Opening buurtpunt De Bezemsteel

26 september 2023     Ingezonden door Haagse Beemden Verbindt

Op zaterdag 7 oktober wordt Buurtpunt de Bezemsteel geopend. Dit was drie jaar geleden één van de plannen van het bewonersnetwerk Haagse Beemden Verbindt.

Campagne Eén tegen eenzaamheid

26 september 2023     Ingezonden bericht

Bijna de helft van de Noord-Brabanders voelt zich wel eens eenzaam. 1 op de 7 Nederlanders voelt zich zelfs erg eenzaam. En dat is niet zo gek, want iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Bij jezelf of een ander. Daarom start eind september de campagne Eén tegen eenzaamheid. 

Pennetje - Prinsjesdag is weer voorbij

25 september 2023     Column Pennetje – Foto Geert Dekkers

Het kleurrijke feestje met koetsen zonder discriminerende plaatjes, paarden, soldaten, lakeien, jongens met strak loerende blik in hun zondagse pak met een keur aan wapentuig onder hun jasje, tonnen zand, kilometers kabel in de tramrails, omgekeerde driekleuren en fluitconcerten is voorbij. Vraag me niet wat dit heeft gekost, maar ik denk dat dit wel goede uitkomst had kunnen financieren voor die miljoen+ mensen met een veel te krappe beurs.

Gemeente Breda komt met energiepakket

18 november 2022     Ingezonden door gemeente Breda – Foto Alex De Vliegere

Het Bredase college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om 8,5 miljoen euro vrij te maken voor een energiepakket. Dit energiepakket is bedoeld voor Bredanaars die in de problemen komen als gevolg van de energieschaarste.

 

Sinds het voorjaar van 2022 hebben we te maken met een nieuwe situatie op de energiemarkt. De prijzen voor elektriciteit, gas en warmte zijn fors gestegen. Naar verwachting blijven de prijzen hoger dan dat we de afgelopen jaren gewend zijn. Met het energiepakket biedt de gemeente bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen informatie over besparen en verduurzamen en eventueel financiële ondersteuning. De maatregelen in het energiepakket richten zich op structurele oplossingen.

 

Waarom een energiepakket?

Als gemeente willen we bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen helpen om een oplossing te vinden voor hun energiezorgen. De gemeente geeft waar nodig informatie over besparen en verduurzamen. Er is vanuit de overheid ook financiële ondersteuning voor bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die ondanks energiebesparende maatregelen toch in de problemen komen. Denk aan de energietoeslag, energievouchers, het energieplafond, de tijdelijke btw-verlaging en de mkb-regeling. De gemeente Breda wil nu ook een stapje bij gaan zetten met het energiepakket.

 

Wethouder Peter Bakker (foto): “Met het energiepakket richten we ons op duurzame maatregelen die bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in de toekomst minder afhankelijk van energie maken. We zetten eerst in op besparen en verduurzamen. Als dat niet toereikend is, kunnen sommigen met het energiepakket extra hulp krijgen. Het budget is beperkt, dus we zullen hierin wel keuzes moeten maken. Met het energiepakket willen we de bestaande maatregelen versterken.”

 

Wat staat er in het energiepakket?

Allereerst heeft de gemeente een meldpunt in het leven geroepen voor ondernemers, instellingen en verenigingen die acuut in de problemen komen door de hoge energierekening. Voor bewoners was dit al ingeregeld via de reguliere weg. Daarnaast zorgt de gemeente er samen met verschillende partners voor dat niemand deze winter door de te hoge energienota wordt afgesloten van het energienet. Er is ook een projectgroep die kijkt waar de problemen zich afspelen en waar deze het meest nijpend zijn. Dit is een proces dat de gemeente samen met partners in de stad doet. In het energiepakket staat globaal beschreven waar de gemeente de 8,5 miljoen euro voor in wil gaan zetten. Omdat de situatie snel verandert, vraagt de uitwerking om maatwerk en flexibiliteit.

 

Als de gemeenteraad instemt met het energiepakket, gaat de gemeente Breda voor bewoners bijvoorbeeld tijdelijk meer energiecoaches inzetten, krijgen bewoners meer mogelijkheden om een klusdienst in te schakelen en komt er een noodfonds. Voor ondernemers komt er onder andere een meldpunt, energieadvies, overbruggingsregelingen, een isolatiefonds en een noodfonds. Instellingen en verenigingen kunnen rekenen op het meldpunt, een noodfonds, meer maatwerk voor subsidies, een gemeentelijk energiecontract en overbruggingsregelingen. De gemeentelijke panden worden verder verduurzaamd. Dit energiepakket is alleen voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die in de problemen komen als gevolg van de energieschaarste. De gemeente zal niet iedereen kunnen helpen.

 

Minder afhankelijk worden van energie

Het is belangrijk dat de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die geholpen worden door de gemeente, ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus bijvoorbeeld de hulp aannemen van een energiecoach om energiebesparende maatregelen te nemen. Het doel is om uiteindelijk minder afhankelijk te worden van energie. Daar richten de maatregelen zich dus ook op. Van belang is ook dat de verduurzaming en energietransitie zoveel mogelijk door blijft gaan. Ook voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die niet in de financiële problemen zitten. Voorkomen is immers beter dan genezen. De reguliere verduurzamingsmaatregelen moeten daarom doorgaan zoals we hebben afgesproken in de klimaatdoelstellingen.

 

Vervolg

De gemeenteraad besluit over het energiepakket in december. De maatregelen gaan daarna zo snel mogelijk in. Het verschilt per maatregel wanneer dit is. In de tussentijd kunnen bewoners telefonisch of via breda.nl/hulp-bij-energiekosten bij de gemeente terecht met vragen. Ondernemers, instellingen en verenigingen die nu hulp nodig hebben komen via deze pagina bij het meldpunt terecht.

Terug Schrijf reactie

Reacties:

19 november 2022 - 13:20:19
H.G. Romijn

Een meer resultaat scorende stap is het (woning)verhuurders verplichten, energiebesparende maatregelen, die de huurder wil laten aanbrengen op hun eigen kosten, te accepteren. (beter natuurlijk, dat de verhuurder dit zelf doet, doch... zijn nog wel eens zeer s t r o p e r i g, vooral met mentaliteit als semi-overheidsinstellingen bijv. woningbouwverenigingen.)

19 november 2022 - 13:12:54
H.G. Romijn

Lijkt mij wijs, de NLe burger is goed duidelijk te maken, dat iedereen met een inkomen onder de €45K een renteloze lening van de overheid kan krijgen voor het betalen van energiebesparingen. De besparing op de stroomkosten zorgen in no time voor de aflossing van die lening. In mijn geval: vermoedelijk in 2 jaar al.

 


 

Kiek in de wijk

 

  Adverteren?

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 


 

 

Herfstvakantie- Boerderijwinkel van de Kieboom - 18 sep / 08 okt 23

Moestuinlunches elke zondag in sept en okt bij Landgoed Ulvenhart 28 sept op Landgoed Ulvenhart

Dinerconcert 28 sept  op Landgoed Ulvenhart

BSO De Wildert: Verrekijkers

Tuincentrum Poppelaars - Online bloemen bestellen

Online bloemen bestellen bij Tuincentrum Poppelaars


 


 

 

 

 

^ Naar boven