Bewonersochtend

14 oktober 2021     Ingezonden door Haagse Beemden Verbindt

 

Op zaterdag 6 november wordt er van 10.00 tot 12.00 uur een bewonersochtend georganiseerd.

Uitnodiging met programma en locatie volgt. Onderstaand de tekst uit de nieuwsbrief van september.

 

De samenwerking met de gemeente Breda krijgt steeds meer vorm. Fysiek wijkbeheerder Juul Peters en sociaal wijkbeheerder Jetze van der Ham werken hard om ons te helpen bij het uitvoeren van onze plannen. Dat zijn natuurlijk een aantal plannen voor de lange termijn. Met name de realisatie van Park Kesteren en een veiliger, socialer en warmer Heksenwielplein gaan tijd en veel geld kosten, dat ook nog niet begroot is. Ook de structurele verbetering van wandel- en fietspaden is iets van de lange adem.

 

Daarnaast is Marcel Hermans een aantal keren aangeschoven namens Verbeter Breda. Ook hij toont oprechte interesse en wil zich hard maken voor (onderdelen van) Haagse Beemden Begroot. Samen met deze mensen zijn we nu op zoek naar doelen die op wat kortere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zaken waardoor echt zichtbaar wordt dat we heel hard werken aan verbeteringen voor de wijk. Eind deze maand moet daar duidelijkheid over zijn!

 

Werkgroep informatiepunt

Deze werkgroep heeft in korte tijd veel bereikt, want inmiddels zijn drie informatiepunten geopend in de wijk.

- op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 - 12.00 uur

- op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 - 12.00 uur

- op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 - 12.00 uur

Een grote groep vrijwilligers zet zich hiervoor in, gastvrij, enthousiast en altijd bereid om bewoners verder te helpen in hun vraag- of zoektocht. Zij hebben op 25 september jl. een Open Dag georganiseerd, waarbij eenmalig op zaterdag alle drie de punten tegelijk open waren.

 

Naast kennismaking met de informatiepunten en wat die te bieden hebben aan de bewoners van de Haagse Beemden kon een spel gespeeld worden om de kennis over de wijk te testen. Hoewel de belangstelling niet zo heel groot was, is het wel een mijlpaal! De informatiepunten hebben ook een eigen website die vooral intern gebruikt wordt. maar waar wel een wijkkalender op te vinden is en een aantrekkelijke slideshow met informatie over diverse activiteiten in de wijk. Zie: www.infopunthb.com

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Volop ideeën in deze werkgroep. Denk aan thema-wandelroutes door de hele wijk. Een van de eerste routes zal de Bijenroute zijn. Op korte termijn zal het ontwerp voor de inrichting van de landgoederenzone door de gemeente gepresenteerd worden. De Bijenroute is daar (dat hopen wij toch, want daar wordt al bijna drie jaar aan gewerkt) onderdeel van. Ook gaat deze groep binnenkort op pad met ambtenaren van de gemeente om een aantal knelpunten te tonen. Denk daarbij aan een (niet-bestaande) route van Moerenveld richting kinderboerderij, de verbinding van fietspad Moerenpad naar Wilderdpad (fietspad door de weilanden) en het mogelijk maken van een ‘echt’ rondje langs de Emerput.

 

Werkgroep Heksenwielplein

In de gesprekken met de gemeente is het begrip cocreatie aan de orde gekomen. Volgens Wikipedia is dat een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. De werkgroep gaat binnenkort de winkeliersvereniging bijpraten en ontmoetingen organiseren met omwonenden van het Heksenwielplein. Ook de sportverenigingen bij het Heksenwiel worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen

 

Werkgroep parken en poosplaatsen

Deze groep realiseert heel veel, al is dit niet altijd meteen zichtbaar en/of gekoppeld aan Haagse Beemden Verbindt. Zo is er verbinding gelegd tussen bewoners die een basketbalveld willen realiseren aan ’t Blok, waarover nu gesprekken gevoerd worden met de gemeente. Er is veel energie gestoken in de aanpak van het Moerenveld, met veel discussies en gesprekken met omwonenden. In wat in onze droom het Park Kesteren moet worden zijn een aantal nieuwe sporttoestellen geplaatst, die door jong en oud te gebruiken zijn. Ze staan bij het speeltuintje vlakbij Kinderboerderij de Sik.

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven