Goed draagvlak voor project Veilig Buitengebied Breda

23 oktober 2021     Ingezonden bericht

 

De deelnemers aan de kick-off ‘Veilig Buitengebied Hagebeemd’ toonden vorige zaterdag veel enthousiasme om met elkaar een vuist te gaan maken tegen drugscriminaliteit en andere ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied.

 

Zo’n dertig bewoners bezochten de bijeenkomst waar gemeente, politie en vertegenwoordigers van ZLTO, brandweer en van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hen bijpraatten over het project ‘Veilig Buitengebied’ en over de e-learning. Er werd ook een intentieverklaring ondertekend voor de gezamenlijke aanpak van een veilig buitengebied.

 

Samenwerking

‘Veilig Buitengebied Breda’ is een nieuw project waarin bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, brancheorganisaties, natuur- en landschapsorganisaties en de gemeente Breda samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. Het buitengebied is immers aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit en kwetsbaar.

 

 

Netwerk creëren

Doel van de aanpak ‘veilig buitengebied’ is een sterk netwerk te creëren waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Door een goede informatie-uitwisseling komen zaken als diefstal van diesel of dure landbouwmachines, drugsafval dumpingen of hennepkwekerijen in een afgelegen schuur sneller aan het licht en kunnen ze mogelijk zelfs voorkomen worden.

Niet alleen de aanpak van ondermijning krijgt de aandacht. Er wordt ook gekeken naar het schoon en heel houden van het buitengebied en tijdens de bijeenkomst bleek dat de bewoners dat een hele goeie zaak vinden.

 

E-learning

De e-learning ‘Drug Crime Challenge’ is ontwikkeld als laagdrempelige cursus om bewoners, ondernemers en agrariërs (buitengebied-bewoners) duidelijk te maken hoe ze drugscriminaliteit kunnen signaleren en gevaren kunnen onderkennen. Het is een video, gevolgd door een aantal vragen die deelnemers kunnen beantwoorden om te zien of de kennis is ‘geland’.

De e-learning heeft drie verschillende modules voor bewoners, bedrijventerreinen en buitengebieden. Elke module duurt ongeveer 10-15 minuten. Op deze manier kan iedereen in zijn eigen tijd en op eigen wijze leren wat hij/zij kan doen om te helpen drugscriminaliteit/ondermijning te bestrijden. Voor mensen uit Breda en directe omgeving is de e-learning beschikbaar via de buurtpreventie academy

 

 

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven