Berichten over uw buurt

 

Bouwdossiers gebouwen en percelen

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)-vergunningen digitaal opvragen

 

 

Welke instantie bellen bij overlast?

Wanneer je overlast ervaart, is het belangrijk om dit bij de juiste organisatie te melden. Wie bel je in welke situatie?

Lees meer

Alle maatschappelijke organisaties van Breda in één oogopslag

Gemeente Breda lanceert, in samenwerking met Verbeter Breda, de Sociale Kaart. Op deze online kaart zijn de maatschappelijke organisaties van Breda zichtbaar. Wat de hulpvraag ook is, de Sociale Kaart laat zien waar professionals de juiste ondersteuning vinden op het gebied van armoede & geldzaken, gezondheid & zorg, onderwijs, opvoeden & opgroeien, sport & cultuur, veiligheid & geweld en vrijwilligerswerk. De Sociale Kaart is te vinden op verbeterbreda.nl/sociale-kaart (link onder dit artikel).

Lees meer

Grootste en mooiste speelplekken van Breda vastgelegd op de Speelkaart

Buiten spelen is leuk én gezond. Breda heeft een mooi en divers aanbod van speelplekken. Alleen een overzicht van waar die te vinden zijn, ontbrak nog. Om hiervoor te zorgen is een speciale Speelkaart gemaakt. Wethouder Jeroen Bruijns reikte het eerste exemplaar uit bij consultatiebureau Noorderlicht.

Lees meer

Vanaf 27 augustus minder bussen in spits

Busreizigers opgelet! Met ingang van 27 augustus past Arriva de dienstregeling voor de stadslijnen 2 en 4 aan.

Lees meer

Bomenkap Bergdreef

Breda heeft ruim 90 duizend gemeentelijke bomen in de stad, waarbij de bomen in de bossen niet zijn meegerekend. Echter, een boom kan veel overlast veroorzaken door wortelopdruk en het opdrukken van de bestrating.

Lees meer

Kerstbomen

Kerstbomen kunnen op verschillende manieren aangeboden worden. U kunt uw kerstboom zelf klein knippen en in de container doen of de hele boom naar het milieustation brengen. Op laten halen is ook op diverse manieren mogelijk. En dit jaar zijn er weer kerstboomverbrandingen.

Lees meer

Nieuwe Wijkgids 2023 nu gratis verkrijgbaar

De laatste keer dat er een wijkgids werd uitgegeven was in 2003, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de wijk Haagse Beemden. Op initiatief van bewonerscollectief Haagse Beemden Verbindt ligt er nu een spiksplinternieuwe versie voor u klaar.

Lees meer

Verdedigingswerken weer zichtbaar in het landschap

Wethouder Marike de Nobel en gedeputeerde Stijn Smeulders hebben drie redoutes onthuld aan de Zwarte Dijk, de rand van de Lage Vuchtpolder. Redoutes zijn verdedigingswerken. Het gaat om kleine vierhoekige uitkijkposten.

Lees meer

Meet & Match Centrum: alle routes naar betaald werk op één plek

Meer mensen aan het werk, één van de pijlers uit het nieuwe bestuursakkoord, wordt concreet door de komst van het Meet & Match Centrum aan het Voorerf 33 in Breda. Hier krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering alle handvatten die nodig zijn om aan het werk te gaan.

Lees meer

Nieuwe fietstunnel tussen Breda en Etten-Leur geopend

Op vrijdag 5 augustus is de fietstunnel onder de IABC (International Agro Business Centre) geopend. Deze verbinding tussen Breda en Etten-Leur zorgt voor een veiligere fietsroute en vervangt de omleiding van 600 meter.

Lees meer

Rookvrije generatie

Vanaf 2022 heeft de gemeente Breda besloten om alle 440 speelplekken in de gemeente rookvrij te maken. Vandaar dat je overal waar kinderen kunnen spelen het blauwe bordje Rookvrij tegenkomt.

Lees meer

Tuuttuut, dat is snel

Een rondje met de hond leverde een foto op van een geblokkeerde afvalcontainer. Via de BuitenBeter app gemeld dat deze container geblokkeerd zat. Als ik terugkom met de hond van het rondje, komt de gemeentewagen al aanrijden met een tijdelijke nieuwe container.

Lees meer

Wethouder Greetje Bos wordt raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch

Greetje Bos (VVD) stopt op 13 januari 2022 als wethouder in Breda. Ze wordt raadsheer (rechter in hoger beroep) bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer

Naar meer natuur

De gemeente Breda heeft op de website PlanBreda.nl onder kopstuk ‘Naar meer natuur in landgoederenzone Haagse Beemden’ de presentatie van de plannen weergegeven. U kunt tot en met 24 november opmerkingen en suggesties plaatsen.

Lees meer

Breda en Waterschap werken samen aan Nieuwe Mark

Samen optrekken in de aanleg en het beheer van de Nieuwe Mark. Dat is de kern van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta met elkaar sluiten.

Lees meer

Begroting Breda 2022: in balans en financieel solide de toekomst in

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft zijn laatste gemeentebegroting van deze bestuursperiode gepresenteerd. Een toelichting.

