HBVerbindt nieuwsbrief oktober - november

23 november 2021     Ingezonden door Haagse Beemden Verbindt

 

Helaas heeft onze poging om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken en uit te nodige voor onze bewonersochtend niet helemaal uitgepakt zoals gehoopt. Hoewel de bezorging (veel mensen gaven aan de flyer niet te hebben gekregen) niet optimaal was, kan dat niet de grootste reden zijn voor de lage opkomst.

 

Maar we laten ons niet uit het veld slaan en zoeken naar andere manieren om de wijk te informeren, bijvoorbeeld door kleinere informatiebijeenkomsten op diverse locaties in de wijk. En we waren erg blij met de bewoners die wél aanwezig waren, zij waren zeer geïnteresseerd en er zijn mooie en goede gesprekken gevoerd. En dan nu goed nieuws:

 

Park Kesteren gaat er komen!

Even geleden hebben wij een gesprek gehad met twee raadsleden van Groen Links over het plan Haagse Beemden Verbindt. Zij waren zeer geïnteresseerd, onze ideeën voor Park Kesteren vonden zij zo sterk dat zij een motie ingediend hebben om daar twee ton voor te begroten. Dit is na bespreking uitgebreid naar drie ton en die motie is vervolgens UNANIEM aangenomen in de gemeenteraad. Dit voelt als een enorme waardering voor al het werk dat met name door de werkgroep Parken en Poosplekken al is verzet. Een geweldige opsteker en stimulans om ook voor onze andere plannen zo’n resultaat te bereiken.

 

Werkgroep informatiepunt

Zoals bekend zijn inmiddels drie informatiepunten geopend in de wijk.

- Op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 - 12.00 uur;

- Op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 - 12.00 uur;

- Op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 - 12.00 uur.

 

Een grote groep vrijwilligers zet zich hiervoor in, gastvrij, enthousiast en altijd bereid om bewoners verder te helpen in hun vraag- of zoektocht. De informatiepunten hebben ook een eigen website, die vooral intern gebruikt wordt, maar waar wel een wijkkalender op te vinden is en een aantrekkelijke slideshow met informatie over diverse activiteiten in de wijk. Zie www.infopunthb.com.

De grote uitdaging hier is het optimaal houden van de informatie en de professionals in de wijk meer te betrekken bij de informatiepunten. Zo worden bijvoorbeeld regelmatig de wijkboa’s uitgenodigd, bijvoorbeeld om in gesprek te gaan over vuurwerkoverlast. Het streven is om dit soort ‘spreekuren’ uit te breiden.

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Op 22 november  fietsten leden van deze werkgroep samen met ambtenaren van de gemeente een rondje door de wijk. We wilden hen een aantal knelpunten en gevaarlijke situaties zelf laten ervaren. In deze ronde zijn onder andere opgenomen de route van Moerenpad naar de kinderboerderij, van de kinderboerderij naar de skatebaan, de fietsroute langs de Westerhagelaan die verdwijnt bij de IJsbrandsberg, de verbinding van Moerenpad naar Wilderdpad en de wandelroute rond de Emerput. Daarnaast wordt op korte termijn het plan van de gemeente voor de landgoederenzone besproken. Wij hadden daar een aantal voorstellen voor (bijenroute, laarzenpaden) die er niet in zijn opgenomen. We willen daar graag een voorstel voor wijziging van het plan voor maken.

 

Werkgroep Heksenwielplein

In de gesprekken met de gemeente is het begrip cocreatie aan de orde gekomen. Volgens Wikipedia is dat een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. De winkeliersvereniging is enthousiast, op korte termijn zal het cocreatie proces gaan starten! En voor iedereen zichtbaar: de buurttuin bij de Lucaskerk op de Tweeschaar is aangeplant en het ziet er geweldig uit. Dit is een eerste stap in de richting van een uitnodigende, groene verbinding van Heksenwielplein naar de landgoederenzone (en omgekeerd natuurlijk). De tuin is gerealiseerd door vrijwilligers uit de buurt naar een prachtig ontwerp van Linda de Geus (vrijwilligster van onze werkgroep Parken en Poosplekken).

 

Werkgroep Parken en poosplekken

Deze groep heeft echt een feestje te vieren door het beschikbaar komen van het budget voor zowel het ontwerpen als het realiseren van Park Kesteren. Ook is deze groep betrokken bij het realiseren van de buurttuin bij de Lucaskerk, waar het resultaat steeds beter zichtbaar wordt. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het Moerenveld.

 

Volop werk aan de winkel dus! Wij blijven ons inzetten voor onze Haagse Beemden! Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar: netwerkhaagsebeemden@gmail.com

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven