Klankbord

De Haagse Beemden maar vooral Prinsenbeek voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe denken jullie het aandachtniveau voor deze stadsdelen op te krikken? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

De ChristenUnie hoort deze geluiden uit alle delen van de gemeente Breda. Wijkraden en dorpsraden en andere georganiseerde overlegkanalen met bewoners voelen zich vaak niet gehoord. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de komende gemeenteraad! De ChristenUnie wil hier scherp op zijn, en maakt zich voor een mechanisme waar de gemeente automatisch met wijk- en dorpsraden in gesprek moet. De gemeente Breda loopt in vergelijking met andere gemeenten achter als het gaat om de wisselwerking tussen deze raden en de gemeente, door middel van werkbezoeken aan andere gemeenten kunnen de Bredase ambtenaren inspiratie opdoen hoe het ook anders kan!

D66 Breda

08 maart 2022

Voor sommige mensen is de (fysieke) stap naar het stadskantoor te groot. Daarom wil D66 Breda (mobiele) algemene loketten op verschillende plekken in Breda. Inwoners kunnen daar terecht voor al hun vragen, of voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van digitale formulieren. Zo verkleinen we de afstand tussen inwoners en de gemeente. Op deze manier werken we eraan om alle inwoners van de Haagse Beemden en Prinsenbeek de aandacht te geven die ze verdienen.

VVD Breda

08 maart 2022

Het is enorm belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad bestaat uit mensen die uit heel Breda komen. Daarom hebben wij ook bewust kandidaten uit Prinsenbeek en de Haagse Beemden op verkiesbare plaatsen staan. Met die kandidaten hopen we deze gebieden een betere stem in de raad te geven. Al denken wij dat we gelukkig al veel hebben kunnen doen. Zo is de gemeente bijgesprongen toen het slecht ging met de Heksenwiel en heeft de Bredase VVD ervoor gezorgd dat er een nieuwe Markt in Prinsenbeek kwam.

SP

08 maart 2022

Wij zijn de afgelopen weken zowel in Prinsenbeek als in de Haagse Beemden met inwoners in gesprek gegaan waarbij het vermindert vertrouwen in de politiek door opvallend veel mensen werd benoemd. Dat komt ook omdat ze zich niet gehoord en gezien voelen. In de Haagse Beemden konden wij ook zelf constateren dat straten en stoepen en wortelopdruk een gigantisch probleem is bijvoorbeeld terwijl dat in de binnenstad veel sneller wordt aangepakt. Dus daar aandacht voor hebben en in investeren, en zo ook in Prinsenbeek zichtbaar aanwezig zijn en oppakken waar mensen tegenaan lopen.

PvdD

08 maart 2022

De identiteit van afzonderlijke dorpen en kernen zoals Prinsenbeek moet behouden blijven. Opnieuw kan meer aandacht voor de wijkraad hierin een middel zijn. Bovendien moet er 1 wethouder aanspreekbaar (en aansprakelijk) worden voor elke kern, dus ook voor Prinsenbeek.

 

Bij plannen rondom wegen (en OV) worden kernen als Prinsenbeek vaak onvoldoende gehoord. Partij voor de Dieren zet in op goed OV van en naar alle dorpen van Breda.

LPF Breda

08 maart 2022

Het niet gehoord voelen, het ondergeschikt voelen aan de gratie en macht van de gemeenteraad is een duidelijke tendens die al jaren woedt in het sentiment van de inwoners van de gemeente Breda. De afstand tussen het stadsbestuur en de Bredase bevolking is te groot, de betrokkenheid naar de burger beneden peil en de communicatie dusdanig betreurenswaardig met als gevolg dat de ontevredenheid en het vertrouwen ernstig wordt geschaad. Het is dus zaak dat de stadsdelen én dorpen de aandacht en inspraak krijgen die zij verdienen waarbij hun belangen met respect, gelijkwaardigheid en daadkracht worden behandeld. Dit moet veel beter.

FVD

08 maart 2022

Zoals aangegeven willen we een bindend referendum, een gekozen burgemeester, en fora houden in gesprek met de burger. In zo'n forum kunnen mensen meedenken en meepraten over de politieke vraagstukken en het liefst nog vooraf aan het te vormen beleid.

CDA Breda

08 maart 2022

Wij denken dat we meer werk moeten maken van burgerbegrotingen zodat bewoners meer zelf te zeggen krijgen. Daarnaast is het nodig om ook in het bestuur de verschillende dorpen en wijken een verantwoordelijk boegbeeld te geven, wij willen dat er dorp- en wijkwethouders komen.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Door het oprichten van bijvoorbeeld coöperatieve buurt-wijk-dorpsraden worden onze inwoners meer betrokken bij hun eigen leefomgeving.


Hoe werkt het?
De coöperatieve buurt-wijk-dorpsraad is een nieuwe samenwerking tussen gemeente en bewoners. De bewoners nemen daarin samen met vertegenwoordigende gemeenteraadsleden beslissingen over buurt, wijk of dorp. Een loting heeft bepaald welke buurtbewoners deelnemen. De buurt-wijk-dorpsraad gaat ook organiseren dat alle buurtbewoners mee kunnen praten. Buurten, wijken of dorpen beslissen zo samen over wat ertoe doet. In ons land maar ook in andere landen wordt al veel geëxperimenteerd met dit soort raden. Vanuit deze ervaringen willen wij een Bredaas model ontwikkelen.

Breda Beslist

08 maart 2022

Dat onvoldoende gehoord worden willen wij als Breda Beslist aanpakken. De Haagse Beemden is samen met Prinsenbeek qua inwonersaantal erg groot en worden op vele vlakken achtergesteld. Subsidies bijvoorbeeld worden wel aan ondernemersfonds Breda verstrekt maar niet aan WC’s Haagse Beemden en Prinsenbeek. Wij willen ook de bewoners wijzen op mogelijkheden die al bestaan t.b.v. gehoord te worden, welke onvoldoende bekend zijn. Wij wijzen daarin graag de weg.

50PLUS

08 maart 2022

Gekoppeld aan antwoord op Communicatie: heel goed oor te luister leggen wat er aan schort en op korte termijn verbeteren. Ook gekoppeld aan de onderwerpen, thema’s etc.

^ Naar boven