Standpunten

Alleen lokaal

 • Door lokaal en voor lokaal, onze enige loyaliteit is aan Breda.
 • Breda97, BOB, Volkspartij Breda en Volmondig JA vormen nu samen een sterke lokale partij.
 
 

Politiek met u

 • Wij helpen u uw stem te laten horen.
 • Transparantie over wat er politiek wordt besloten.
 • Herinvoeren van het Wethoudersspreekuur.
 
 

Bredase trots

 • Aandacht voor ruim 700 jaar aan rijke geschiedenis.
 • Ondersteuning voor Bredase evenementen.
 • Alle wijken en dorpen hebben bestaansrecht.
 
 

Verbonden buurt

 • Alle wijken krijgen weer hun buurthuis terug.
 • Ondersteuning voor verenigingsleven.
 • Wonen mogelijk maken door intelligente samenwerking met woningcorporaties.
 
 

Subsidies

 • Alle subsidie verstrekkingen openbaaar maken.
 • Eerlijkere verdeling over de diverse instellingen binnen Breda.
 • Alle subsidies op dezelfde grond beoordelen.
 
 

Ondernemen

 • Ondersteuning bij vergunning verstrekking en vestiging.
 • Meedenken met het oplossen van ondernemersproblemen.
 • Nabij gelegen internationale handelsrelaties bevorderen.
 
 

Jeugd

 • Jeugd betrekken bij besluitvorming over zaken die hen aangaan.
 • Positieve rolmodellen stimuleren.
 • Leeftijdsgat dichten tussen zittendde politiek en jeugd.
 
 

Zorg & gezondheid

 • Hechte samenwerking met seniorenraad.
 • Buitendeurse sport activiteiten en betaalbare sportcentra.
 • Gezond eten toegankelijk maken.
 
 

Kunst & cultuur

 • Verlaging tarieven muziek en kunst opleidingen Nieuwe Veste.
 • Kinderen in aaanraking brengen met diverse discipline.
 • Vrijwilligers materieel en financieel ondersteunen.
^ Naar boven