HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquête
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Breda  gemeente Breda


  -
  2018-04-19

  Breda ‘koploper’ in toegankelijkheid

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Breda uitgekozen als één van de
  koplopergemeenten op het gebied van toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda.
  Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan initiatieven om inwoners met
  een beperking volwaardig mee te laten doen. VNG zocht daarvoor, in samenwerking met de Alliantie
  VN-Verdrag* (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de
  invulling van het VN-verdrag Handicap. Naast Breda zijn er nog 24 gemeenten geselecteerd als
  koploper.

  Agenda Toegankelijkheid
  Belangenvereniging Breda Gelijk, stichting Zet, het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en
  toegankelijk’ en de Gemeente Breda stelden begin 2017 een lokale Agenda Toegankelijkheid op. De
  partijen ontvingen eind 2017 op een Nationaal Congres over Toegankelijkheid (Gelijk=gelijk) de
  Broeder Tuck Award. Volgens de organisatie van het congres was Breda een voorbeeld van
  samenwerking tussen ondernemers, horeca, hotels, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en de
  gemeente.

  In de voorhoede
  “De titel ‘koploper’ is een mooie erkenning van het werk dat in Breda in gezamenlijkheid verricht is”,
  zegt wethouder Miriam Haagh. “Het laat zien dat we in de voorhoede lopen, maar ook dat we nog
  steeds onderweg zijn. Dit VNG-programma helpt om elkaar te versterken, of je nu koploper bent of
  niet. Met elkaar gaan we volle kracht vooruit voor die inclusieve samenleving. Waarin iedereen telt
  én mee kan doen.”

  Criteria
  Tot en met 21 maart konden gemeenten zich aanmelden als koploper. Ook konden gehandicapten
  en cliënten(organisaties) hun gemeente voordragen via de Alliantie VN-Verdrag. Bij de selectie is
  gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente.
  Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda
  staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.
  * De Alliantie VN-Verdrag bestaat uit Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB.


  -