Wie zijn wij

Netwerk Haagse Beemden bestaat uit betrokken bewoners van de wijk Haagse Beemden. We zijn een open, laagdrempelige groep, iedere wijkbewoner is welkom. Ook betrokken ondernemers en organisaties kunnen zich bij ons aansluiten!

 

Op dit moment werken wij in samenwerking met de gemeente Breda hard aan ons plan 'Haagse Beemden Verbindt'. Haagse Beemden Verbindt is een plan van, voor en door wijkbewoners. Onze wijk is de grootste van Breda, met zo’n 28.000 inwoners en vierde in 2022 haar 45ste verjaardag. Het is tijd voor een ‘opfrisbeurt’ , aangepast aan de eisen van deze tijd. In de toekomst kunnen ook andere projecten, groot of klein, toegevoegd worden. 

 

Netwerk Haagse Beemden is als volgt georganiseerd:

 

Bewonersgroep

Dit zijn geïnteresseerde wijkbewoners die zich hebben aangemeld. Zij ontvangen ongeveer 1 x per maand een nieuwsbrief.

 

Team Verbindingen

Dit zijn alle wijkbewoners die zich actief inzetten in de een van de werkgroepen. Zij worden uitgebreid geïnformeerd door de kerngroep en vormen de basis van Haagse Beemden Verbindt

Kernoverleg.

 

In februari 2022 hebben we onze organisatiestructuur aangepast. In de eerste fase heeft een kerngroep van vijf ‘vaste’ deelnemers de organisatie mede op poten gezet. Inmiddels zijn de werkgroepen goed georganiseerd en zijn overleggen gestart met gemeente en andere organisaties. Daarom is besloten om deze kerngroep op te heffen en door te gaan met een kernoverleg een keer in de zes weken. Hierbij zijn van elke werkgroep een of twee leden aanwezig. Zo blijven we op de hoogte van elkaars activiteiten. Naast de vertegenwoordigers van de werkgroepen zal ook de secretaris bij dit kernoverleg zijn.

 

Netwerk Haagse Beemden is in het najaar van 2020 ontstaan na bewonersbijeenkomsten over de bespreeknotitie “ Verbindingen in de Haagse Beemden” , geschreven door Wim Schul. Deze bespreeknotitie heeft geleid tot een burgersessie in de gemeenteraad. Vervolgens is een actieve groep ontstaan die zich wil inzetten voor betere verbindingen in de wijk, zowel op sociaal, maatschappelijk als fysiek vlak. Zo’n 20 wijkbewoners werken in vier werkgroepen aan een plannen om de wijk toekomstbestendig te maken. Dit plan heet Haagse Beemden Verbindt.

 

De burgersessie in de gemeenteraad heeft geleid tot overleg met ambtenaren van de gemeente Breda. In een goede samenwerking hebben zij een plan gemaakt onder de naam Verbeter Haagse Beemden. Dit plan kan onderdeel worden van een veel groter project, te weten Verbeter Breda. In dit plan zijn onze voorstellen meegenomen. De betrokken ambtenaren gaan dit plan binnen de gemeentestructuur uitwerken. Wij trekken samen op met de gemeente, in het bijzonder met de wijkbeheerders . Daarnaast is er regelmatig overleg met de wijkraad Bekom en werken we graag samen met andere bewonersinitiatieven. Met zijn allen voor een mooie en fijne wijk!

12

Een bewonersnetwerk verbindt de Haagse Beemden

21 april 2023     Redactie en fotografie Monica Rijpma

Hoe zat het ook weer? Op initiatief van betrokken buurtgenoten ontstond in 2020 de bewonersgroep Netwerk Haagse Beemden; van, voor en door bewoners. Dat was in het eerste coronajaar toen we allemaal nog dachten dat de pandemie wel met een paar maanden voorbij zou zijn. Een paar maanden werden een paar jaar, maar gelukkig ging op de achtergrond het netwerken rustig door.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Haagse Beemden Verbindt

11 januari 2023     Ingezonden door netwerk Haagse Beemden Verbindt

Kom je ook? Iedere bewoner is welkom op 12 januari 2023 van 19.30 tot 21.30 in de Lucaskerk, Tweeschaar 125. Op deze eerste netwerkbijeenkomst van het jaar wisselen we plannen uit voor betere verbindingen in de wijk. Ook de ingeleverde wenskaarten kunnen inspireren tot nieuwe activiteiten.

Lees meer

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden Verbindt

08 december 2022     Ingezonden door Netwerk Haagse Beemden

Hier lees en zie je wat er het afgelopen half jaar gebeurd is. Meer weten? Een steentje bijdragen? Kom dan op donderdag 12 januari om 19.30 uur naar de Lucaskerk.

Lees meer

Happy Stones herfstvakantie

20 oktober 2022     Ingezonden bericht

150 vrolijke stenen in de Haagse Beemden, op te halen en te maken bij de Informatiepunten Haagse Beemden.

Lees meer

Nieuwsbrief juli 2022

04 augustus 2022     Ingezonden bericht

We merken dat we een nieuwe fase ingaan bij Haagse Beemden Verbindt. De vier werkgroepen werken aan hun eigen ‘doelen’, dat kost veel tijd en energie. Het is belangrijk dat er ook momenten blijven waarop we bij elkaar komen om bij te praten, maar dat hoeft niet in de vorm van een overleg of vergadering. Informeel kan dat ook.

Lees meer

Gezamenlijke reactie Natuurplein Baronie, Bekom en Netwerk Haagse Beemden op Voorlopig Ontwerp landgoederenzone

27 juni 2022     Ingezonden door Netwerk Haagse Beemden

Wij zijn blij dat er zoveel aandacht is voor natuurversterking en verbetering van de Landgoederenzone in de Haagse Beemden. Wij zijn echter ook kritisch op een aantal punten. Hieronder geven wij puntsgewijs onze reactie op het Voorlopig Ontwerp Landgoederenzone.

Lees meer

Nieuwsbrief mei 2022

25 mei 2022     Ingezonden door Netwerk Haagse Beemden

We zijn aan het wennen aan de nieuwe opzet van Netwerk Haagse Beemden. Het blijft wel een ‘ding’ dat de namen Haagse Beemden Verbindt en Netwerk Haagse Beemden tegelijk en door elkaar gebruikt worden. We denken erover na hoe we dit gaan aanpakken!

Lees meer

Nieuwsbrief april 2022

15 april 2022     Ingezonden bericht

We zijn aan het wennen aan de nieuwe opzet van Netwerk Haagse Beemden. De vier werkgroepen die werken aan het plan Haagse Beemden Verbindt zijn hard aan het werk, de vergaderdruk is duidelijk minder geworden! Hieronder een overzicht van de stand van zaken per werkgroep.

Lees meer

De appel valt niet ver van de boom

05 maart 2022     Redactie en foto Alex De Vliegere

In het Alwel kantoor aan de Katerdonk wordt Bert van Gerven met koffie, gevulde koeken en ‘mergpijpjes’ onthaald. Hij is de nieuwe coördinator van de Werkgroep Informatiepunten van Haagse Beemden Verbindt. In het boomlogo met de vier gekleurde appeltjes staat hij pal voor de blauwe.

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2022

10 februari 2022     Ingezonden bericht

De eerste nieuwsbrief van het jaar! Iets later, maar daardoor kunnen we nu wel de meest actuele informatie geven. Zoals de meesten van ons hebben ook wij de periode rond Kerst en oud en nieuw gebruikt om terug te kijken, na te denken, uit te rusten en voorzichtig vooruit te kijken.

Lees meer

Informatiepunten weer open

19 januari 2022     Ingezonden bericht

De informatiepunten in de wijk gaan weer open, sinds de laatste persconferentie kan er weer veel meer. De winkels zijn weer open en er kan weer gesport worden. De informatiepunten gaan dus ook weer aan de slag. U kunt daar terecht voor alle informatie over organisaties in de Haagse Beemden en de activiteiten die ze organiseren.

Lees meer

Gezocht: enthousiaste coördinator informatiepunten

07 januari 2022     Ingezonden bericht

Voor ondersteuning van vrijwilligers van informatiepunten in de Haagse Beemden zoeken wij een enthousiaste coördinator Informatiepunten.

