Wijkplatform Haagse Beemden

In deze rubriek van het Wijkplatform worden diverse informaties geplaatst. Zo zou men bijvoorbeeld:

 

  • Uitleg kunnen geven over het fenomeen Wijkplatform en in het bijzonder voor de Haagse Beemden en Prinsenbeek
  • De bestede gemeenschapsgelden kunnen toelichten die voor de Haagse Beemden en/of Prinsenbeek bedoeld zijn
  • De aanvragen regelmatig kunnen belichten (en eventueel de stadia waarin deze zich bevinden)
  • De voorwaarden uiteen kunnen zetten voor een goede aanvraag
  • De agenda(punten) kunnen plaatsen en de vergaderdata en -plekken daarbij kunnen aangeven
  • Formulieren kunnen gebruiken voor enquêtes e.d.
  • Verslag doen van de gestarte projecten, met foto’s en andere media (video-URL’s e.d.)
  • Vergadernotulen kunnen plaatsen
  • Etc.

 

Wijkplatform Haagse Beemden op Plan Breda

Spelregels voor het indienen van een plan

Dien nu jouw plan in

Informatie aanleveren voor wijk- of dorpsplatform

 

Agenda vergaderingen

 

Buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5

10 november 2021

 

 

Nieuws-items

Naar meer natuur in Landgoederenzone Haagse beemden

10 november 2021

De gemeente presenteerde 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. Je kunt hierop reageren met ideeën en wensen tot en met 24 november.

 

Uw sociaal wijkbeheerder

Jetze van der Ham

06 200 100 14

 

E-mail

 

Hieronder zie je de kaart van Bewonersinitiatieven Haagse Beemden.

Door links bovenin op het icoontje  te klikken, ontvouwt zich een menustructuur waaruit je een keuze kunt maken van hetgeen je graag in kaart gebracht wilt hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven