Nieuw speelbeleid Breda: buiten spelen voor iedereen

Ingezonden bericht

 

“Van buiten spelen krijg je energie.” Deze uitspraak is van Paulina, één van de kinderen die heeft meegedacht over het nieuwe speelbeleid in Breda. Het geeft goed weer hoe belangrijk spelen is voor kinderen.

 

Het Gemeentelijk plan Spelen staat voor groen, grenzeloos, gastvrij en gezond. Speelplekken in het groen zorgen ervoor dat kinderen en ouders elkaar ontmoeten. Kinderen van leerlingenraden van enkele basisscholen hebben meegedacht over het plan. Ook zijn ouders geraadpleegd via een online enquête.

 

Gezond

Speelplekken bieden uitdaging, je kunt er je grenzen verleggen en het zijn groene oases in een wijk of buurt. En heel belangrijk: spelen en bewegen is gezond. Kinderen ontwikkelen motorische, sociale en cognitieve vaardigheden als ze spelen. Buiten spelen vermindert stress, immuniteitsziekten en is goed voor de concentratie. Kortom: je krijgt er energie van! In het nieuwe speelbeleid van Breda staan de ambities voor alle speelplekken in de openbare ruimte.

 

Kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit

De gemeente investeert in de kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit van speelplekken. In nieuwe woongebieden is er altijd ruimte voor een speelplek, afhankelijk van de aard en grootte van het project. Op bestaande plekken is de afweging: investeren in het opknappen of in het toevoegen van een speelplek. Bewoners en kinderen worden betrokken bij de (her)inrichting van een plek.

 

Top-, Plus- en Buurtplekken

Het plan beschrijft het huidige aanbod van speelplekken, waarbij er een onderscheid is in top-, plus- en buurtplekken. Ook bevat het plan criteria waar speelplekken aan moeten voldoen zoals ligging, aantrekkelijkheid en gebruik, speelwaarde en flexibiliteit, beheer en veiligheid en klimaatbestendigheid. Alle kinderen moeten samen kunnen spelen, ook kinderen met een beperking.

Speelplekken worden niet alleen toegankelijk ingericht, maar er start ook een campagne met als doel dat kinderen met een beperking zich welkom voelen op een speelplek. Daarnaast is er aandacht voor interactieve toestellen en gebruik van apps. En: speelplekken worden rookvrij.

Kinderen zijn de ‘experts’

Wethouder Marianne de Bie: “Wij kunnen van alles bedenken, maar de kinderen zijn de ‘experts’ als het om spelen gaat. Daarom gaan we via de Toekomststoel met kinderen in gesprek over de thema’s diversiteit, duurzaamheid, samen spelen, toegankelijkheid, digitalisering en rookvrij. Dit passen we dan toe bij het opnieuw inrichten of ontwikkelen van speelplekken in hun wijk.”

Het Gemeentelijk plan Spelen wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Terug

^ Naar boven