Lees meer

Paul de Beer stopt als wethouder

Paul de Beer stopt op 22 oktober als wethouder in Breda. Op die datum start hij als Programmanager voor de Zuidwestelijke Delta, een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma. Paul de Beer heeft als wethouder in twee bestuursperiodes vele portefeuilles onder zijn hoede gehad. Daarvóór was hij fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad. In totaal heeft hij 11,5 jaar onderdeel uitgemaakt van het gemeentebestuur. In de laatste jaren heeft hij zich met name ingezet voor de vele ontwikkelprojecten in Breda en voor een klimaatbestendig Breda: onze Stad in een Park.

Lees meer

Asterdplas weer open voor hond en paard

Een leeggelopen achtergelaten opblaasflamingo is de trieste aanblik van het einde van een zomerseizoen aan de Asterdplas. Het weer is omgeslagen naar winderig en soms regenachtig herfstweer. Ook een mooi jaargetijde als de bladeren weer verkleuren en de Hollandse luchten in alle tinten grijs tegen de hemel afsteken.

Lees meer

Het gele vaccinatieboekje

Als u naar het buitenland op vakantie wilt gaan of naar een restaurant, bioscoop, museum of misschien naar een gezellig bruin café, wordt er van u verwacht dat u kunt aantonen dat u geen Covid-19 heeft.

Lees meer

Ingediend en afgewerkt plan bij de gemeente: Hondenspeelterrein Kesteren

Bewoners konden meedenken over het omvormen van het hondenterreintje Kesteren tot hondenspeelterrein te maken.

Lees meer

Ingediend en afgewerkt plan bij de gemeente: Nieuwe speeltuin Sporenweide/Venneweide

Bewoners konden hun stem uitbrengen voor hun favoriete speelplek. Het was ook mogelijk om te kiezen voor geen speelplek.

Lees meer

Nieuw speelbeleid Breda: buiten spelen voor iedereen

“Van buiten spelen krijg je energie.” Deze uitspraak is van Paulina, één van de kinderen die heeft meegedacht over het nieuwe speelbeleid in Breda. Het geeft goed weer hoe belangrijk spelen is voor kinderen.

Lees meer

Eerder huurtoeslag gekregen? Check of je weer recht hebt!

Tot nu toe kregen circa anderhalf miljoen huurders huurtoeslag over 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst/Toeslagen. Dankzij een wetswijziging komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Dit geldt onder meer voor huurders die eerder huurtoeslag ontvingen, maar door een stijging van hun inkomen in 2019 of eerder toen niet meer in aanmerking kwamen daarvoor. Belastingdienst / Toeslagen roept vanwege de verruimde regeling ook hen op om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag 2020.

Lees meer

Gemeente Breda geeft reactie op onrust over Galloways

De landgoederenzone is een prachtig gebied midden in de Haagse Beemden. Het vormt het groene hart van onze wijk en dat wil de gemeente graag zo houden. De gemeente heeft dit vastgelegd in afspraken met de provincie en in de Structuurvisie 2030. Maar hoe gaan ze dat dan doen?

Lees meer

Overeenkomst Gemeente Breda en Stichting Breda AED Proof

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7 netwerk van AED-apparaten in Breda over. Daartoe is een overeenkomst getekend door wethouder B. Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, onderhoud en kwaliteit van AED-apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

Lees meer

Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen

Gemak en financieel voordelig. Ruim 11.500 Bredase huiseigenaren worden per brief uitgenodigd om mee te doen met de gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen. Met deze collectieve actie wil de gemeente Breda inwoners stimuleren om duurzaam stroom op te gaan wekken. De actie houdt in dat deelnemers zonder veel moeite voordelig zonnepanelen kunnen inkopen en laten plaatsen.

Lees meer

Asfaltwerk

De gemeente werkt aan verbetering van de asfaltwegen in de wijk op de volgende locaties:

Lees meer

Regentonproject

Diverse waterschappen werken aan een klimaatbestendige toekomst

 

 

Lees meer

11 t/m 17 december 2023

Haagse Beemden

11-12-2023  Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het veranderen van de voorgevel, Langdonk 10 .

11-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een aanbouw, Asterdkraag 120.

12-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het opslaan van roerende zaken, Viktorsberg 11.

12-12-2023 Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een garage en het aanleggen van een in- en uitrit, Merodelaan 99.

14-12-2023 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Haagse Beemden, Muizenberglaan-Westerhagelaan’, ontwerpbesluit hogere waarde en concept beeldkwaliteitsplan.

14-12-2023 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, Groene Hil 37.

 

Prinsenbeek

11-12-2023 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het tijdelijk gebruiken van de gronden ten behoeve van het evenement WinterWonderBeek.

11-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Zuidlaan 34.

12-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van reclame, Beeksestraat 55.

13-12-2023 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een aanbouw, Hoge Weide 5.

12-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de dakcondensor, Beeksestraat 55.

14-12-2023 Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van 2 watersilo's, Mastlanddreef 15.

14-12-2023 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het wijzigen van de gevel (+ dakkapel) voorzijde, Beeksestraat 78.

14-12-2023 Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning, Meester Bierensweg 55B.

 

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via

https://www.breda.nl/bouwdossier-en-omgevingsvergunning-inzien

 

 

 

 

^ Naar boven