HBNieuws
HBNieuws

Haagse Beemden Uitgelicht Grote BroerGrote Broer


-
2017-10-09

Kleine Broers HB

Vanaf 20 September zijn de Kleine Broers HB gestart in de wijk Haagse Beemden. Kleine broers Haagse Beemden ( KBHB ) is een groep kinderen/jongeren t/m 14 jaar. Deze groep gaan activiteiten in de wijk organiseren en de Grote Broers ondersteunen. De groep bestaan uit 15 actieve jongeren uit de wijk Haagse Beemden. Deze jongeren komen uit Kesteren/Muizenberg , Heksenwiel , Donk in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar. Initatiefnemer Mo ( Grote Broer ) is in gesprek gegaan met deze doelgroep en heeft bepaalde afspraken met ze gemaakt. De Kleine broers HB gaan zich voornamelijk richten op de eigen leeftijdsgenoten en de doelgroep ouders
Activiteiten :
Uit de eerste bijeenkomst is gebleken dat de Kleine Broers zich gaan richten op : Ouderenactiviteiten , sportactiviteiten ,inzetten voor goede doelen, educatieve activiteiten
Dagen/tijden :
Iedere woensdag vanaf 13:00 t/m 16:30 bij Grote Broer HB Donk 16 B
Incidentele activiteiten ondersteuning

Aanwezigheid:

De kleine broer is minimaal 1 keer per week aanwezig bij een activiteit
Eisen:
De kleine broers hebben en positieve, gedragscorrecte houding.
De huisregels zijn bekend en worden nageleefd.
Je hebt als kleine broers een voorbeeldfunctie, hier moet je je naar gedragen, zowel tijdens als buiten KBHB tijd.
De taken die je krijgt voer je naar behoren uit.
Een kleine broer mag alleen komen als het op school goed gaat.
De kleine broers zijn ondersteunend aan de grote broers.
De kleine broers zijn 1 keer per maand aanwezig bij een scholingsuur.
De kleine broers komen niet zonder afspraak of rooster langs bij grote broer.
Doelstellingen:
- Sociale cohesie in de wijk verbeteren
- Eenzaamheid onder de ouderen verminderen
- Jongeren verantwoordelijkheid geven tot het ontdekken tot hun eigen identiteit
- Ondersteuning bij schoolwerk
- Ontwikkeling door middel van scholingsuren
- De kennis uitbreiden van de jeugd
- Toekomstperspectief bieden

-