Overzicht belangrijkste enquêtevragen

Onderstaand zetten wij de 9 punten uiteen waarop deelnemende partijen hebben kunnen reageren. Hierdoor krijgt u per enquête-item een overzicht van de standpunten die zij hierin nemen.

 

Afval

 

Communicatie

 

Klankbord

 

Parkeren

 

Straatmeubilair

 

Trottoirs

 

Verkeersdrempels

 

Verkeersveiligheid

 

Sociale binding

 

^ Naar boven