Achterstandsleerlingen raken digitaal achterop

19 november 2021     Ingezonden bericht

 

Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs geven aan dat structurele aandacht voor digitale geletterdheid in een curriculum kan zorgen voor gelijke kansen.

 

Van belastingaangifte doen en je beroep goed kunnen uitoefenen tot nepnieuws op sociale media herkennen: om mee te doen in de samenleving is digitale geletterdheid voor iedereen belangrijk. Toch scoren achterstandsleerlingen aanzienlijk lager als het gaat om digitale geletterdheid. Een achterstandsleerling is een kind van ouders die een laag opleidingsniveau hebben. Deze definitie is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Lage scores

Leerkrachten geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 en in het voortgezet onderwijs een 5,5. Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. In het voortgezet onderwijs ligt de gemiddelde score bij deze kinderen nog lager: 4,1. Dit blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid die zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid.Lage scores

Volgens Marjolijn Bonthuis van ECP is dit zorgwekkend. “In een wereld die meer en meer digitaliseert, is het belangrijk dat scholen structureel aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Hiervoor moeten ze handvatten krijgen. Vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen is de urgentie hoog.

Door digitale geletterdheid onder te brengen in de kerndoelen en examenprogramma’s van het primair en voortgezet onderwijs kunnen scholen gericht aan de slag. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om digitale vaardigheden aan te leren.”

 

Ad hoc aandacht voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Het gaat om: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit jaar werd de digitale geletterdheid in het primair onderwijs voor de tweede keer gemeten en in het voortgezet onderwijs voor het eerst. Het blijkt dat het merendeel van de docenten in het primair en voortgezet onderwijs de noodzaak om leerlingen digitaal geletterd te maken groot vindt. Ondanks het ontbreken van een verplichting om dat te doen besteden de meeste leraren aandacht aan digitale geletterdheid.

Toch werken nog maar weinig docenten met bepaalde leerdoelen voor digitale geletterdheid. De meerderheid maakt helemaal geen gebruik van een leerlijn of leerdoelen als het gaat om het digitaal geletterd maken van hun leerlingen.

 

Behoefte aan externe ondersteuning

Docenten die digitale geletterdheid behandelen in de les schenken de meeste aandacht aan het thema ‘zoeken en vinden van betrouwbare informatie op internet’. Belangrijke onderwerpen als privacy, online veiligheid en programmeren krijgen weinig aandacht. De helft van de leerkrachten heeft behoefte aan externe ondersteuning bij het digitaal geletterd maken van hun leerlingen. Er is vooral behoefte aan ondersteuning van educatieve uitgeverijen.

Naast externe ondersteuning is er grote behoefte aan het verbeteren van ICT-voorzieningen op scholen. Op veel scholen zijn te weinig devices of ze zijn te oud. Ook het internet en wifi-netwerk is volgens relatief veel docenten niet op orde.

 

Nieuw curriculum 

November is een belangrijke maand voor de actualisatie van het curriculum in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft adviezen uitgebracht aan Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Onder meer over digitale geletterdheid in het onderwijs.

 

Over de Monitors Digitale Geletterdheid

De Monitors Digitale Geletterdheid zijn uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. en

zijn een initiatief van ECP Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en mogelijk gemaakt door het ING Nederland fonds.

 

Kijk voor meer informatie op www.ecp.nl

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven