HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquête
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht StiB  StiB


  -
  2018-05-01

  StiB verlengt landelijk keurmerk Goed Geregeld

  Breda Actief daagt alle Bredase organisaties uit om ook het
  vrijwilligerswerk goed te regelen!
  Breda, 30 april 2018 – Breda Actief feliciteert StiB met het verlengen van het landelijke NOV
  keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het is dé officiële en publieke bevestiging dat het
  vrijwilligersbeleid bij StiB goed in elkaar zit. Breda Actief begeleidt, adviseert én beoordeelt
  Bredase organisaties, die met vrijwilligers werken, bij het behalen van dit keurmerk.
  Vrijwilligers voelen zich erkend en gewaardeerd
  Corrie Marijnissen, adviseur bij Breda Actief: “Vrijwilligers van StiB voelen zich gehoord en gezien.
  Ze zijn tevreden over de betrokkenheid, begeleiding en gelijkwaardigheid in de organisatie. Mooi is dat
  de organisatie goed geluisterd heeft naar de vraag en wens van vrijwilligers om meer contact en meer
  betrokkenheid te hebben bij de organisatie. Nu zie je dat vrijwilligers meer worden uitgedaagd om mee
  te denken en zijn er meer contact- en overlegmomenten onderling.” StiB heeft de verlenging van dit
  keurmerk echt verdiend!”
  Organisaties en verenigingen die het goed regelen vinden makkelijker nieuwe vrijwilligers
  Marije Dévény, adviseur bij Breda Actief: “Door zaken in de basis goed te regelen voor vrijwilligers,
  zijn ze enthousiast, tevreden en voelen ze zich betrokken en verbonden bij de organisatie waarvoor ze
  werken. Dat heeft een positief effect op de hele organisatie. Breda Actief geeft advies. We helpen
  vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en buurt- en wijkinitiatieven om hierin de juiste stappen te
  zetten. Niet alleen op papier maar vooral in de praktijk! Bijvoorbeeld over het werven van nieuwe
  vrijwilligers, het inwerken en begeleiden, onderlinge samenwerking, betrokkenheid bij de organisatie
  en het waarderen van vrijwilligers.”
  Meer weten over wat de adviseurs van Breda Actief voor vrijwilligersorganisaties kunnen betekenen?
  Neem contact op met Breda Actief: telefoon 076-5233 555 of stuur een e-mail: info@breda-actief.nl.


  -