Regentonproject

(Foto: ingezonden)

 

Samen nog meer regenwater opvangen in Breda voor een klimaatbestendig Brabant.

 

Met de ondertekening van de ‘Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027’ op woensdag 3 maart 2021 wensen de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas, het waterschap De Dommel, het waterschap Rivierenland en het waterschap Brabantse Delta in het jaar 2050 een klimaatbestendig en robuust watersysteem en natuurnetwerk in Brabant te hebben. “Samen staan we sterk”, aldus dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas), watergraaf Erik de Ridder (De Dommel), dijkgraaf Kees Jan de Vet (Brabantse Delta), heemraad Henk Driessen (Rivierenland), gedeputeerde Water en Bodem Peter Smit (provincie Noord-Brabant).

 

Samen meer regenwater opvangen in Breda als gemeente in de provincie Noord-Brabant, is samen meer drinkwater besparen én gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van meer klimaatbestendige tuinen. Om dit te kunnen bereiken is ook de participatie van u als buurtbewoner van belang. Helpt u ook mee water besparen?

 

REGENTONNEN WORDEN GEINSTALLEERD

In de lente van 2021 start er met het oog op deze doelstelling nog een gesubsidieerd regentonproject in de gemeente Breda, dat het waterschap Brabantse Delta met enthousiasme tegemoetziet. De regentonnen worden dan niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet meer zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.

 

INTERESSE?

Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com onder vermelding van naam, adres, telnr. en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.

 

Alvast bedankt voor uw reactie en hulp om te komen tot een klimaatbestendig Breda.

 

Link naar YouTube video:

 

Ondertekening Koepelovereenkomst

 

Terug

^ Naar boven