HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquête
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht Breda-Actief  Breda-Actief


  -
  2018-04-19

  Samen aan de slag met de nieuwe privacywet

  125 Bredase vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen bereiden zich voor
  op de nieuwe AVG
  Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Aangezien
  ook verenigingen en stichtingen te maken krijgen met deze wet, organiseerde Breda Actief in
  samenwerking met MARK Advocaten en gefaciliteerd door de Vrijwilligersacademie Breda,
  twee bijeenkomsten. Op Avans Hogeschool werden 170 bestuurders en coördinatoren van
  vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen voorbereid op de veranderingen die de nieuwe
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich mee brengen.
  “Elke vereniging of stichting krijgt me de nieuwe privacywet te maken. Zeker als je bijzondere
  persoonsgegevens vastlegt, of foto’s maakt die je vervolgens op social media zet. Aan de grote
  opkomst kun je zien dat Bredase vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen de nieuwe privacywet
  serieus nemen en hun organisatie goed voorbereiden op de invoering hiervan!” Aldus Dion Sillen,
  adviseur Breda Actief.

  Themabijeenkomst
  Op maandagavond 9 april vond de aftrap plaats. Tijdens deze themabijeenkomst gaf Jan van Gool
  van MARK Advocaten uitleg over de nieuwe privacywetgeving. Daarnaast nam hij stap voor stap door
  wat een vereniging of stichting moet doen om goed voorbereid te zijn voor de nieuwe wet. Vanaf 25
  mei moet elke organisatie zich namelijk houden aan de nieuwe verordening. Dat geldt zowel voor het
  bewaren in digitale bestanden als in mappen op de plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig
  worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.
  Werksessie
  Een week later, op maandagavond 16 april, vond het vervolg op de themabijeenkomst plaats.
  Verdeeld over vier groepen gingen meer dan 145 aanwezigen aan de slag onder begeleiding van
  zeven adviseurs van Breda Actief. Aan de hand van een aantal opdrachten werd er stapsgewijs
  gewerkt aan het implementeren van de wet binnen hun organisatie. De vragen vloeiden rijkelijk en er
  werd hard gewerkt. Drie uur later verliet iedereen Avans Hogeschool tevreden: “Het leek heel moeilijk
  en ingewikkeld, maar het valt in de praktijk best mee. Vooral dankzij de goede uitleg en praktisch
  hulp!”

  Vervolgtraject
  Ook de organisaties die niet aanwezig waren tijdens deze twee bijeenkomsten kunnen rekenen op
  advies. Op www.breda-actief.nl/privacywetgeving is een handig stappenplan te vinden, samen met
  alle presentaties en documenten die ook tijdens de themabijeenkomst en werksessie zijn gegeven.
  Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken voor individuele begeleiding met een
  adviseur van Breda Actief, via info@breda-actief.nl of door te bellen met 076-52 33 555


  -