HBNieuws
HBNieuws

Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Bredagemeente Breda


-
2018-01-10

Breda asbestvrij vóór 2024

Er zijn in Breda nog 4172 schuurtjes en bijgebouwen met een asbest dak. Dit blijkt uit een scan die
de gemeente liet maken. Eigenaren van deze daken krijgen in januari een brief van de gemeente.
Daarin staat een aanbod om mee te doen met collectief saneren en vervangen van de daken. Wie
daar interesse in heeft of wie meer informatie wil, kan vanaf 10 januari terecht op het Bredase
asbestloket www.breda.nl/asbestvrij. Vóór 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland
gesaneerd zijn.

Patrick van Lunteren, wethouder Bouwen & Wonen: ‘’Het in kaart brengen van de asbestdaken was
de 1e stap naar een asbestvrij Breda. Nu gaan we Bredanaars actief helpen om samen te werken aan
een asbestvrij Breda. Als één van de eerste gemeenten in Nederland biedt Breda haar inwoners aan
om mee te doen aan het Collectief Asbest Saneren. Na inschrijving ontvangen geïnteresseerden een
vrijblijvend aanbod van een gecertificeerde saneerder voor het saneren en vervangen van hun dak.
Door collectief in te kopen krijgt iedereen een scherpe prijs en wordt het lastige uitzoekwerk hen uit
handen genomen.”

Verplicht saneren asbestdaken
De overheid verbiedt asbestdaken vanaf 2024. Eigenaren van deze daken zijn zelf verantwoordelijk
voor sanering. In Nederland is asbest al 24 jaar verboden in nieuwe producten. Het zit nog steeds
wel in veel oudere bouw, zoals in golfplaten van schuurtjes en bijgebouwen. Jarenlang wind en
regen slijt steeds een laagje weg van de dakbedekking. Daarmee komt het asbest van daken los. De
asbestvezels kunnen op den duur gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Tijdig saneren voorkomt
risico’s.

Breda, 10 januari 2018


-