Dit was Aqua Mundo

16 juli 2024     Ingezonden bericht

Aqua Mundo 2024Breda blikt terug op een stralende editie van Expeditie Aqua Mundo. Het is de vijfde editie van Bredaas' eigen meerdaagse wandelevenement, georganiseerd door BredaWandelt. "Het begint traditie te worden om al wandelend samen de zomer in te luiden."

Breda blijft zich inzetten voor dieren

16 juli 2024     Ingezonden door Gemeente Breda

logo Gemeente BredaBreda is een diervriendelijke gemeente. Dieren moeten hier een zo veilig en dierwaardig mogelijk leven kunnen hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft in de nota ‘Dieren in Breda’ nieuwe afspraken vastgelegd. Deze nota wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

 

Maden in de kliko? Voorkom ze met deze tips!

15 juli 2024     Van onze redactie

Kliko madenDe zomer is heerlijk, maar brengt ook maden in de kliko met zich mee. Gelukkig is er met een paar simpele stappen een hoop ellende te voorkomen.

Broedplaats Electron reageert op beoordeling afgewezen ontwikkelplan

22 juni 2024     Ingezonden bericht

Electron 1

 

De Gemeente schiet het ontwikkelplan van de broedplaats af omdat het daarmee de regie zou verliezen. Op 7 juni ontving Electron van het college een afwijzing op haar ontwikkelplan, waarmee de broedplaats haar voortbestaan zou kunnen veiligstellen.

 

Daartoe gaf de gemeenteraad in 2021 al opdracht: het toenmalige college moest met Electron kijken hoe de ontwikkeling van de broedplaats wél verder kan. Dat proces liep vast in 2023.

 

Door gebruik te maken van de Verordening Buurtrecht Breda kon Electron tóch het plan maken. Samen met maatschappelijk vastgoedontwikkelaar Big Picture en Vakwerk Architecten ging de broedplaats aan de slag. Ook kunstenaars en meer dan dertig Bredanaars die zich meldden na een oproep schreven mee aan het plan. Op 2 maart werd dit ingediend met het verzoek om vooral het gesprek hierover voort te zetten omdat de aanpak vernieuwend is en het belangrijk is om de uitwerking en verdieping samen aan te gaan.

 

Beoordeling

Veertien weken later doet het college het plan af als ‘niet haalbaar’. Hiermee is voor De Gemeente het proces met Electron afgerond. In reactie heeft Electron op 14 juni per brief gereageerd op de beoordeling.

 

Electron vraagt college en gemeenteraad om het besluit te herzien. De beoordeling roept vragen op. Zo lijkt er sprake van willekeur, ligt er geen beleid aan ten grondslag of zijn er nieuwe, niet vooraf aangegeven beoordelingscriteria toepasbaar. Enkele opvattingen vragen om een maatschappelijk debat.

 

Zo meent het college onder meer ‘een deel van haar zeggenschap in te moeten leveren’, waardoor de uitvoeringskaders van het cultuurbeleid niet gegarandeerd kunnen worden. Los van het feit dat zo’n opvatting niet is gestoeld op beleid, staat die haaks op de kritiek op de cultuursector die de eigen broek steeds meer moet ophouden.

 

Moeizaam proces

Zo zijn er meer punten te weerleggen. Vraag is of dit nog mogelijk is, want het college heeft al eenzijdig besloten dit proces af te ronden. Een abrupt einde van een proces dat veel vertraging opliep en al tweeëneenhalf jaar duurde. Tegelijkertijd werd de sloopplanning wel versneld: Electron moet publieksruimtes deze maand leeg opleveren in plaats van eind ‘24.

 

Electron werd verzocht om ‘discreet en terughoudend te communiceren’ wat betekende dat zij het plan tijdens de beoordeling niet kon delen met de stad. Ook is er geen medewerking aan het plan verleend en wilde de gemeente er niet in participeren.

 

Nu het embargo op het plan vervalt publiceert de broedplaats het alsnog en blijft het mogelijk om feedback te geven. Wat Electron betreft is er geen valide argument gegeven dat dit plan ‘onhaalbaar’ maakt. We hopen dat het proces toch doorgang kan vinden. Op 20 juni heeft Electron de raad toegesproken met het vertrouwen dat het proces nog altijd ten goede kan worden gekeerd.

 

Electron 2

Terug Schrijf reactie

 


 

 


 

Kiek in de wijk

 

  Adverteren?

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Freepik

 

^ Naar boven