Zoekplaatje extra

14 augustus 2022     Redactie en fotografie Alex De Vliegere

Een extra zoekplaatje voor deze mooie zondag, maar wel even anders dan dat u van ons gewend bent.

De vraag is simpel: U ziet hier een logo van een automerk waar de merknaam van afgedekt is.

 

Deze laat je niet lopen: de Bredaille

14 augustus 2022     Ingezonden bericht

Gemeente Breda introduceert de allermooiste medaille voor Bredase hardlopers. In samenwerking met Atletiekvereniging Sprint en vijf Bredase loopevenementen: de Dorpsloop Teteringen, de Tien van ’t Aogje, de 5 van Bavel, de Bredase Singelloop en de Haagse Beemden Loop.

Zondagspuzzel

14 augustus 2022     Redactie PuzzelBrein

Los onderstaande doorloper op, volg de instructies, …en win!

Naar meer natuur in landgoederenzone Haagse Beemden

13 maart 2022     Redactie en foto Alex De Vliegere

 

De aula van Graaf Engelbrecht zit vol. Ruim 150 wijkbewoners bezoeken de informatieavond over de herinrichting van de landgoederenzone (LGZ). Tom Rozendal, gemeentelijk coördinator ‘Stad in een park’ leidt de avond in.

 

De LGZ is een Rijksmonument. Tegelijkertijd moeten veel omwonenden, en dat zijn in feite alle wijkbewoners want de LGZ wordt ook wel het groene hart genoemd, er kunnen recreëren. Het plan behelst alleen de delen die in het bezit van de gemeente zijn.

 

Het plan

Tijdens een vorige bijeenkomst werd het schetsontwerp gepresenteerd. Deze keer gaat het om het voorlopig ontwerp (VO). Daarna volgt nog het definitief ontwerp (DO) en ten slotte de goedkeuring van het plan. Het plan is opgesteld door bureau Copijn in samenwerking met Natuurbalans en sluit aan op de landelijke ambitie om de ecologische rijkdom van het natuurbezit op te waarderen.

 

Begroeiing en begrazing

Het is dan ook niet vreemd dat grote delen van het plan op brede steun van de aanwezigen kunnen rekenen. Delen van het gebied zullen 10 à 20 centimeter worden verlaagd om de natuur een handje te helpen. De begroeiing kan dan net even meer van het grondwater profiteren. Het gedeelte ten noorden van het Wilderdpad, het zigzag fietspad dwars door het gebied, wordt begraasd. De hoge akker wordt in ere hersteld. Er is sterk uitgegaan van de historische situatie.

 

Het meest zuidelijke deel gaat ook begraasd worden, en wel door Brandrode runderen. Dit is een vriendelijk en redelijk winterhard ras. Twintig jaar geleden werd het Brandrode rund nog met uitsterven bedreigd, er waren er in Nederland nog maar honderd over. Ze zijn nog steeds zeldzaam (Bron: KoeBoek van Ilse Hesp).

 

Gevarieerde natuur

Er wordt naar gestreefd de diverse natuurtypen zoveel mogelijk te ondersteunen. De opsomming die volgt spreekt tot de verbeelding en het is duidelijk dat de stadsecologen hier hun stokpaardje berijden:

  • Kruiden en faunarijk grasland, met veel water.
  • Glanshaver hooiland met hoge begroeiing waar patrijzen zich in hun element voelen.
  • Vochtig hooiland, schraler van bodem en ideaal voor bijvoorbeeld de boterbloem.
  • Nat schraalland, een zeldzaam natuurtype waar zegge, orchideeën, en de blauwe knoop het goed doen en vlinders en libellen helemaal blij van worden.
  • Kruiden- en faunarijke akkers met ver uit elkaar geplant graan waar klaprozen en korenbloemen tussen bloeien en muizen en akkervogels een goed thuis vinden.
  • In de akkergebieden worden keverbanken toegevoegd.

 

Honden aangelijnd en onverharde paden

Honden moeten aangelijnd blijven in het gehele gebied. Na het plaatsen van goede bebording, een voorwaarde om te mogen handhaven, zullen ‘groene boa’s’ hierop controleren. Er komen zitbankjes, maar omdat het plan primair over natuurontwikkeling gaat worden er geen verharde paden aangelegd. Het gebied wordt dus niet toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.

 

Zorg om de reeën

Een doorsteek door het gebied wordt door de aanwezigen duidelijk niet gewaardeerd. De reden dat veel mensen dit zouden willen kan de gemeente niet onderbouwen. De aanwezigen uiten vooral hun zorgen ten aanzien van het wel en wee van de reeën. Het signaal is overduidelijk en wordt meegenomen in het definitieve ontwerp. Wens is om nog dit jaar met de uitvoering te starten.

 

U kunt het plan inzien op de website planbreda.nl en hierop reageren tot 25 maart.

 

W: planbreda.nl

W: hetbrandroderund.nl

Terug Schrijf reactie

ADVERTEREN?

 

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 

 

Aardbeienkwekerij Van de Riet 28-04-22 tm 24-04-23

Vissers Elektrotechniek 07-12-21 tm 07-12-22

Vissers Elektrotechniek

 

 

EHP-makelaardij

 

 

 

^ Naar boven