Voel je goed!

17 september 2021     Ingezonden bericht

In de gemeente Breda gaat binnenkort het project Voel je goed! van start. Dit project is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en wordt door Surplus uitgevoerd in Breda. Volwassenen kunnen gratis meedoen aan een programma van twintig weken over gezonde voeding en bewegen.

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties COVID-19

17 september 2021     Ingezonden bericht

Net als voor veel ondernemers, instellingen en organisaties hebben ook de vrijwilligersorganisaties in Breda de afgelopen anderhalf jaar een moeilijke tijd gekend. Activiteiten konden niet of slechts deels doorgaan. Ondanks dat de subsidieverlening door de gemeente de afgelopen 1,5 jaar niet is stopgezet, heeft een aantal organisaties het toch moeilijk. Organisaties die wel kosten hebben gemaakt, maar waar inkomsten achterblijven.

Verhalen in coronatijd – de opa en oma van Lynn

16 september 2021     Redactie en foto leerlingen Graaf Engelbrecht

In deze coronacrisis zijn veel mensen eenzaam, in het bijzonder ouderen. Daarom hebben leerlingen van Graaf Engelbrecht interviews afgenomen bij deze ouderen om de eenzaamheid iets te verlichten. Vandaag komen de opa en oma van Lynn aan het woord.

Ook huurders kunnen ‘vergroenen’ met subsidie gemeente

23 juli 2021     Ingezonden bericht

 

De subsidieregeling ‘water en groen’, die sinds 2020 bestaat in Breda, staat vanaf augustus 2021 ook open voor bewoners van een huurwoning. Zowel huurders van corporaties WonenBreburg, Alwel en Laurentius als huurders van particuliere woningen kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt voor groene daken en gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton en het vergroenen en onttegelen van tuinen.

 

Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda invulling aan de ambitie ‘Stad in een park’ en een klimaatbestendig Breda. De Gemeente Breda, de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepel werken sinds 2020 intensief samen aan het klimaatbestendig maken van woningen en wijken. De aanpassing van de subsidieregeling is één van de resultaten van deze samenwerking.

 

Nieuwe onderdelen subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling ‘Water en groen op eigen terrein’ gaat na bekendmaking per augustus

2021 in. Huurders kunnen dan ook via breda.nl subsidie aanvragen.

 

Samenwerking voor groen

Vorig jaar hebben gemeente, woningcorporaties en de Huurderskoepel afspraken gemaakt rond klimaatadaptatie (aanpassing) en biodiversiteit. Doel is om optimaal samen te werken aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor nu en straks.

Dit gebeurt door meer groen aan te leggen in de openbare ruimte en tuinen, door anders om te gaan met regenwater en door het voorkomen van hittestress.

De gemeente, de corporaties en de Huurderskoepel werken samen aan concrete projecten zoals het Omegaplein, Linie Zuid en Maarten de Vriesstraat. Ook zijn er dit voorjaar door de samenwerking gratis perenbomen uitgedeeld vanuit een landelijke actie van Urgenda.

Terug Schrijf reactie

Werken in de horeca? Klik hier!

 

  

 

Poppelaars Tuincentrum

EHP-makelaardij

 

^ Naar boven