Nieuws van HBVerbindt

20 juli 2021     Ingezonden bericht

 

Hoewel de 44ste Wijkverjaardag vorige maand niet helemaal kon doorgaan zoals gepland kijken we er toch met veel voldoening op terug. De informatiemarkt kon vanwege de coronaregels niet doorgaan. We moesten improviseren. Het doel was het in contact komen met bewoners. Dat was de belangrijkste aanleiding om deze Wijkverjaardag te organiseren.

 

Informatie combineren met amusement, dat was het idee. De film ‘Het geheim van de Haagse Beemden’ bij Inloop de VERbindING, het programma in de Lucaskerk en de expositie in ‘t Kraaienest zijn goed bezocht. We kregen veel positieve reacties. Het programma bij de Asterdplas, georganiseerd door de werkgroep sport Asterdplas, zat goed in elkaar maar werd minder goed bezocht.

 

Dankzij de medewerking van SCC ’t Kraaienest die de tuin beschikbaar stelden, konden zowel Netwerk Haagse Beemden als Bekom en Werkgroep Asterdplas met wijkbewoners in gesprek gaan over de plannen die er voor de wijk liggen.

 

Deze Wijkverjaardag heeft voldoende enthousiasme gegenereerd om met een uitgebreidere groep volgend jaar de viering van de 45ste verjaardag van de Haagse Beemden te organiseren! Na de zomervakantie maken we daar een start mee. Inmiddels is de website in de lucht. Hierop onder het kopje nieuws ook diverse momenten van de Wijkverjaardag. Het archief wordt de komende maanden ‘gevuld’. 

 

De stand van zaken in de vier werkgroepen:

 

Werkgroep parken en poosplekken

Bij de informatietafel is een eerste kansenkaart getoond van een toekomstig Park Kesteren, waardoor een grote groene verbinding ontstaat tussen Ontmoetingscentrum De Sleutel, het Cruijffcourt en kinderboerderij de Sik. Met veel aandacht voor recreatie en mogelijkheden voor wat langer verblijf. De reacties hierop waren positief.

Het streven is om in de toekomst meerdere ‘parken’ in de wijk te krijgen die uitnodigen om er wat langer te zijn, bijvoorbeeld om te picknicken. Ook maakt deze werkgroep een inventarisatie van alle ‘kleinere’ speelplekken in de wijk. Bezoekers waren heel blij dat hier een overzicht van komt, want omdat deze vaak ‘verstopt’ liggen tussen de huizenblokken zijn ze niet altijd goed te vinden.

 

Werkgroep informatiepunt

De drie informatiepunten zijn inmiddels van start gegaan! Op woensdagochtend in het gebouw van Alwel op de Katerdonk, op donderdagochtend bij Inloop de Verbinding en op vrijdagochtend in de Lucaskerk, steeds van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mede naar aanleiding van de Wijkverjaardag zijn er nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Denk je dat dit ook iets voor jou is: loop er eens binnen!

De organisatorische kant komt ook steeds verder rond. Er is inmiddels een stichtingsbestuur gevormd en er wordt gewerkt aan statuten.

 

Werkgroep Heksenwielplein

De tekeningen die in samenwerking met de stedenbouwkundige en verkeersdeskundige van de gemeente Breda gemaakt zijn, trokken wel veel belangstelling. Deze tekeningen zijn een soort ideaalbeeld, geen vastgesteld plan. Zo staan op de tekening twee rotondes getekend, een bij de kruising met de Heksenwiellaan en een bij de kruising met de Heksenwaag. De buurttuin van de Lucaskerk, waarvoor inmiddels de tegels uit de grond zijn gehaald, werd enthousiast ontvangen. Ook het idee voor een meer groene verbinding richting de landgoederenzone kreeg veel bijval. De werkgroep zal de komende maanden volop in gesprek gaan met belanghebbenden, omwonenden en betrokken wijkbewoners.

 

Werkgroep wandel- en fietspaden

Op verzoek van de gemeente heeft deze werkgroep drie knelpunten aangegeven die we tijdens de Wijkverjaardag met bewoners hebben besproken. Het gaat om de oversteek van de Emerparklaan ter hoogte van de Oordenbuurt, waar wij een stoplicht met drukknop hebben voorgesteld, zodat veilig kan worden overgestoken. Tweede knelpunt is de route rond basisschool De Hoogakker (locatie Wandelakker) waar een druk fietspad loopt dat onoverzichtelijk is, met haakse bochten en een bruggetje, met in/uitgang van de school met wachtende ouders. Deze route is ook de route van Moerenveld richting kinderboerderij de Sik en omgekeerd, waarbij het fietspad diverse malen plots en zonder enig richtingbord wordt onderbroken en erg onoverzichtelijk is.

 

De meeste respons kwam op het zeer slechte voetpad langs de Krommedijk en de gevaarlijke situatie bij de Asterdplas en Asterdhoeve. Deze plekken trekken steeds meer mensen. Voor voetgangers en fietsers is het echt heel gevaarlijk. Ons voorstel is om van de hele Rietdijk een fietsstraat te maken, zeker tot het bruggetje naar ‘t Zand. Bewoners suggereerden een fietsstraat tot en met de Bredestraat. Wij gaan deze reacties bespreken met fysiek wijkbeheerder Juul Peters.

 

Daarnaast werd de Bijenroute gepresenteerd, een wandel/laarzenpad langs de landgoederenzone met op diverse plekken informatieborden en voorbeelden van landschappen die bijen nodig hebben. Een veilige wandelverbinding van Heksenwiel naar kinderboerderij de Sik, onderdeel van deze bijenroute, vond veel instemming.

 

Belangstelling?

Er is een aantal nieuwe aanmeldingen gekomen bij diverse werkgroepen. Mocht je belangstelling hebben om mee te doen met een van de werkgroepen: meld je aan via het secretariaat of vul het contactformulier op de website in en kom kennismaken!

 

W: netwerkhaagsebeemden.nl

Terug Schrijf reactie

Buienradar

 

 

Het weer vandaag in de Haagse Beemden

 

 

^ Naar boven