Begroting Breda 2022: in balans en financieel solide de toekomst in

20 oktober 2021     Ingezonden bericht

 

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft zijn laatste gemeentebegroting van deze bestuursperiode gepresenteerd. Een toelichting.

 

Drie jaar geleden hebben we onze ambities samengevat als Lef en Liefde. Lef omdat onze plannen ambitieus waren. En liefde om samen met onze inwoners en partners uit de stad van Breda en haar dorpen een grenzeloze, groene en gastvrije stad te maken. Als huidige gemeentebestuur maken we deze plannen af in de Begroting 2022.

Met deze laatste begroting van het huidige gemeentebestuur geven we voor de laatste keer inhoudelijk en financieel richting aan Breda waarbij de begroting structureel sluitend is, solide en robuust en zorgen we ervoor dat het volgende bestuur op deze solide basis verder kan.

 

Inwoners en ondernemers helpen

In 2022 werken we verder aan zaken waar onze inwoners last van hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen in Breda een passende en betaalbare woning kan vinden en ook de verkeersveiligheid en bereikbaarheid hebben komend jaar onze aandacht. We zetten onverminderd in op woningbouw en ’t Zoet waar we de komende jaren ruimte geven voor placemaking. Daarnaast maken we middelen vrij om verschillende participatieprocessen met inwoners en andere betrokkenen goed te kunnen begeleiden.

 

Veel ondernemers hebben last gehad van corona en dit heeft mogelijk gevolgen voor onze binnenstad en de werkgelegenheid. We blijven inwoners en ondernemers daarom helpen. Voor bepaalde zaken zullen we aanvullende middelen inzetten naast die van het Rijk. Bijvoorbeeld om de ventilatie op scholen te verbeteren. Of om de binnenstad verder te ontwikkelen. Daarnaast reserveren we middelen om op termijn de noordelijke rondweg te verbeteren.

 

Verbeter Breda

Samen met onze inwoners willen we de minder krachtige wijken in de stad verder verbeteren. We bereiden de verdere inzet voor Verbeter Breda voor. We geven meer ruimte aan opvolging van bestuursrechtelijke handhaving en op het gebied van veiligheid. We gaan 1500 huizen in Doornbos Linie en de Hoge Vucht duurzaam maken met het volkshuisvestingsfonds en werken daarmee hard aan de energietransitie.

In 2022 zetten we verdere stappen om minder CO2 uit te stoten en meer laadpalen aan te leggen. We starten met het doortrekken van de Nieuwe Mark en gaan extra bomen planten.

 

Steunpakketten

Het gaat nu weer beter met de Bredase economie, mede door steunpakketten van de gemeente en de regering. We hebben aandacht voor ondernemers in de horeca-, evenementen- en culturele sector. Zij hebben nog steeds veel last van de coronacrisis. Daarom blijven we bedrijven in Breda steunen die het zwaar hebben.

 

Gastvrije stad

We zijn een gastvrije stad waarin mensen voor elkaar zorgen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die arm of eenzaam zijn. We helpen mensen met ideeën voor meer gezondheid, gezond leven en bewegen. Daarom zijn we trots op programma’s als SummerVibes, WinterChills, Winterlicht en Breda Buiten. We gaan hier graag mee door.

 

Wmo

De Wmo krijgt komend jaar meer aandacht. We zorgen voor meer huizen voor mensen die nu beschermd wonen of dakloos zijn. Zo kunnen zij doorstromen naar een eigen huis. Daarnaast treffen we ook voorzieningen voor jongeren van 18 die nu vaak dure Wmo-zorg krijgen en bereiden we hen beter voor op de rest van hun leven. ‘Beweging naar de Voorkant’ werkt en in 2022 breiden we deze aanpak uit naar de hele stad. 2022 wordt een spannend jaar: we merken dan of de extra instroom door corona weer afneemt. Dan weten we wat er nodig is om de Wmo in 2023 en verder goed uit te kunnen voeren.

 

Het kabinet heeft eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor jeugd. Hiermee kunnen we reële budgetten inzetten en de jeugdhulp hervormen. We leggen daarbij de verbinding met de Wmo, onderwijs en veiligheid. Onzeker is nog of deze middelen structureel zullen worden.

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven