Wijkplatform

In deze rubriek van het Wijkplatform worden diverse informaties geplaatst. Zou zou men:

 

  • Uitleg kunnen geven over het fenomeen Wijkplatform en in het bijzonder voor de Haagse Beemden (en Prinsenbeek)
  • De bestede gemeenschapsgelden kunnen toelichten die voor de Haagse Beemden bedoeld zijn
  • De aanvragen regelmatig kunnen belichten (en eventueel de stadia waarin deze zich bevinden?)
  • De voorwaarden uiteen kunnen zetten voor een goede aanvraag
  • De agenda(punten) kunnen plaatsen en de vergaderdata en -plekken daarbij kunnen aangeven
  • Formulieren kunnen gebruiken voor enquêtes e.d.
  • Verslag te doen van de gestarte projecten, met foto’s en andere media (video-URL’s e.d.)
  • Vergadernotulen kunnen plaatsen

 

 

^ Naar boven