Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden

22 oktober 2021     Ingezonden bericht – Foto Alex De Vliegere

 

De gemeente heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan tijdens een informatieavond op maandag 1 november tussen 19.00 en 21.00 uur in het sociaal cultureel centrum ’t Kraaienest aan de Tweeschaar 12.

 

De landgoederenzone vormt het groene hart van de Haagse Beemden. Het gebied maakt ook deel uit van het Provinciale Natuur Netwerk Brabant. Provincie en gemeente hebben daarom de taak om de komende jaren de natuurwaarden van het gebied verder te vergroten.

 

De gemeente wil haar gronden minder intensief landbouwkundig gebruiken. Ook worden deze deels heringericht om de natuur meer de ruimte te geven. We zoeken daarbij een balans tussen de ambities voor de natuur en de andere kwaliteiten in het gebied. Deze kwaliteiten zijn onder meer:

  • het beschermde rijksmonument van het landgoed Burgst;
  • de openheid van het gebied;
  • de wensen vanuit de wijk voor de toegankelijkheid;
  • de waardering voor de aanwezigheid van grote grazers.

 

Met het voorlopig ontwerp, waarin de reacties voor zover mogelijk al zijn meegenomen, vraagt de gemeente subsidie aan bij de provincie. Daarna volgt een verdere uitwerking naar een definitief ontwerp en uiteindelijk de echte uitvoering. De verwachting is dat dit project gereed is omstreeks eind 2023.

 

Informatiebijeenkomst

Inloop vanaf 18.45 uur. Vanaf 19.00 uur is er een presentatie door bureau Copijn. U krijgt dan een beeld van de plannen. Vervolgens kunt u vragen stellen en een reactie geven. De informatieavond wordt om 21.00 uur afgesloten.

 

Als u niet kunt of zaken nog eens wilt nakijken, kunt u de presentatie vanaf 3 november volgen op de website Planbreda.nl. Ook kunt u daar tot 17 november reageren op het ontwerp.

 

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp (06) 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven