Dit was Aqua Mundo

16 juli 2024     Ingezonden bericht

Aqua Mundo 2024Breda blikt terug op een stralende editie van Expeditie Aqua Mundo. Het is de vijfde editie van Bredaas' eigen meerdaagse wandelevenement, georganiseerd door BredaWandelt. "Het begint traditie te worden om al wandelend samen de zomer in te luiden."

Breda blijft zich inzetten voor dieren

16 juli 2024     Ingezonden door Gemeente Breda

logo Gemeente BredaBreda is een diervriendelijke gemeente. Dieren moeten hier een zo veilig en dierwaardig mogelijk leven kunnen hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft in de nota ‘Dieren in Breda’ nieuwe afspraken vastgelegd. Deze nota wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

 

Maden in de kliko? Voorkom ze met deze tips!

15 juli 2024     Van onze redactie

Kliko madenDe zomer is heerlijk, maar brengt ook maden in de kliko met zich mee. Gelukkig is er met een paar simpele stappen een hoop ellende te voorkomen.

Eerste presentatie Gezondheidsvisie Breda

24 juni 2024     Redactie en fotografie Anja Wierckx-Staps

Gezondheidsvisie Breda wethouder Arjen van Drunen

 

Gedurfd, gezond en gelukkig. Gezondheid is iets waar iedereen mee bezig is en het is ook belangrijk voor iedereen. Breda werkt al aan drie doelen met een ‘G’ en daar komt nu een vierde bij. Met dit doel wil Breda werken aan handvatten voor een gezonde leefstijl voor alle nu 187.000 bewoners van Breda, tot in 2040.

 

De gemeente is op weg om samen met partners en bewoners de stad verder te ontwikkelen. De stad die door haar ligging van oudsher een grote aantrekkingskracht heeft, met veel internationale verbindingen. De unieke stad die als enige de snelle treinverbindingen naar Parijs en naar Berlijn met elkaar gaat laten kruisen. Ontwikkeling is belangrijk, niet alleen vanwege de aantrekkelijke ligging, maar ook voor banen, wonen en een groene historische omgeving met ontmoetingsmogelijkheden en aandacht voor elkaar.

 

Er staan, net als in het hele land, veel complexe punten op de agenda. Denk maar eens aan klimaatverandering, energietransitie, economie, bereikbaarheid en woningbouw. Dit alles is samengevat in een Omgevingsvisie Breda 2040, ‘Breda Sterk en Veerkrachtig’. Er wordt gewerkt, om het verhaal van Breda verdere invulling te geven en een fundament te leggen voor de drie G’s, met nu dus een vierde G. De drie G’s staan voor Groen, Grenzeloos, Gastvrij en daar komt Gezondheid nu bij.

 

Breda Brengt Het Samen

Met partners en bewoners werkt de Gemeente samen om in 2030 als eerste Europese stad, een ‘Stad in een Park’ te zijn, waar alle bewoners binnen 200 meter van hun woning een groene ruimte beschikbaar hebben. (sportvelden, groene wandelgebieden, plukroutes). Daarnaast worden inwoners gemotiveerd tot het vergroenen van hun eigen leefomgeving. Dit door bijvoorbeeld wijkdeals, tegelwippen en met hulp (ook financieel) van de Gemeente.

 

Breda is een internationale stad die open staat voor nieuwe invloeden. In aanloop naar 2040 wordt gewerkt aan een stad waar iedereen gelijke kansen heeft en iedereen kan meedoen om tot grenzeloze activiteiten te komen. Breda is een gastvrije stad en werkt op weg naar 2040 aan een stad waar elkaar ontmoeten vanzelfsprekend is. Waar toegankelijkheid tot werk, onderwijs en bewegen niet afhankelijk is van waar je in de gemeente woont.

 

Dit alles kan niet tot stand komen als men het hoofdstuk ‘Gezondheid’ hier niet in meeneemt. Het is van belang dat iedereen zich fysiek, sociaal en mentaal kan welbevinden. Een gezond mens heeft vele wensen, maar vraag het aan iemand die ziek is, die heeft maar één wens: gezond zijn.