Lees meer

Nieuwsbrief december 2021

03 januari 2022     Ingezonden bericht

Wat is het een bijzonder jaar geweest. Ondanks corona hebben we met elkaar veel voor elkaar gekregen. Er is inmiddels een fijne samenwerking met de sociaal wijkbeheerder Jetze van der Ham en fysiek wijkbeheerder Juul Peters. Hoewel we regelmatig overleggen is het soms lastig dat wij vaak sneller willen dan de gemeente kan... Ook zijn er goede contacten ontstaan met diverse politieke partijen.

Lees meer

Nieuwsbrief oktober - november

23 november 2021     Ingezonden door Haagse Beemden Verbindt

Helaas heeft onze poging om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken en uit te nodige voor onze bewonersochtend niet helemaal uitgepakt zoals gehoopt. Hoewel de bezorging (veel mensen gaven aan de flyer niet te hebben gekregen) niet optimaal was, kan dat niet de grootste reden zijn voor de lage opkomst.

Lees meer

HBVerbindt voor inspraak en informatie

13 november 2021     Redactie en foto Monica Rijpma

Vaak zijn het de kleine dingen die het doen als het gaat over de leefbaarheid in de wijk. Kleine verstoringen zoals het afwezig zijn van een glascontainer kunnen leiden tot irritatie. Nieuwe fitnesstoestellen, betere verbinding van wandelpaden, extra bankjes, een omheinde hondenuitlaatplaats of betere bewegwijzering kunnen het ‘leefcomfort’ enorm verbeteren.

Lees meer

Netwerk Haagse Beemden nodigt je uit

21 oktober 2021     Ingezonden bericht

Op zaterdag 6 november ben je van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in basisschool Olympia, Vlierenbroek 28 en Ontmoetingscentrum de Sleutel, Vlierenbroek 30.

Hier zetten de vrijwilligers van Haagse Beemden Verbindt hun plannen voor de wijk uiteen.

Lees meer

Bewonersochtend

14 oktober 2021     Ingezonden door Haagse Beemden Verbindt

Op zaterdag 6 november wordt er van 10.00 tot 12.00 uur een bewonersochtend georganiseerd.

Uitnodiging met programma en locatie volgt. Onderstaand de tekst uit de nieuwsbrief van september.

Lees meer

Open dag Infopunten

30 september 2021     Redactie en fotografie Alex De Vliegere

Afgelopen weekend was er veel te doen in de wijk. Zo werd er op zaterdag een open dag gehouden bij de ‘infopunten’. HBNieuws bezocht ze alle drie. Samenvattend kan gesteld worden dat de infopunten goed zijn uitgerust en voorbereid op hun taak. Het enige wat nog een impuls nodig heeft, is de bekendheid ervan. Daar werkt HBNieuws graag aan mee.

Lees meer

Informatiepunten Haagse Beemden houden open dag

10 september 2021     Ingezonden bericht

Sinds begin juli zijn er drie informatiepunten in de wijk. De informatie die gegeven wordt is, onder andere op het gebied van sport, cultuur, ontspanning en maatschappelijke organisaties. Het streven van de informatiepunten is om op een zo breed mogelijk gebied informatie te geven over alles wat met de Haagse Beemden te maken heeft. Op 25 september houden de informatiepunten een open dag.

Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2021

12 augustus 2021     Ingezonden bericht

BEWONERSOCHTEND OP ZATERDAG 6 NOVEMBER, 10.00 – 12.00 UUR

Uitnodiging met programma en locatie volgt

Lees meer

Nieuwsbrief juli/augustus

12 augustus 2021     Ingezonden bericht

In verband met de zomervakantie is dit een nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus. Op 13 juli jl. is Team Verbindingen, zoals we de actieve groep bewoners noemen, bij elkaar geweest. We hebben teruggekeken op een in veel opzichten bijzonder jaar. 

Lees meer

12

Download presentatie "Verbeter Haagse Beemden"

 

Verbindingen HB

Deze groep bestaat uit een aantal betrokken wijkbewoners die zich willen inzetten voor het welzijn en de toekomst van de Haagse Beemden.

 

Klik hieronder op een van de werkgroepen waarover u informatie wenst, of om de nieuwsverslagen te lezen.
(momenteel bevat alleen Informatiepunt enkele verslagen)

 

 

^ Naar boven