Agenda Wijkplatform Haagse Beemden

Registratieformulier mailinglijst Wijkplatformvergaderingen

 

Vergaderschema

De vaste vergaderdatum wordt verplaatst naar de 2e dinsdag van de maand. We vergaderen mits er voldoende initiatieven te bespreken zijn.

 

Download agenda

 

13 jun

Géén vergadering van het Wijkplatform

 
06 jun

Jaarlijkse evaluatie van het wijkplatform

 

Plaats: De Sleutel

Aanvang: 19.00 uur

Gespreksleider: Barbara van Essen

 

19:00uur - 19:05 uur Opening

 

19:05 uur - 19:45 uur Terugblik afgelopen jaar

  • - Wat ging er goed?
  • - Waar ben je trots op?
  • - Wat kan er beter? 

 

19:45 uur – 20:20 uur Een blik op de toekomst

  • Promotie & publiciteit
  • Budget
  • Afspraken scherp en werkwijze wijkplatform

 

20:20 uur – 20:25 uur Mededelingen en rondvraag

 

20:25 uur Afsluiting

 

09 mei

Agenda

- Notulist
- Terugkoppeling vorige initiatieven: Mail Gunners 20-4
- Evaluatie Wijkplatform 6 juni 19:00-20:30 en Werkwijze
- Stedelijke bijeenkomst op 5 juni tussen 19:00 uur - 21:30 uur

 

Ingekomen initiatieven

- 19:45 uur – 20:00 uur Kunst en Cultuur in de Lucaskerk

 

- 20:00 uur– 20:15 uur Toneelgroep HB

 

19:30 uur in buurthuis Gageldonk

Notulen

11 apr

Agenda

4 aanmeldformulieren:

V.V. De Gunners

- HB scholen voetbaltoernooi

HB Festival
- Wijkfestival
-
Avondvierdaagse

Buurthuis Gageldonk
- Bevrijdingsfeest 5 mei (begroting volgt z.s.m.)

Notulen vorige vergadering (volgt z.s.m.)

Lijst van aangeschafte goederen

Notulen

14 mrt

1. Terugkoppeling vorige bijeenkomst en initiatieven 
Carnaval Gageldonk, Kunstroute, Schmink cursus, vrijwilligersgala

2. Nieuw ingekomen initiatieven
- Biljarten Buurthuis Gageldonk

- Muziekstudio Galaxy Surplus

- Viltworkshop buurthuizen

- Schminkkoffer De Sik

 

Locatie: Buurthuis Gageldonk

Notulen
14 feb

1. Terugkoppeling vorige bijeenkomst en initiatieven

2. Nieuw ingekomen initiatieven
- Carnaval Gageldonk

- Kunstroute HB

- Vrijwilligersgala

- Schminkcursus

 

19:30 uur - 19:35 uur Opening

Terugkoppeling vorige bijeenkomst en initiatieven

- Werkgroep is samengekomen - Notulist

- Nieuwe vaste bijlage: goederen aangeschaft via wijkplatform

- Aangepast aanmeldformulier

- Terugkoppeling vorige initiatieven (Creatieve middag Gageldonk, Cursus intuïtief tekenen, Sik verschillende evenementen en Buitenspeeldag)

 

Ingekomen initiatieven

19:45 uur – 20:00 uur Vrijwilligersgala

– Stichting HB events

- 20:00 uur–20:15 uur Cursus Schminken

– Sik en GBGZ

- 20:15 uur - 20:30 uur Groepsexpositie van kunstenaars uit HB

– Linda de Geus

- 20:30 uur – 20:45 uur Carnaval buurthuis Gageldonk –Latifa 20:45 uur –

- 20:55 uur Mededelingen en rondvraag

- 20:55 uur Afsluiting

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Sleutel

 

Notulen
10 jan

19:30 uur 19:35 uur Opening

19:35 uur – 19:50 uur Terugkoppeling vorige bijeenkomst

- Jaarlijks terugkerende activiteiten worden in het vervolg (kort) door initiatiefnemer gepresenteerd

- Structuur wijkplatform (doorontwikkeling met werkgroep)

- Evaluatie in juni + regelement

- Promotie van het wijkplatform 19:50 uur

Terugkoppeling initiatieven

- 20:00uur – 20:15 uur Ingekomen initiatieven

- 20:15 uur – 20:25uur Creatieve middag Gageldonk

- 20:25 uur– 20:35 uur Cursus intuïtief tekenen

- 20:35 uur – 20:45 uur Diverse evenementen

- 20:45 uur - 20:55 uur Buitenspeeldag

- 20:55 uur – 21:00 uur Mededelingen en rondvraag

 

Locatie: Buurthuis Gageldonk

 
13 dec

Aanvragen initiatieven

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Sleutel

Notulen

   

 

 

 


 

Jaar-evaluaties

<< terug

Uw sociaal wijkbeheerder

Barbara van Esso - Sociaal wijkbeheerder Breda Noord-West

 

Barbara van Essen

06 11 622 644

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven