HBNieuws
HBNieuws

Haagse Beemden Uitgelicht Werk aan de WijkWerk aan de Wijk


-
2017-12-14

Stichting Werk aan de Wijk stopt in 2019

Stichting Werk aan de Wijk stopt in 2019 te bestaan in haar huidige organisatievorm.
De activiteiten die de stichting nu uitvoert worden
overgedragen aan partners in stad.
De verandering is nodig omdat de activiteiten van de stichting en de mensen die voor Werk
aan de Wijk actief zijn, effectiever kunnen worden ondersteund bij partnerorganisaties.
Daarnaast sluit de huidige financierings
-
e
n organisatievorm van de stichting niet meer aan
bij de manier waarop in Breda subsidies via thematafels worden toegekend aan
maatschappelijke organisaties. Op dit moment is de stichting zowel financieel als bestuurlijk
sterk verweven met de Gemeente Breda
en dat is, vindt het college van burgemeester en
wethouders, een onwenselijke situatie.
“
Stichting Werk aan de Wijk is geen doel op zich”, zegt wethouder Marianne de Bie. “Maar
de mensen die via de stichting actief zijn in wijken en dorpen zijn dat wél. D
ie mensen
hebben een zodanige grote achterstand tot de arbeidsmarkt dat de begeleiding in de richting
van zelfstandige participatie voorop staat. Om vervolgens de stap te kunnen zetten naar de
reguliere arbeidsmarkt. De beste optie voor de toekomst voor de
ze groep ligt bij de
bestaande organisaties in de stad die nu ook al met deze doelgroep werken.”
Deze partnerorganisaties hebben sterke onderlinge verbindingen en beschikken over een
netwerk van gemotiveerde vrijwilligers die kunnen helpen bij de begeleid
ing en coaching van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De Bie: “
Uit de reacties van de maatschappelijke partners hoor ik dat zij concrete
mogelijkheden zien om in de lijn van de activiteiten van Werk aan de Wijk een wijkgericht
activeringsaanbod
te organiseren voor deze groep mensen. Met als doel dat ze ook in de
toekomst hun actieve bijdrage kunnen blijven leveren aan de wijken en dorpen
.
Ik zie de
overdracht van activiteiten vanaf 2019 dan ook met vertrouwen tegemoet
.”
Via Werk aan de Wijk voere
n mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de wijken en
dorpen allerhande klussen en diensten uit. In 2018 ontvangt de stichting nog rechtstreeks
subsidie van de Gemeente Breda voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie. In
2019 en 2020 wordt d
e subsidie via de twee betrokken thematafels verdeeld. De gemeente
en het bestuur van de stichting spannen zich maximaal in om de 11 personeelsleden die nu
voor de stichting werken te begeleiden naar een nieuwe werkplek.

-