Voorkom, voordat ’t brandt

16 augustus 2022     Ingezonden door Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Het is al weken warm in Nederland. Om daarin verlichting te zoeken duiken we vaak ook de natuur in. In de bossen is het namelijk een stukje koeler. De afgelopen weken is er maar weinig water gevallen waardoor het erg droog is. De droogte en het vele dode hout in de bos- en natuurgebieden zorgen ervoor dat de kans dat een natuurbrand ontstaat groot is.

Reizen met uw hond

16 augustus 2022     Redactie en foto AniCura dierenziekenhuis

Als u op vakantie gaat met uw hond vraagt de buitenlandse wet- en regelgeving u om aan een aantal regels te voldoen. U heeft niet alleen te maken met de regels van uw eindbestemming, maar ook met de regels en eisen van alle landen waar u met uw hond doorheen reist.

Vuelta-weekend Breda in het teken van fietsen en feest

15 augustus 2022     Ingezonden bericht

Breda kleurt Vuelta-rood komende week, want het is zover. De Ronde van Spanje, La Vuelta, komt naar Nederland. Om precies te zijn op 19, 20 en 21 augustus met vooraf op donderdag 18 augustus een ploegenpresentatie in Utrecht.

Transitievisie Warmte Breda: nog veel onzeker en onduidelijk

12 maart 2022     Redactie Louis van Gameren - Foto Alex De Vliegere

 

Op 7 maart jongstleden werd in het Graaf Engelbrechtcollege een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Haagse Beemden gehouden over onder andere de Transitievisie Warmte Breda en de Regionale Energie Strategie 2.0 van de gemeente Breda. De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van de gezamenlijke wijkorganisaties en ingeleid door Bert van de Haar van de bewonerscommissie Bekom.

 

Buiten de ongeveer veertig bewoners waren aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente Breda, Enexis (netbeheerder), Ennatuurlijk (leverancier warmte) en BRES, de Bredase Energie coöperatie die onder andere ondersteunt bij verduurzaming van woningen via zogenaamde keukentafelgesprekken.

 

Gecompliceerd

De Haagse Beemden is qua energie best een complexe wijk: er zijn woningen die (behalve elektra) alleen stadsverwarming hebben. Die woningen zijn dus niet aangesloten op het aardgasnet. Maar er zijn ook woningen die weliswaar stadsverwarming hebben voor de centrale verwarming en de warmwatervoorziening, maar die toch ook een gasaansluiting hebben, uitsluitend bedoeld om te koken. Dat maakt een overkoepelende aanpak van de verduurzaming best lastig.

 

De huidige stand van zaken

Mevrouw Barbette Hendriks, de adviseur energie wijken van de gemeente Breda, begint de avond met een beleidsmatige schets van de huidige stand van zaken in de Haagse Beemden qua energietransitie en verduurzaming.

Het beleid van de gemeente is erop gericht dat in 2044 Breda van het gas af is. Breda is dan dus een CO2-neutrale stad. Dat is zes jaar eerder dan het landelijk beleid. Technische en procesmatige principes werden geschetst, waarbij de gemeente een duidelijke regie heeft als procesbegeleider. Betaalbaarheid van het geheel staat hierbij voorop.

 

 

Voorwaarden

Daarnaast moet aan een aantal juridische, sociaal-maatschappelijke en financiële voorwaarden worden voldaan om de zogenaamde Transitievisie Warmte Breda te kunnen uitvoeren. Breda heeft een isolatiestrategie, zeg maar een isolatieprogramma, waar wijk voor wijk, gebied voor gebied op een gegeven moment aan de beurt komt. Momenteel is men druk bezig in Hoge Vught en Doornbos-Linie in combinatie met subsidie volkshuisvestingfonds. Het huidige bewonersinitiatief in Prinsenbeek lift daarin mee.

 

Advies van de gemeente en BRES

Individueel en collectief moeten de huizen klaargestoomd worden voor de toekomst. Besparen, duurzaam opwekken, verbouwen, kleine maatregelen en persoonlijk gedrag zijn de sleutelwoorden om richting aardgasvrij te komen. Vanaf 20 april staat de Greenhopper in de Haagse Beemden. Dit is het mobiele informatiecentrum van de gemeente dat door heel Breda trekt. Hier kun je binnenlopen voor advies over het energiezuinig maken van je woning. Medewerkers van de gemeente en vrijwillige energiecoaches van BRES staan klaar om adviezen te geven.

 

Kosten en personeelstekort

Enexis benadrukte in dit verhaal de kwestie van de maatschappelijke kosten en het tekort aan technisch personeel. Ook kwam aan bod de impact op het elektriciteitsnet bij een eventuele keuze voor all-electric warmtepompen in de Haagse Beemden.

 

Drie paden

Ennatuurlijk schetste 3 mogelijke transitiepaden:

  1. De huidige bron van de warmte die Ennatuurlijk verspreidt is de Amercentrale. Momenteel wordt die centrale gevoed met 20% steenkool en 80 % biomassa. Aan zowel steenkool als biomassa kleven steeds meer bezwaren. Gedacht wordt aan een toekomstige Amercentrale als knooppunt waterstof.
  2. Restwarmte halen uit Moerdijk. Hiervoor moet extra infrastructuur worden aangelegd.
  3. Lokale Energie Hubs: dan moeten we denken aan rioolwaterzuivering en geothermie. Ook wordt gedacht aan het bufferen van warmte.

 

Koppeling met de gasprijs los

De Tweede en Eerste Kamer nemen medio 2022 een nieuwe warmtewet aan. Dan wordt de koppeling met de gasprijs losgelaten. Ook denkt men nog na over het openen van het net voor andere warmteaanbieders. Technisch is dit nog een lastig verhaal.

 

Vragen en opmerkingen

Vanuit de bewoners kwam een vraag of het aardgasnet te gebruiken is voor het transport van waterstof. Enexis meldde dat dit technisch mogelijk is na de nodige aanpassingen. Vragen over de warmteprijzen werden niet beantwoord; gezien de huidige ontwikkelingen kon men daar op deze avond geen aandacht aan schenken. Vanuit de bewoners werd ook gesproken over warmtepompen, overbelasting van het net, salderingsregeling, enz. Er werd adequaat gereageerd op de diverse opmerkingen.

 

Na een korte pauze werden aparte tafels ingericht van de gemeente Breda, Enexis, Ennatuurlijk en BRES waarbij de mensen persoonlijke vragen konden stellen aan de betreffende medewerkers. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.

Terug Schrijf reactie

ADVERTEREN?

 

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 

 

Aardbeienkwekerij Van de Riet 28-04-22 tm 24-04-23

Vissers Elektrotechniek 07-12-21 tm 07-12-22

Vissers Elektrotechniek

 

 

EHP-makelaardij

 

 

 

^ Naar boven