19 augustus t/m 3 september 2021

04 september 2021

19-08-2021 Melding 0-evenement, Brakkenfestival, Gageldonksepad 5.

 

27-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een in- of uitrit, Sterrenkroos 192.

 

27-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een rookkanaal , Arenberglaan 181.

 

27-08-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Moerenpad nabij de volkstuin.

 

30-08-2021 Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een tijdelijke standplaats voor het plaatsen van een 'greenhopper' Merodelaan.

 

01-09-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een tijdelijke standplaats, Tweeschaar 125.

 

01-09-2021 Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een aanbouw met overkapping, Venuslaan 2.

 

2-9-2021 Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Heksenwaag 57

.

3-9-2021 Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Fonteinkruid 1.

 

3-9-2021 Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Hambroeklaan 1.

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven