Dit was Aqua Mundo

16 juli 2024     Ingezonden bericht

Aqua Mundo 2024Breda blikt terug op een stralende editie van Expeditie Aqua Mundo. Het is de vijfde editie van Bredaas' eigen meerdaagse wandelevenement, georganiseerd door BredaWandelt. "Het begint traditie te worden om al wandelend samen de zomer in te luiden."

Breda blijft zich inzetten voor dieren

16 juli 2024     Ingezonden door Gemeente Breda

logo Gemeente BredaBreda is een diervriendelijke gemeente. Dieren moeten hier een zo veilig en dierwaardig mogelijk leven kunnen hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft in de nota ‘Dieren in Breda’ nieuwe afspraken vastgelegd. Deze nota wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

 

Maden in de kliko? Voorkom ze met deze tips!

15 juli 2024     Van onze redactie

Kliko madenDe zomer is heerlijk, maar brengt ook maden in de kliko met zich mee. Gelukkig is er met een paar simpele stappen een hoop ellende te voorkomen.

Kadernota 2025: scherpe keuzes om financieel verantwoord te kunnen blijven groeien

03 juli 2024     Ingezonden bericht

logo BredaDe stad moet onderhouden worden, we worden allemaal ouder en Breda groeit. Bovendien bezuinigt het Rijk drie miljard op het gemeentefonds. Dat maakt dat het college niet ontkomt aan scherpe keuzes om als stad financieel verantwoord te kunnen blijven groeien en op langere termijn herkenbaar, relevant en aantrekkelijk te blijven.

 

Het college presenteert in de Kadernota globale plannen voor 2025 en stuurt deze naar de gemeenteraad. Als de raad de Kadernota 2025 vaststelt, werkt de gemeente de plannen concreter uit naar een evenwichtige, sluitende begroting.

 

Gemeenten ontvangen ongeveer € 3 miljard minder van het Rijk. Dat betekent voor Breda dat we vanaf 2026 zo’n € 30 miljoen minder inkomsten krijgen. En de gemeentelijke kosten nemen toe: we groeien als stad, we worden ouder, meer mensen vragen zorg, onze wegen hebben onderhoud nodig en we hebben te maken met energietransitie.

 

Carla Kranenborg – van Eerd (financiën), namens het college van burgermeester en wethouders: ”We hopen met heel ons hart dat het Rijk de bezuiniging terugdraait. Maar gebeurt dat niet, dan moeten we realistisch zijn. Dan hebben we de komende jaren minder geld te besteden. Dat doet pijn. Daarom spraken we als college over: wat móéten we doen, wat kunnen we ánders doen en wat wíllen we doen. Over rechtvaardigheid, wederkerigheid en zelfredzaamheid als belangrijke principes. Dit leidt tot duidelijke keuzes, gericht op wat Breda nodig heeft. Zo houden we op langere termijn onze inkomsten en uitgaven in balans én zorgen we ervoor zowel wij, als de generaties na ons, hier fijn kunnen wonen en werken.”

 

Een greep uit de Kadernota 2025:

  • OZB: de gemeente ontkomt er niet aan om in 2025 de OZB eenmalig te verhogen met 6%.
  • Sociaal domein: we helpen onze jeugd bij het creëren van kansen, bij een gezonde ontwikkeling en bij participatie in Breda. We maken wel scherpe keuzes, omdat gemeenten voor deze taken te weinig geld krijgen van het Rijk. Er komt nieuw Wmo-beleid, gebaseerd op zelfredzaamheid, preventie en sociale rechtvaardigheid. Zelfredzaamheid wordt het uitgangspunt, met waar mogelijk, een wettelijke inkomensafhankelijke bijdrage voor hulp- en dienstverlening. Statushouders gaan vanaf 2025 gelijktijdig inburgeren én op weg naar werk. Er komt een nieuwe armoedeaanpak. En Breda gaat onnodige medicalisering tegen. Preventie, een gezonde levensstijl en duurzame oplossingen krijgen prioriteit.
  • Parkeren: er komen drie soort tarieven. Voor het centrum, voor de schil rond het centrum en voor de parkeergarages. In het centrum gaat het tarief naar € 2,70 per uur. Daarnaast worden tijdschema’s gelijkgetrokken, zodat er minder kans is op vergissingen.
  • Onderhoud openbare ruimte: de gemeente gaat onderzoeken wat nodig is om onze wegen, straten, openbare verlichting, riool, bomen, stedelijk groen en bruggen op een aanvaardbaar niveau te houden.
  • Leges: voor commerciële, grote evenementen en horeca worden leges geleidelijk kostendekkend. Kleine, lokale evenementen worden deels ontzien om gemeenschapszin en vrijwilligerswerk te stimuleren.
  • Gemeentelijke organisatie: de gemeente bespaart kosten en verhoogt productiviteit met data gestuurd werken, ICT en AI in te zetten en tijdelijke inhuur te verminderen.
  • Sportvoorzieningen: er is minder geld voor het onderhoud en een deel van het gemeentelijk vastgoed wordt verkocht.
  • Economie: de focus van Breda blijft op toegepaste technologie en creativiteit en het innovatiedistrict. Wie aansluit op deze ambities krijgt extra aandacht.
  • Cultuur: de gemeente blijft samen werken met kunstenaars en makers en bouwt aan een nieuw cultureel aanbod voor een aantrekkelijke stad.
  • Binnenstad: de gemeente verwacht dat ondernemers die profiteren van de binnenstad ook investeren en bijdragen aan de uitstraling en leefbaarheid van de binnenstad.

 

De gemeenteraad van Breda gaat de voorstellen bespreken. Wethouder Carla Kranenborg - van Eerd, namens het college: “Als bestuur kijken we ernaar uit om het gesprek met de gemeenteraad, onze inwoners en onze partners te voeren over hoe we in Breda impact maken, ook als het financieel minder is. Dat kúnnen we. Want Breda brengt het samen. Díchtbij doen, de handen uit de mouwen. En sámen sterk vooruit.”

 

P&C-portaal Gemeente Breda | P&C-portaal Gemeente Breda | Breda (hetgeldvanbreda.nl)

Terug Schrijf reactie

 


 

 


 

Kiek in de wijk

 

  Adverteren?

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Freepik

 

^ Naar boven