Deelnamereglement Kunstroute Haagse Beemden

 • Deelname aan de Kunstroute staat open voor beeldend kunstenaars (zowel met een (kunst-)vakopleiding als autodidacten) die permanent wonend of werkend zijn in de Haagse Beemden.
 • Aanmelden voor de kunstroute in juni 2024 kan tot half februari 2024.
 • Een externe ballotagecommissie beoordeelt of nieuw aangemelde kunstenaars voldoen aan de gestelde criteria (zie Ballotage).

 • Een geaccepteerde kunstenaar met een eigen atelier kan gastheer/-vrouw zijn voor een andere geaccepteerde kunstenaar.
 • Deelname zal worden geweigerd bij te laat of incompleet inschrijven of te laat aanleveren van de gevraagde informatie en foto’s.
 • Voor de Kunstroute Haagse Beemden geaccepteerde deelnemers verplichten zich om tijdens de Kunstroute Haagse Beemden van 11.00 tot 17.00 uur open en aanwezig te zijn.
 • Deelnemende kunstenaars zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd (€15 voor 2024) alsmede een bijdrage (€15 voor 2024) bij deelname aan de Kunstroute Haagse Beemden.
 • Deelnemers zijn gebonden aan deelname aan de overzichtstentoonstelling met tenminste 1 werk.
 • Als er sprake is van geen of een slecht toegankelijk atelier wordt de kunstenaar of bij een andere kunstenaar of op een gezamenlijke locatie geplaatst door de Commissie Kunstroute Haagse Beemden.
 • Elke deelnemer levert een biografie aan voor de websitepagina's van Kunstroute Haagse Beemden, 1 profielfoto, 1 actiefoto en jaarlijks 4 foto's van recent werk.
 • Aangeleverde foto’s mogen gebruikt worden op de website en social mediakanalen van Kunstroute Haagse Beemden en eventueel voor publicatie in geprint promotiemateriaal

 

Ballotage

Voor alle nieuw aangemelde kunstenaars, zonder HBO kunstopleiding, vindt ballotage plaats door een externe ballotagecommissie. Deze commissie bestaat uit ervaren kunstenaars, kunstdocenten of kunstkenners. De ballotagecommissie kan een bezoek brengen aan de kandidaat-deelnemers.

 

De balloteurs brengen verslag uit en geven een advies. Bij positieve beslissing wordt de kandidaat geregistreerd als deelnemer aan de Kunstroute Haagse Beemden en volgens de standaardprocedure uitgenodigd voor deelname aan de kunstroute.

 

De werkzaamheden van de ballotagecommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Kunstroute Haagse Beemden.

 

Criteria

De kunstenaar dient te voldoen aan een aantal criteria:

 

 • De visie en denkwijze die het gepresenteerde werk uitspreekt
 • Vakmanschap, d.w.z. de kunstenaar beheerst zijn ambacht (techniek en/of materiaalbeheersing)
 • Het gepresenteerde werk is oorspronkelijk en origineel
 • Er is voldoende werk om te laten zien
 • Er is een samenhang in de gepresenteerde kunstwerken
 • Het werk voegt iets toe aan de bestaande route en deelnemers
 • Het werk wordt professioneel gepresenteerd
 • De kunstenaar stelt zijn/haar werk tentoon via social media (website, facebook, instagram etc.)
 • De kunstenaar laat een duidelijke ambitie en ontwikkeling zien

 

Versie 20230210

^ Naar boven