 

Bijna de helft van de Bredase volwassenen heeft overgewicht. In de Haagse Beemden loopt dat zelfs op naar tweederde. Het is een feit dat mensen met een laag opleidingsniveau gemiddeld vier jaar korter leven en ruim veertien jaar eerder te maken krijgen met gezondheidsproblemen dan mensen die een hoger opleidingsniveau hebben. Welvaartsziekten als diabetes type 2 nemen toe en een grote vergrijzingsgolf komt er aan. Dat tegenover een tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers én hogere zorgkosten.

 

Presentatie Eerste Gezondheidsvisie Breda

Samen met partners, professionals en meer dan 3500 bewoners, kwam de Gemeente tot de Gezondheidsvisie die uitgedragen gaat worden tot 2040. In de Gezondheidsvisie staan de thema’s voedsel, beweging en ontspanning centraal. Zo wordt er ingezet op schoolmoestuinen en/of vogelbosjes bij scholen, waar kinderen educatief en bewust zelf bezig zijn met gezond eten, natuur en biodiversiteit. Breda won hiermee vorig jaar de Gouden Wortel.

Breda zet ook in op meer rookvrije plekken en internetvrije zones. Er worden experimenten opgezet met inleveracties van vapes, het verbieden van reclames op gokken en ongezonde producten en het beperken van fastfoodketens.

 

De Presentatie

Na een openingswoord van dagvoorzitter Niels de Beer, kwam als eerste wethouder Arjen van Drunen aan het woord. Arjen: “Een gezonde keuze moet de meest makkelijke en logische keuze worden.” Het blijft vreemd dat gezonde producten duurder zijn en daardoor veelal onbereikbaar voor minderbedeelden.

 

Gianni Romme, die we kennen als tweevoudig Olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen schaatsen, deelt zijn passie en visie op bewegen en vitaliteit in relatie tot gezondheid. Gianni: “Het leven is als fietsen, om balans te houden, moet je in beweging blijven”. Spreker Yassine Ikouaa, voormalig professioneel kickbokser wil jongeren meer zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en zelfbewustzijn geven, wat hun leven positief kan beïnvloeden.

 

Gezondheidsvisie Breda vapen

 

Remco Djamin, longarts in het Amphia, uit vooral zijn bezorgdheid betreffende het vapen. Het moet echt en ook snel aangepakt worden. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat vapen tegen alle eerdere berichten in juist veel schadelijker is dan een gewone sigaret, vanwege de toegevoegde schadelijke stofjes. Reclames en het aanprijzen door influencers zou meteen moeten stoppen. Daarnaast ziet hij, dat meer mensen de combinatie van sigaret en vapes gebruiken, met alle gevolgen van dien.

 

Jacqui van Kemenade is een gedreven huisarts met als specialisatie voeding, leefstijl, omgeving en chronische westerse ziektes. Ze is auteur van de boeken ‘Leefstijl op Recept’ en ‘Een Shotje Leefstijl’. Ze spreekt over de uitdagingen van een gezonde leefstijl in een maatschappij die andere keuzes maakt. Jacqui: “Het is zeker niet altijd je eigen schuld als je overgewicht hebt. Bewegen en eetlust bepalen niet alleen je gewicht. Omgeving, stress en slapen hebben ook een direct effect op je gezondheid.”

 

Gezondheidsvisie skateboardenNa iedere spreker is er gelegenheid om vragen te stellen door het publiek. Zo wordt er gevraagd wat er gedaan kan worden voor mensen die financieel geen lid kunnen worden van een sportclub. Ook zijn er vragen over het gecreëerde ‘rookpleintje’ in het midden van de oprit bij het Amphia, omdat het ziekenhuis sinds 2019 al pretendeert rookvrij gebied te zijn.

 

Deze middag was het genieten van gezonde hapjes en drankjes. In de pauze worden de gasten vermaakt door Luuk, Tren en Armand, drie jongens die hun kunsten op het skateboard laten zien. Niels vraagt hen, wat zij vinden van mensen die vapen. Eén van hen geeft een kort maar krachtig antwoord: “Sukkels”. Eén jongen is nog maar drie jaar bezig met de sport skateboarden. Op de vraag van Niels, of we hem over een paar jaar terug gaan zien op de Olympische spelen, antwoord hij met een volmondig: “Ja”.

 

www.breda.nl/gezondheidsvisie

Terug Schrijf reactie

 


 

 


 

Kiek in de wijk

 

  Adverteren?

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Freepik

 

^ Naar boven