Wijkplatform Haagse Beemden

       

Naar agenda vergaderingen Wijkplatform

 

Aangeschafte goederen via het Wijkplatform

 

Informatie aanleveren voor wijk- of dorpsplatform

 

Registratieformulier mailinglijst Wijkplatformvergaderingen

 

In de Haagse Beemden is net als in de andere Bredase wijken en dorpen sinds 2017 een wijkplatform actief. Het wijkplatform is een netwerk van bewoners en professionals dat met de initiatiefnemers ideeën om de wijk verder te verbeteren bespreekt. Dit zijn vaak activiteiten gericht op leefbaarheid, die aansluiten bij de behoefte van bewoners. Het gesprek in het wijkplatform is er op gericht de activiteit te versterken en te verstevigen.

 

Het wijkplatform kijkt samen met de initiatiefnemer of er ondersteuning nodig is. Misschien is er wel een samenwerking mogelijk met een andere activiteiten in de buurt! Het wijkplatform wordt daarbij ondersteund door de sociaal wijkbeheerder van de gemeente.

 

Als een idee besproken wordt, kijkt het wijkplatform voor wie de activiteit bedoeld is, of er behoefte aan is en of het past binnen de wijk. Bewoners weten het beste wat goed is voor hun buurt en daarom is hun inbreng erg belangrijk! Iedereen in het wijkplatform is gelijk en krijgt de ruimte om zijn/haar mening te geven. Bewoners die betrokken zijn bij het idee, beslissen niet mee.

 

De initiatiefnemer en het wijkplatform bespreken of er voldoende financiële middelen zijn om het idee uit voeren. Als dit niet zo is, wordt er gekeken of de kosten verlaagd kunnen worden en of er mogelijkheden bestaan voor een eigen bijdrage en/of sponsoring. Als er onvoldoende middelen voor de activiteiten beschikbaar zijn kan de initiatiefnemer een subsidieverzoek bij de gemeente indienen. De gemeente besluit, mede op basis van de bevindingen van het wijkplatform, over het toekennen van subsidie.

 

De sociaal wijkbeheerder haalt bij het platform de bevindingen op en neemt deze mee in het besluit over een subsidieaanvraag.

Daarbij toetst de sociaal wijkbeheerder de aanvraag aan de subsidieregels. Zie daarnaast ook nadere regels subsidieverstrekking.

 

Heeft u interesse om een vergadering van het wijkplatform Haagse Beemden bij te wonen of als u een idee heeft voor een activiteit die u (misschien) aan het wijkplatform wil voorleggen kunt u contact opnemen met de sociaal wijkbeheerder. Uw sociaal wijkbeheerder is benieuwd naar uw ideeën en hoort graag van u. Uiteraard bent u ook welkom bij de vergaderingen van het wijkplatform. 

 

 

Uw wijkbeheerders

 

E-mail Barbara       

 

E-mail Juul

 


 

Nieuws-items

Naar meer natuur in Landgoederenzone Haagse beemden

10 november 2021

De gemeente presenteerde 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. 

Bakkie-op-de-fiets

30 september 2021     Redactie Alex De Vliegere

Avans-studentes Joos van der Mede & Gemma Wijnen verrichtten wijkbreed onderzoek naar de behoeften die er onder de bewoners leven. Het resultaat hiervan legden zij als initiatief aan het wijkplatform voor. Fysiek wijkbeheerder Juul Peters beaamde namens de gemeente dat de verlangde bakfiets onderweg is.

Wijkplatform Haagse Beemden opent nieuw seizoen 2021

12 september 2021     Redactie Alex De Vliegere

Slimme truc: we houden inloop om 19.30 uur en vangen aan met de vergadering om 20.00 uur.

Sociaal wijkbeheerder Jetze van der Ham heeft het goed begrepen. Waar eerst de vergaderingen begonnen om 19.30 uur wordt er nu met koffie en een puntje appeltaart ‘voorvergaderd’. Daarmee wordt het ‘Brabants kwartierke’ ruimschoots opgevangen en arriveert iedereen stressvrij en op tijd voor het echte werk.


Hieronder zie je de kaart van Bewonersinitiatieven Haagse Beemden.

Door links bovenin op het icoontje  te klikken, ontvouwt zich een menustructuur waaruit je een keuze kunt maken van hetgeen je graag in kaart gebracht wilt hebben.

 

 

^ Naar boven