Voel je goed!

17 september 2021     Ingezonden bericht

In de gemeente Breda gaat binnenkort het project Voel je goed! van start. Dit project is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en wordt door Surplus uitgevoerd in Breda. Volwassenen kunnen gratis meedoen aan een programma van twintig weken over gezonde voeding en bewegen.

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties COVID-19

17 september 2021     Ingezonden bericht

Net als voor veel ondernemers, instellingen en organisaties hebben ook de vrijwilligersorganisaties in Breda de afgelopen anderhalf jaar een moeilijke tijd gekend. Activiteiten konden niet of slechts deels doorgaan. Ondanks dat de subsidieverlening door de gemeente de afgelopen 1,5 jaar niet is stopgezet, heeft een aantal organisaties het toch moeilijk. Organisaties die wel kosten hebben gemaakt, maar waar inkomsten achterblijven.

Verhalen in coronatijd – de opa en oma van Lynn

16 september 2021     Redactie en foto leerlingen Graaf Engelbrecht

In deze coronacrisis zijn veel mensen eenzaam, in het bijzonder ouderen. Daarom hebben leerlingen van Graaf Engelbrecht interviews afgenomen bij deze ouderen om de eenzaamheid iets te verlichten. Vandaag komen de opa en oma van Lynn aan het woord.

Heiwerkzaamheden The Bay

14 september 2021     Ingezonden bericht.

 

Naar aanleiding van een eerder in HBNieuws geplaatst artikel over geluidsoverlast door heiwerkzaamheden zond de bouwer ons onderstaand bericht.

 

Aan het einde van het Steenen Hoofd te Breda, gelegen op het industrieterrein Krogten, zijn wij, als De Vries en Verburg Bouw, begonnen met de heiwerkzaamheden voor de realisatie van een distributiecentrum van circa 48.000 vierkante meter. Het betreft in totaal zes units welke geschikt zijn voor logistieke activiteiten.

 

Gezien de grillige ondergrond en de aanwezigheid van puin in de ondergrond op verschillende locaties in het terrein, is er een paaltype nodig dat het puin verdringt, waardoor de palen op de draagkrachtige bodem komen te staan. Het vibro-paalsysteem is in dit geval de enige technisch haalbare methodiek. Met behulp van de volgende link verwijzen u graag door naar een video, waarin de toegepaste methodiek wordt uitgelegd.

 

Het heien van de stalen vibropaal zal wel zorgen voor geluidsoverlast voor de omgeving, waar wij ons als aannemer bewust van zijn. In bepaalde gevallen zijn palen nodig van circa 39 meter, hetgeen uitzonderlijk is en niet eerder in de gemeente Breda is voorgekomen.

 

Gezien de lengte van de vibropalen zijn er vrijwel geen stille technieken die toereikend zouden kunnen zijn om het geluid voor de omgeving te reduceren. Het toepassen van een geluidsmantel is echter wel mogelijk tot en met 33 meter. Wij zullen de geluidsmantel dan ook toepassen bij palen van 33 meter of korter.

 

Voor de heiwerkzaamheden is inmiddels een ontheffing verkregen om met drie heistellingen te heien, waarbij tot 31 januari 2022 vanaf 07.00 tot 19.00 uur op werkdagen (maandag t/m zaterdag) geheid mag worden. Momenteel wordt met één heistelling geheid en in week 37 worden twee aanvullende stellingen aangevoerd. Daardoor verloopt de palenproductie sneller dan verwacht en hopen wij voor de kerstvakantie (week 51) de heiwerkzaamheden te hebben afgerond. Dit om ook de periode van overlast te verkorten voor de omwonenden. Ook zullen wij op de zaterdagen geen heiwerkzaamheden verrichten, om de mogelijke overlast in het weekend te voorkomen.

 

Als aannemer zijn wij ons bewust van het feit dat de werkzaamheden gepaard kunnen gaan met de nodige geluidsoverlast. Desalniettemin proberen wij maatregelen te treffen, ondanks de uitzonderlijke situatie qua heiomstandigheden waar wij mee te maken hebben. Wij vragen u om begrip voor de situatie.

 

Bij eventuele vragen of behoefte aan toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. De gegevens daarvoor zijn op onze website te vinden. Ook kunt u hier het project volgen.

 

Terug Schrijf reactie

Reacties:

14 september 2021 - 17:15:33
Annie Gabriel

Fijn om te weten wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Dank voor de informatie

Werken in de horeca? Klik hier!

 

  

 

Poppelaars Tuincentrum

EHP-makelaardij

 

^ Naar boven