Identiteit (5) – Safwan Astitou

31 mei 2023     Redactie leerlingen Graaf Engelbrecht

Burgerschap is een verplicht onderdeel van Graaf Engelbrecht in het lesprogramma. Bij het domein ‘identiteit’ hebben leerlingen interviews gehouden met grootouders. De diepgang en de besproken onderwerpen zijn ontroerend, grappig, herkenbaar, liefdevol en hebben de band tussen verschillende generaties versterkt. Deze week: onderdelen uit een interview van Safwan (havo 5) met buurman Rob.

Basisschool De Wildert start met meerdaagse plusklas

31 mei 2023     Ingezonden bericht

Basisschool De Wildert begint na de zomervakantie met parttime plusonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Leerlingen van groep 3-4-5 en leerlingen van groep 6-7-8 krijgen twee dagen per week les in de plusklas, de Verrekijkers genaamd. De andere drie dagen volgen de leerlingen een verkort aanbod van de reguliere lessen.

De geharnaste bastaardmaagd (2)

31 mei 2023     Redactie en fotografie Geert Dekkers

Al zeshonderd jaar wordt in Frankrijk Jeanne d’Arc als een heldin vereerd. Haar faam is internationaal. Wie was deze omstreden strijdster?

Zorg voor welzijn in de wijk

05 februari 2022     Redactie en foto Monica Rijpma

 

Wijken hebben niet alleen een stratenplattegrond maar er bestaat ook zoiets als een sociale wijkkaart. Alleen was die even niet zo makkelijk te vinden op het internet.

 

Sinds enige tijd is hier verandering in gekomen want via Wijkplatform Haagse Beemden kom je vrij makkelijk te weten wat de wijk zoal te bieden heeft. Ook de wijkinformatiepunten worden er vermeld. Op deze plekken kan men al de informatie vinden over de buurt die nodig is. Als het nog niet bekend zou zijn zoeken de medewerkers van de informatiepunten met u mee. Maar wacht, er is meer!

 

Oog voor sociale aspecten

HBNieuws – Modern Prinsenbeek sprak met Rashad Willemsen, sociaal werker in de Haagse Beemden voor Surplus. Rashad schetst snel een goed beeld van hoe zo’n sociale kaart in de wijk eruit ziet. Surplus is een van de grote zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, met zorgtehuizen, wijkzorg, jongerencentra en eigenlijk alle hulp die valt onder de noemer sociaal maatschappelijk werk. Zijn stagiair Marouane houdt zich bijvoorbeeld voor zijn studie sociaal werker bezig met de thema’s armoede en eenzaamheid.

 

Vanwege Covid zit ook Rashad tegenwoordig helemaal in de nieuwe werkelijkheid van hybride werken. Sinds zijn vertrek bij kindcentrum Olympia aan de Vlierenbroek heeft hij twee wat hij noemt ‘aanlandplekken’ in de Haagse Beemden: Wijkcentrum Heksenwiel en Jongerencentrum Galaxy. Daarnaast is hij met regelmaat aanwezig bij de activiteiten(centra) in de wijk en op straat. (zie ook het artikel van 15 januari over de buurttafel) afgewisseld met online afspraken en thuiswerken.

 

Zorg voor elkaar

Als professional werkt Rashad ook veel met actieve bewoners en vrijwilligers in de wijk. Eigenlijk is hij voortdurend bezig te signaleren waar ondersteuning geboden kan worden, vooral in de meer kwetsbare buurten. De grotere paraplu waaronder dit werk valt in Breda is Zorg Voor Elkaar. De collega’s van deze organisatie zijn dus belangrijke samenwerkingspartners. En daarnaast is er samenwerking met andere professionals vanuit de gemeente en woningcorporaties.

 

Initiatieven en activiteiten

Rashad vertelt dat er regelmatig bewoners zijn die goede ideeën hebben om hun buurt of straat te verbeteren. Al die suggesties waardoor de buurt nog prettiger wordt om in te wonen en leven, kunnen worden voorgedragen aan het wijkplatform. De sociaal wijkbeheerder van de gemeente, Jetze van der Ham, is hiervoor het aanspreekpunt. Hij is te bereiken via Wijkplatform Haagse Beemden. Een voorbeeld van een actie waarbij Jetze en Rashad samen meedachten was de nieuwjaarswenskaart die onlangs werd verspreid bij sommige adressen in de Haagse Beemden. De aansporing was: Zoek elkaar gerust op in de ontmoetingsplekken in uw buurt! En de boodschap op de kaart was een luid en duidelijk: We denken aan u.

 

Dit is een heel goed voorbeeld van hoe verbinding wordt gemaakt door ook de wijkcentra in beeld te brengen. Denk aan Buurthuis Gageldonk, inloop de VERbindING, Ontmoetingscentrum De Sleutel en Wijkcentrum Heksenwiel.

 

Als je bij elkaar optelt wat er allemaal via samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties, vrijwilligers en professionele hulpverleners in de wijk, buurthuizen en straat te vinden is, krijg je pardoes weer een beetje vertrouwen in toekomst.

 

W: infopunthb.com

W: zorgvoorelkaarbreda.nl

F: wijkplatformHBBreda

 

Terug Schrijf reactie

  Adverteren?

Klik voor e-mail of bel 06 46 99 66 32

 


 

 

Moestuinlunches - Landgoed Ulvenhart

Moestuinlunches op Landgoed Ulvenhart

Openingstijden zomer - Boerderijwinkel van de Kieboom - 15 mrt / 30 nov 23

Tuincentrum Princenbosch - standaard advertentie

Aspergeboerderij Schalk - Prinsenbeek 06-04-23 tm 24-06-23

Poppelaars 07 juli 22/ 07 juli 23 - Snel naar de aanbiedingen


 


 

 

 

 

^ Naar boven