HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquête
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht StiB  StiB


  -
  2018-04-26

  StiB onderscheiden met keurmerk

  StiB onderscheiden met keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’
  Garantie voor succesvol en kwalitatief vrijwilligerswerk
  Breda, 26 april 2018 – Deze maand kreeg StiB voor de tweede keer het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het is dé officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid goed in elkaar zit. Dat is belangrijk: het keurmerk toont aan dat vrijwilligerswerk bij StiB kwalitatief goed en aantrekkelijk is. Daar zijn we trots op. Het is een groot compliment voor onze vrijwilligers voor hun waardevolle inzet en belangrijk voor mantelzorgers in Breda.

  StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. StiB ondersteunt mantelzorgers op maat, onder meer door preventieve voorlichting en themabijeenkomsten. Maar ook zet StiB vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten. Als de zorg thuis voor mantelzorgers te veel wordt, of als er niemand in de omgeving is, bieden de 270 vrijwilligers van StiB ondersteuning. Met een goed vrijwilligersbeleid, de juiste uitvoering daarvan, waarborgt StiB dat de organisatie goed met deze vrijwilligers omgaat.
  Erkend & gewaardeerd
  Tijdens de beoordelingen werd genoemd dat vrijwilligers van StiB zich gehoord en gezien voelen. ‘De vrijwilligers zijn erg tevreden over de betrokkenheid, begeleiding, duidelijkheid, aansturing en gelijkwaardigheid in de organisatie. Zij voelen zich erkend en gewaardeerd.’ Ook over deskundigheidsbevordering zijn vrijwilligers positief. “Door het aanbod van cursussen, intervisie, 1 op 1 gesprekken en overleggen zijn er voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen, te groeien en hierdoor de kwaliteit van de inzet te handhaven.” Er is volgens de beoordeling ‘goed geluisterd naar de vraag en wens van vrijwilligers om meer contact en meer betrokkenheid bij de organisatie te hebben. Vrijwilligers worden nu meer uitgedaagd om mee te denken en er zijn meer contact- en overlegmomenten.’
  Goede samenwerking
  Vrijwilligers bij StiB doen fantastisch werk. StiB ziet het keurmerk als een bevestiging van een goede samenwerking met vrijwilligers, die nodig is om mantelzorgers in Breda zo goed mogelijk te ondersteunen.
  Begeleiding Breda Actief
  Breda Actief adviseert organisaties die met vrijwilligers werken, zoals StiB, bij het behalen van dit keurmerk. Breda Actief kan op meerdere manieren begeleiden en de organisatie op weg helpen naar een goed beleid en de vertaling hiervan naar de praktijk. Organisaties die interesse hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Breda Actief.


  -