Gebruik van wapens aan banden leggen

05 mei 2021     Redactie: Nelleke van der Zee - Foto's: Foto's: Alex De Vliegere en Maaike Rommens

HBNieuws vlogger Geert Dekkers in actie op een filmset (Foto: Alex De Vliegere)

 

Brigitte van Andel, strategisch beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Breda, heeft naar aanleiding van het steekincident bij het Skatepark, de campagne ‘Wapens De Wijk Uit’ in de Haagse Beemden geïntroduceerd. De campagne is in 2018 gestart door een aantal Rotterdammers, omdat de incidenten met (steek)wapens steeds meer opliepen. De schatting van de politie over de afgelopen zes jaar is, dat er landelijk gezien vijftig tot honderdveertig steekincidenten per maand zijn, waarbij vaak jonge verdachten, minderjarigen en jongvolwassenen tot 23 jaar, bij betrokken zijn.

 

Messen, weg ermee! - Foto: Alex De Vliegere

Sinds november 2020 is het actieplan ‘Wapens en Jongeren’ ook van start gegaan. Diverse grote steden, waaronder Breda, hebben het contract ondertekend, alsmede Bureau Halt, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Politie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de William Schrikker Stichting. De Jeugdreclassering en de Jeugdbescherming initiëren het actieplan.

 

Onderzoek

Maar hoe komt het dat sommige jongeren gewapend de deur uitgaan? Onderzoek wijst uit dat er drie categorieën te onderscheiden zijn, namelijk:
1. Het merendeel van de jongeren draagt een wapen voor het geval dat er wat gebeurt. Vaak is het angst, omdat hen al eerder iets is overkomen.
2. Jongeren vinden het cool om met een wapen rond te lopen. Ze imponeren vrienden. Het is stoerdoenderij.
3. Een kleine groep die doelbewust met een wapen rondloopt om echt te gebruiken in een beroving of overval.
Sinds 2018 is het aantal inbeslaggenomen messen aanzienlijk toegenomen. Invloed vanuit de sociale omgeving en de drillrap worden ook als oorzaak van de steekincidenten gezien. Drillrap heeft vaak een gewelddadige tekst en rivaliserende groepen dagen elkaar regelmatig uit in deze muziek door onder andere gebruik te maken van social media.

 

Met het gebruik van deze posters omarmt Grote Broer/Zus de campagne ‘Wapens De Wijk Uit’ - Foto: Maaike Rommens

Gevolgen

Dragers van wapens voelen zich vaak zelfverzekerder en zullen niet gauw een conflict proberen te sussen of uit de weg te gaan. De fysieke gevolgen van de slachtoffers zijn vaak ernstiger. Het is daarom belangrijk om jongeren bewust te maken van de gevolgen van het gebruik van (steek)wapens. ‘Wapens De Wijk Uit’ heeft een informatiepakket ontwikkeld dat via hun website is te bestellen. Natasja Donkers van ontmoetingscentrum De Sleutel: “Wij hebben de posters ook besteld en opgehangen in ons ontmoetingscentrum. Ik vind het attent dat een initiatiefnemer van deze campagne vanuit Rotterdam is gekomen om de posters te brengen. Zij hebben daar goede ervaringen mee. Wij hebben de mogelijkheid om via de e-mail met hen contact te onderhouden, mochten wij hier nog vragen over hebben. Door de campagne te delen op Facebook hangen de posters eveneens bij winkelcentrum Heksenwiel en bij enkele bewoners.” Grote Broer/Zus Haagse Beemden omarmen deze campagne ook en hebben op hun locatie verschillende posters opgehangen. Zij zouden graag zien dat de campagne wordt opgeschaald en er met de voorlichting al op basisscholen wordt gestart.

 

In Ontmoetingscentrum De Sleutel hangen ook verschillende posters - Foto: Maaike Rommens

Voorlichting

Brigitte van Andel: “Doordat de gemeente Breda het actieplan ‘Wapens en Jongeren’ heeft ondertekend, laten wij zien dat wij tegen het gebruik van wapens door jongeren zijn. De gemeente Breda heeft alle scholen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid geboden om voorlichtingslessen van Bureau Halt aan de leergangen 3 en 4 aan te bieden. Zij kunnen daar dit schooljaar of het volgend schooljaar gebruik van maken. Door de posters kunnen bewoners en ondernemers laten horen, dat ook zij tegen gebruik van wapens zijn. Het zal mooi zijn als deze campagne in alle wijken wordt opgepakt!”

 

Gemeente Breda    Wapens de wijk uit    Rijksoverheid

 

 

Terug Schrijf reactie

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven