Gemeente Breda ondersteunt COA met tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

16 mei 2022     Ingezonden bericht

Gemeente Breda vangt vanaf vandaag ook tijdelijk asielzoekers op in de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is overvol, waardoor het niet in staat is om alle mensen een plek aan te bieden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd om slaapplekken te vinden voor de asielzoekers.

Streekheiligen - Dymphna helpt vluchtelingen

16 mei 2022     Redactie en fotografie Geert Dekkers

De adellijke familie de Merode werd in 1759 eigenaar van het landgoed Gageldonk in de Haagse Beemden. Deze familie had van oudsher een tak in het Belgische Geel en ondersteunde daarom de cultus rondom de patroonheilige Dymphna in de kapel. Hoewel de heilige in de kapel van Gageldonk de laatste jaren voornamelijk een curiositeit is geworden kwam daar sinds kort verandering in.

Turbotoetsen - Werkbalk snelle toegang, deel 2

16 mei 2022     Redactie Tanja Cavalj√©

Vandaag het vervolg van de blog over de werkbalk snelle toegang in Office. Een stukje Office haute couture want dit maak je volledig op maat naar jouw wensen.

Een veilige en leefbare wijk begint bij de buren

03 mei 2022     Redactie en fotografie Monica Rijpma

 

Een nieuw pilotproject van de gemeente Breda over veiligheid in de wijk. In de Haagse Beemden is Muizenberg uitverkoren om vorm en invulling te helpen geven aan dit project. Het gaat hier over een langetermijnstrategie, maar alles begint natuurlijk met de eerste stappen.

 

Nadat er in Muizenberg druk was geflyerd wat werd opgevolgd met deur aan deur bezoekjes om een enquête rond te delen, was het vervolgens tijd om de antwoorden van die enquête te analyseren. Dit gebeurde in Inloop VERbindING, Alexberg 2a, onder het genot van een kopje koffie met paaseitjes.

 

Institutioneel, sociaal, overlast en ruimtelijk

Er werden 238 enquêtes uitgedeeld waarvan 70 formulieren ingevuld terug kwamen. Een resultaat van bijna 30% ingevulde formulieren is zeer succesvol, waar 10-15% gemiddeld de norm is bij dit soort enquêtes.

 

Ruimtelijk aspect

De enquêtevragen zijn verdeeld over vier thema’s. Allereerst het ruimtelijke aspect, je kan denken aan straten, onderhoud, architectuur, huizen, paden en groenvoorziening. Een van de aanwezige bewoonsters merkte op dat ze in de 35 jaar dat ze in de Haagse Beemden woonde met name de tuintjes en pleintjes zag verpauperen. Een ander bracht juist in dat er veel groen is in de wijk en dat er veel bloembollen zijn geplant. Het verschilt sterk, ook in de buurten van de Haagse Beemden. Bij het thema ruimtelijke ordening hoort ook wortelopdruk en afvalbeheer.

 

 

Institutioneel

Het tweede thema, institutioneel, gaat over voorzieningen vanuit de gemeente, woningbouwverenigingen, zorginstituten maar ook over de wijkagent en milieuboa’s. Een deel van de presentatie werd gegeven door milieuboa Robin die met zijn collega Khadija aanwezig was. Bij deze bespreking waren medewerkers aanwezig van de vele instanties die informatie en hulpverlening in de wijk vertegenwoordigen. Er werd gesproken over de verbetering die in gang is gezet door het Netwerk Haagse Beemden, dat op drie plaatsen in de wijk informatiepunten heeft. Uit de enquête bleek dat niet alle bewoners de weg weten te vinden naar de juiste instantie. Daarom zal worden gewerkt aan een meterkastkaart met alle belangrijke telefoonnummers.

 

Goede buur is goud waard

De thema’s sociaal en overlast overlappen enigszins; er was een positief resultaat voor goed contact met de buren (88%), maar toch maakt bijna 40% zich zorgen over hun kinderen als die spelen in speeltuintjes in de buurt. De grootste angst komt door de overlast van verwarde mensen en criminaliteit. Hierbij wordt gesproken over drugshandel en hangjongeren en over de trend dat er in toenemende mate sprake is van productie en gebruik van harddrugs.

De wijkagent vertelde dat als ergens in een gewone woonstraat een sterke zoete geur hangt alsof een bakkerij verse taart maakt, er dik kans is dat hier een drugslab bezig is. De verharding die in de hele maatschappij merkbaar is, is ook in kwetsbare wijken duidelijk aanwezig. Een andere minder beangstigende vorm van overlast is zwerfvuil en zowel de milieuboa’s als de afvalcoaches zijn actief in de wijk om hierbij een handje te helpen.

 

 

Buurtapp

De presentatie werd meteen opgevolgd door een praktische brainstormsessie om de koe bij de hoorns te vatten en wat prioriteiten en actieplannen op papier te zetten. Een van de prioriteiten is uitbreiding van het aantal mensen dat gebruik maakt van de meldingsapp Nextdoor. Dit is ook om cybercriminaliteit tegen te gaan. Er zullen brieven worden rondgebracht in de wijk om mensen te informeren zich aan te sluiten. Als er een buurtapp is kan de gemeente in de straat een bordje plaatsen - Veilige Buurtapp buurt. Telkens weer blijkt de goede werking van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’.

  

Tuintjesdag

Een andere actie die gelukkig weer voortgang krijgt is tuintjesdag. In de laatste jaren is gebleken hoe succesvol dit idee is. Zet een grofvuilcontainer in de straat en ga met de hele straat op een afgesproken zaterdag lekker samen opruimen, tuintjes wieden en wie weet, ook dit jaar weer, flink tegelwippen. Wordt vervolgd.

Terug Schrijf reactie

ADVERTEREN?

 

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 

 

Aspergeboerderij Schalk - Prinsenbeek 26-04-22 tm 24-06-22

Poppelaars Tuincentrum Aardbeien 5 inhangpotten 12-05-22 tm 16-05-22

Boerderijwinkel van den Kieboom - Open Dagen 25 en 26 juni 2022

Aardbeienkwekerij Van de Riet 28-04-22 tm 24-04-23

Vissers Elektrotechniek 07-12-21 tm 07-12-22

Vissers Elektrotechniek

 

 

Belob

EHP-makelaardij

 

^ Naar boven