Ook huurders kunnen ‘vergroenen’ met subsidie gemeente

23 juli 2021     Ingezonden bericht

 

De subsidieregeling ‘water en groen’, die sinds 2020 bestaat in Breda, staat vanaf augustus 2021 ook open voor bewoners van een huurwoning. Zowel huurders van corporaties WonenBreburg, Alwel en Laurentius als huurders van particuliere woningen kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt voor groene daken en gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton en het vergroenen en onttegelen van tuinen.

 

Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda invulling aan de ambitie ‘Stad in een park’ en een klimaatbestendig Breda. De Gemeente Breda, de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepel werken sinds 2020 intensief samen aan het klimaatbestendig maken van woningen en wijken. De aanpassing van de subsidieregeling is één van de resultaten van deze samenwerking.

 

Nieuwe onderdelen subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling ‘Water en groen op eigen terrein’ gaat na bekendmaking per augustus

2021 in. Huurders kunnen dan ook via breda.nl subsidie aanvragen.

 

Samenwerking voor groen

Vorig jaar hebben gemeente, woningcorporaties en de Huurderskoepel afspraken gemaakt rond klimaatadaptatie (aanpassing) en biodiversiteit. Doel is om optimaal samen te werken aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor nu en straks.

Dit gebeurt door meer groen aan te leggen in de openbare ruimte en tuinen, door anders om te gaan met regenwater en door het voorkomen van hittestress.

De gemeente, de corporaties en de Huurderskoepel werken samen aan concrete projecten zoals het Omegaplein, Linie Zuid en Maarten de Vriesstraat. Ook zijn er dit voorjaar door de samenwerking gratis perenbomen uitgedeeld vanuit een landelijke actie van Urgenda.

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven