STEK en Belcrum Beach kleuren oranje tijdens Koningsdag 2023

30 maart 2023     Ingezonden bericht – Fotografie Bonny Hubers van Assenraad

Op donderdag 27 april organiseren STEK en Belcrum Beach van 09.00 tot 16.00 uur samen de Koningsdag vrijmarkt, met lekkers, ambacht en curiosa.

Het Paleis van Typografisch Metselwerk

30 maart 2023     Ingezonden door Graphic Matters

Graphic Matters presenteert een nieuwe tentoonstelling in samenwerking met Richard Niessen en de Grote Kerk Breda. De tentoonstelling is vanaf 23 april voor het eerst in Nederland te zien en is tot en met 18 juni gratis te bezoeken in de Grote Kerk Breda.

FIKS: Weten wat je wil

30 maart 2023     Ingezonden bericht

FIKS helpt jongeren uit Etten-Leur, Breda én Zundert en omstreken het verschil te maken tussen ‘niet weten wat ik wil’ en ‘eindelijk gevonden wat ik wil.’ Samen ontdekken jongeren wat ze willen, waar ze goed in zijn en wat ze liever niet doen. Bij toffe lokale bedrijven en organisaties ontdekken jonge mensen uit de regio Breda in 10 tot 16 weken wat ze écht willen, waar ze goed in zijn en wat ze liever niet doen.

Breda tekent woondeal met Rijk, provincie en regio

13 maart 2023     Ingezonden door gemeente Breda

Op 9 maart ondertekende de gemeente Breda de zogeheten woondeal met gemeenten uit de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), de woningcorporaties, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de woondeal versterken we de samenwerking op het gebied van wonen. Samen met andere gemeenten zetten we erop in om in de periode tot en met 2030 ruim 39 duizend woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad.

 

Wethouder Wonen, Arjen van Drunen: “Aan de woondeal hebben provincie, Rijk en de gemeenten in de regio Breda-Tilburg afgelopen maanden hard gewerkt. Het zijn stevige gesprekken geweest, want van gemeenten wordt echt het maximaal haalbare verwacht om het aantal betaalbare woningen fors te laten stijgen. En dat is terecht, want betaalbare woningen zijn essentieel. Ik ben enorm trots op de plannen die in de woondeals staan. We gaan inzetten op het versnellen van nieuwbouwprojecten en op het realiseren van meer betaalbare woningen, waaronder flexwoningen.”

 

Samen met gemeenten en corporaties in de regio

Onze gemeente maakt deel uit van de woondeal Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). De woondeal bevat afspraken over de woningbouwopgave, het versnellen van woningbouw, de betaalbaarheid van woningen en de kwalitatieve opgave (doelgroepen). Daarnaast gaat de deal ook in op herstructurering, transformatie en verduurzaming, de samenwerking, monitoring en sturing op de afspraken en de succesfactoren en gewenste ondersteuning.

 

Wethouder Arjen van Drunen: “Wonen in Breda moet weer bereikbaar en betaalbaar worden. In de woondeal zijn daarom per gemeente afspraken gemaakt over het aandeel betaalbare woningen in nieuwe plannen: 30 procent sociale huur en 40 procent middeldure huur en/of betaalbare koop en 30 procent vrije sector. En omdat mensen al jaren op een wachtlijst staan is snelheid maken voor ons van groot belang. De woondeal biedt ruimte hier stevig op in te blijven zetten en vergroot de mogelijkheden dit samen met gemeenten en corporaties in de regio te doen.”

 

Bouwopgave

Voor elke gemeente ligt de minimale bouwopgave vast tot en met 2026. Voor onze gemeente gaat het om de oplevering van minimaal netto 5.251 woningen. Dit ligt in lijn met de ambitie van het bestuursakkoord om in deze bestuursperiode 6000 woningen in harde plannen toe te voegen. Om deze versnelling mogelijk te maken zijn in de woondeal een aantal locaties benoemd als sleutelgebied of sleutellocatie. Ook zijn er kansrijke locaties voor de opgave opgenomen. De sleutelgebieden in de gemeente Breda zijn centrum Oost, Crossmark/’t Zoet en Crossmark Strip. Sleutellocaties zijn SterkWest, Woonakker en Bavel fase 1 (Dorstseweg).

 

Zorgen

Ondanks de mooie ontwikkelingen zijn er ook zorgen. Wethouder Arjen van Drunen: “De woondeals bevatten heel veel mooie bouwplannen, waar gemeenten, provincies en Rijk zich aan verbinden. In bouwplannen kan echter niemand wonen. Het is daarom essentieel dat de schop zo snel mogelijk de grond ingaat. We kunnen alleen tot snelle realisatie van de plannen zorgen, als alle partijen zich inspannen om ervoor te zorgen dat we door stikstof niet in een impasse belanden. Mocht dat laatste wel gebeuren dan neemt de woningnood eerder toe dan af en zijn alle woningzoekenden de dupe.”

Terug Schrijf reactie

 


 

ADVERTEREN?

 

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 

  


 

 


 

Klik op de gewenste actiefolder

Paaslunch en -diner 09-04-2023- Landgoed Ulvenhart

Pasen 2023 - Landgoed Ulvenhart

Vers Vlees rechtstreeks van de boerderij - Boerderijwinkel van de Kieboom - 15 mrt / 30 nov 23

Poppelaars 07 juli 22/ 07 juli 23 - Snel naar de aanbiedingen

Aardbeienkwekerij Van de Riet 21 sep 22 / 24 apr 23

 

 

 

 

 

^ Naar boven