HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquête
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Breda  gemeente Breda


  -
  2017-10-04

  Breda legt 12 faunapassages aan

  Breda legt 12 faunapassages aan
  De gemeente Breda gaat de komende tijd 12 faunapassages aanleggen. Door de aanleg van deze passages worden natuurgebieden met elkaar verbonden en wordt de leefwereld van de fauna en flora vergroot. De aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

  In het bestuursakkoord ‘Focus op Voortuitgang’ zijn middelen vrij gemaakt voor het versterken van water en groen in Breda.
  De gemeente zet daarbij in op het realiseren en versterken van natuurgebieden en verbindingen door de aanleg van ecologische verbindingszones. Daarnaast wil de gemeente deze zones met elkaar verbinden door het wegnemen van fysieke obstakels middels de aanleg van faunapassages. Het gaat hierbij vooral om het kruisen/oversteken van verkeerswegen.
  Deze faunapassages dragen bij aan de vergroting van de leefwereld voor fauna en flora.

  Wethouder Paul de Beer hierover:
  “In het huidige bestuursakkoord zetten we als stad nadrukkelijk in op het versterken van de natuurgebieden. Voor het optimaal functioneren van deze natuurgebieden is het noodzakelijk om fysieke barrières weg te halen. Mede dankzij een bijdrage van de provincie kunnen we deze 12 faunapassages nu gaan aanleggen. Als het kan liften we bij de aanleg mee op andere werkzaamheden, waardoor we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

  Daarnaast bepalen we de keuze voor de passages op basis van prioriteit vanuit het oogpunt van ecologie”.
  Vorig jaar heeft de gemeente al 5 faunapassages gerealiseerd.
  Voor de Haagse Beemden komen daar komen nu faunapassages bij aan de

  Emerparklaan
  Krommedijk
  Westerhagelaan
  Paradijslaan en De Berk.

  -