Haagse Beemden Verbindt – nieuwsbrief juli/augustus

12 augustus 2021     Ingezonden bericht

In verband met de zomervakantie is dit een nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus. Op 13 juli jl. is Team Verbindingen, zoals we de actieve groep bewoners noemen, bij elkaar geweest. We hebben teruggekeken op een in veel opzichten bijzonder jaar. Want nog geen jaar geleden presenteerde Wim Schul zijn ideeën voor onze wijk, die na 44 jaar wel aan een update toe is. Daarna is in een zeer korte tijd Netwerk Haagse Beemden ontstaan. We zijn in vier werkgroepen aan de slag gegaan en hebben per werkgroep onze doelen geformuleerd. Op die manier is het plan/project Haagse Beemden Verbindt ontstaan.

 

De gemeenteraad heeft zich zeer positief uitgelaten over onze plannen en er is een goede samenwerking ontstaan met fysiek wijkbeheerder Juul Peters en sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham. Niet al het werk dat we doen heeft zichtbaar resultaat, dat maakt het soms ook lastig om vol te houden.

 

Hieronder per werkgroep de bevindingen van het afgelopen jaar. We hebben ook kort teruggekeken naar de 44ste Wijkverjaardag. Vooral veel positieve geluiden, volgend jaar gaan we voor een uitgebreidere versie waarbij nog meer organisaties betrokken kunnen worden. Na de zomervakantie zullen de voorbereidingen hiervoor starten. De informatiemarkt, die helaas vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, willen we dit najaar alsnog organiseren. En we werken natuurlijk verder! In de vakantiemaanden gaan de werkgroepen hun doelen voor het komende jaar formuleren. En die willen we op 28 september met alle geïnteresseerde wijkbewoners delen, nu dat weer mag en kan!

 

Dus noteer vast de datum van 28 september in uw agenda, want dan organiseren we een bewonersavond in Ontmoetingscentrum de Sleutel. Nadere informatie volgt! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hebben we de politieke partijen in Breda benaderd en hen onze plannen voorgelegd. Wij hopen dat zij deze plannen mee gaan nemen in hun verkiezingsprogramma.

 

 

Werkgroep wandel- en fietspaden

 

Er zijn drie voorstellen gedaan aan de gemeente, die zijn ook gepresenteerd op de Wijkverjaardag.

- Een veiliger oversteek van de Oorden naar de Rietdijk (bijv. door stoplichten met drukknop).

- Een betere en veiliger route naar de Asterdplas (voetpad Krommedijk herstellen/verbeteren).

- Veiliger wandel/fietsroute vanaf het bruggetje bij ’t Hoog Zand tot aan de Krommedijk) en de route van Moerenveld (Gageldonk) richting kinderboerderij De Sik. (Fiets/wandelpad langs Moerenveld naar NBS Hoogakker, daarna wordt fietspad steeds onderbroken zonder bewegwijzering).

Dit is een van de werkgroepen die geduld moet hebben, want het ligt nu bij de gemeente. Maar we houden zeker de vinger aan de pols! Deze werkgroep gaat de komende tijd aandacht besteden aan bewegwijzering, plots ophoudende voetpaden en themaroutes.

 

Werkgroep Heksenwielplein

 

Hier is veel onderzoek gedaan, ook in samenwerking met de gemeente. Daar is een ‘kansenkaart’ uit voortgekomen, met mogelijke oplossingen. Een eerste rotonde (kruising met Heksenwiellaan) zit in de planning, een tweede rotonde bij de kruising met de Heksendans zou de snelheid nog beter reguleren. Doel is een betere, veiliger en groenere verbinding tot stand te brengen tussen Heksenwielplein, Tweeschaar en de landgoederenzone, waar langzaam verkeer en snelverkeer elkaar de ruimte geven. Deze werkgroep gaat nu vooral draagvlak zoeken, met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek over de voorstellen.

 

 

Werkgroep Parken en Poosplekken

 

In een kleine bezetting is heel hard gewerkt met twee speerpunten: ontmoetingsplekken in het groen waar je wat langer wil blijven en vergroening van de wijk. Er is een kansenkaart gemaakt voor Park Kesteren, in samenwerking met de gemeente. Hier zijn al wel dingen zichtbaar, zoals de ‘zwerfkeien’ waarop gezeten en gespeeld kan worden. Dit park moet een fijne plek worden om te sporten (Cruijffcourt), te spelen, op een bankje te zitten en verbonden worden met kinderboerderij De Sik.

De werkgroep houdt zich ook bezig met kleinere ontmoetingsplekken in het groen, zoals de vele speelplekken. De gemeente vraagt ook om advies hierbij, want deze werkgroep heeft een zeer groot netwerk. Zo zijn bewoners die zich in willen zetten voor een basketbalveld bij elkaar gebracht. Dit wordt in de nabije toekomst in samenwerking met de gemeente aan ’t Blok gerealiseerd. Ook het Moerenveld heeft de aandacht van deze werkgroep. Hier worden voorzichtige stappen gemaakt in overleg met de omwonenden.

  

 

Werkgroep informatiepunt

 

Hier zijn in zeer korte termijn heel veel resultaten geboekt. Want inmiddels zijn er drie informatiepunten in de wijk!

- Op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 – 12.00 uur.

- Op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 – 12.00 uur.

- Op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 – 12.00 uur.

Fantastisch dat dit al gerealiseerd is, mede dankzij een aantal nieuwe vrijwilligers. Het streven is om in de toekomst ook minimaal een avond in de week open te zijn. Het is dan ook zeker belangrijk dat er zoveel mogelijk vrijwilligers komen! Er wordt hard gewerkt aan een goed systeem van vergaren en delen van informatie en een uniforme uitstraling van de locaties. Ook is overlegd met professionals in de wijk, zodat er zoveel mogelijk verschillende informatie te vinden zal zijn. De twee wijkbeheerders zullen regelmatig aanwezig zijn en er is overleg met de politie over regelmatige aanwezigheid van de wijkboa’s. Het wijkinformatiepunt is een stichting, omdat het noodzakelijk was om rechtspersoonlijkheid te regelen. Het bestuur is inmiddels compleet.

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken/doen van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com Iedereen is van harte welkom op de Bewonersavond op 28 september.

Aanvang: 19.30 uur,  einde 22.00 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum De Sleutel en Kindcentrum Olympia.

Nadere informatie volgt!

 

 

 

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven