerk en dus verdient elke wijk een toegespitste aanpak om de parkeerproblematiek effectief aan te pakken.

FVD

08 maart 2022

De partij wil flink investeren in voldoende parkeergelegenheden, om de stads- en dorpscentra goed bereikbaar te houden. Geen nodeloze investering in laadpunten voor elektrische auto's. Voor wijken waar veel ouderen of mindervaliden wonen, willen we een goede verbinding met het openbaar vervoer. Uiteraard willen we meer macht naar de burger toe, waardoor de burger meer inspraak heeft in dit soort beslissingen, bijvoorbeeld door een bindend referendum.

CDA

08 maart 2022

Wij zoeken naar een juiste verhouding tussen automobiliteit en andere modaliteiten. Veel mensen hebben de auto simpelweg nodig voor werk of om van huis te kunnen gaan door beperkingen. Mocht er door een buurt gevraagd worden om betaald parkeren moeten we dat zorgvuldig afwegen. Uitgangspunt is dan dat het voor bewoners geen extra lasten zou moeten opleveren.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Goed en gedegen door een verkeersbureau de parkeervraagstukken laten onderzoeken. Een onderzoek waarbij de bewoners uit de wijk vol bij worden betrokken. Deze betrokkenheid moet zorgdragen voor een zo groot mogelijke consensus over de resultaten van het onderzoek. De bewoners in staat stellen om naar aanleiding van de resultaten een enquête in de wijk of buurt te organiseren over de geboden oplossing(en). De meest gedragen oplossing(en) opnemen in een plan van aanpak en uiteindelijk uitvoeren. Wordt ook opgenomen in de bij punt 3 (trottoirs) genoemde prioriteitenlijst. De bewoners beslissen dan zelf in welke volgorde van prioriteit dit probleem moet worden aangepakt.

Breda Beslist

08 maart 2022

De bestaande situaties “in de woonstraten” zijn er nu eenmaal, en op weinig plekken waar mensen overlast hebben is aanpassing of uitbreiding mogelijk. Maar daar waar wel mogelijkheid is tot het efficiënter indelen van bijvoorbeeld parkeerhavens, zijn wij voor het aanpakken daarvan. Echter tegen huishoudens met 3 of 4 auto’s valt niet op te boksen qua ruimte.

50PLUS

08 maart 2022

Is een onderwerp met 2 kampen. Degenen die alles met de fiets doen en jong zijn willen een autovrije binnenstad. Maar de middenstand en ouderen die slecht ter been zijn kunnen zijn of de mensen met een beperking (rolstoel, kinderwagen) willen wel met de auto er kunnen komen. Wij ipv ik ook hier het motto. Zorg dat er veel mogelijkheden zijn voor d fiets maar ook voor de auto.

^ Naar boven