Deelnamereglement Kunstroute Haagse Beemden

 • Deelname aan de Kunstroute staat open voor beeldend kunstenaars (zowel met een (kunst-)vakopleiding als autodidacten) die permanent wonend of werkend zijn in de Haagse Beemden.
 • Aanmelden voor de kunstroute in juni 2024 kan tot half februari 2024.
 • Acceptatie van deelname aan de Kunstroute is aan de Commissie Kunstroute Haagse Beemden. De commissie behoudt zich het recht voor te balloteren.
 • Een externe ballotagecommissie beoordeelt of nieuw aangemelde kunstenaars voldoen aan de gestelde criteria (zie Ballotage).

 • Een geaccepteerde kunstenaar met een eigen atelier kan gastheer/-vrouw zijn voor een andere geaccepteerde kunstenaar.
 • Deelname zal worden geweigerd bij te laat of incompleet inschrijven of te laat aanleveren van de gevraagde informatie en foto’s.
 • Voor de Kunstroute Haagse Beemden geaccepteerde deelnemers verplichten zich om tijdens de Kunstroute Haagse Beemden van 11.00 tot 17.00 uur open en aanwezig te zijn.
 • Deelnemende kunstenaars zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd (€15 voor 2024) alsmede een bijdrage (€15 voor 2024) bij deelname aan de Kunstroute Haagse Beemden.
 • Deelnemers zijn gebonden aan deelname aan de overzichtstentoonstelling met tenminste 1 werk.
 • Als er sprake is van geen of een slecht toegankelijk atelier wordt de kunstenaar of bij een andere kunstenaar of op een gezamenlijke locatie geplaatst door de Commissie Kunstroute Haagse Beemden.
 • Elke deelnemer levert een biografie aan voor de websitepagina's van Kunstroute Haagse Beemden, 1 profielfoto, 1 actiefoto en jaarlijks 4 foto's van recent werk.
 • Aangeleverde foto’s mogen gebruikt worden op de website en social mediakanalen van Kunstroute Haagse Beemden en eventueel voor publicatie in geprint promotiemateriaal.

 

Ballotage

Voor alle nieuw aangemelde kunstenaars, zonder HBO kunstopleiding, vindt ballotage plaats door een externe ballotagecommissie. Deze commissie bestaat uit ervaren kunstenaars, kunstdocenten of kunstkenners. De ballotagecommissie kan een bezoek brengen aan de kandidaat-deelnemers.

 

De balloteurs brengen verslag uit en geven een advies. Bij positieve beslissing wordt de kandidaat geregistreerd als deelnemer aan de Kunstroute Haagse Beemden en volgens de standaardprocedure uitgenodigd voor deelname aan de kunstroute.

 

De werkzaamheden van de ballotagecommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Kunstroute Haagse Beemden.

 

Criteria

De kunstenaar is werkzaam/woonachtig in de Haagse Beemden (gemeente Breda).

Verder kijken we naar:

 

 • De visie en denkwijze die het gepresenteerde werk uitspreekt is betekenisvol en heeft zeggingskracht
 • Vakmanschap, d.w.z. de kunstenaar beheerst zijn ambacht (techniek en/of materiaalbeheersing)
 • Het gepresenteerde werk is oorspronkelijk en origineel
 • Er is sprake van eigen werk
 • Er is voldoende werk om te laten zien
 • Er is een samenhang in de gepresenteerde kunstwerken
 • Het werk wordt professioneel gepresenteerd
 • De kunstenaar stelt zijn/haar werk tentoon via social media (website, facebook, instagram etc.

 

Aanmelden

Als u zich heeft aangemeld via het digitale aanmeldformulier om deel te nemen aan de Kunstroute Haagse Beemden ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. De ballotage kan plaatsvinden op afstand of in uw atelier.

 

Vragen/ benodigde gegevens

U dient voor uw aanmelding de volgende gegevens aan te leveren:

 

 • Naam, adres en postcode/woonplaats
 • Expositieadres/atelieradres indien anders dan woonadres
 • E-mail & website(s)/social media accounts
 • Telefoonnummer(s)

 

Tevens vragen we u onderstaande vragen te beantwoorden:

 

 • Geef aan in welke kunstdiscipline u werken maakt
 • Beschikt u over een eigen atelier/expositieruimte in de Haagse Beemden: ja/nee
 • Nog zoekende naar expositieruimte? ja/ nee
 • Is een extra exposant welkom in uw atelier? ja/nee

 

Verder dient u de volgende zaken mee te sturen bij uw aanmelding:

 

 • 4 goede, digitale foto’s van uw werk (zie de aanwijzingen hieronder). (De foto’s dienen een formaat tussen 2 en 6 MB per stuk (300 dpi) te hebben)
 • Een beknopte uitleg (visie/denkwijze) van uw werk (maximaal 50 woorden), geschreven in de 3de persoon (de eindredactie berust bij de Kunstroute Haagse Beemden)
 • 1 foto van uzelf b.v. de website (fotoformaat tussen de 2 en 6 MB per stuk (300 dpi))

 

N.B. De door u aangeleverde foto's worden door onze balloteurs/ballotagecommissie gebruikt voor het beoordelen van uw werk.

 

Onderstaande aanwijzingen kunnen u helpen om kwalitatief goede foto's te maken van uw schilderij of object:

 • Schilderijen en objecten: het beste licht voor een foto heeft u buiten op een niet zonnige dag.
 • Voorkom reflecties en schitteringen. Vooral flitslicht kan voor overbelichte delen op de foto zorgen.
 • Objecten: zorg bij het nemen van de foto voor een rustige achtergrond bijvoorbeeld een laken.
 • Bij objecten met een mooie textuur kunt u het beste licht gebruiken dat schuin op het object valt.

 

 

Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens (zie hierboven) aanlevert!

 

Aanmelden

 

Versie 20240101

^ Naar boven