HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquĂȘte
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Breda  gemeente Breda


  -
  2017-10-01

  Gemeente Breda biedt ondersteuning bij schoolkosten

  Het schooljaar is in september weer begonnen. Voor veel kinderen een spannende en leuke tijd. Voor sommige ouders juist een lastige tijd omdat dit ook extra kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets, computer, boeken of de kosten voor een schoolreisje.

  De gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Daarom kunnen ouders van schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering of een (tijdelijk) laag inkomen gebruik maken van het Schoolstartpakket. Met een Schoolstartpakket krijgen zij een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld een computer, fiets, schoolreisje, boeken en schoolexcursies. De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting Leergeld Breda.

  Op www.breda.nl/schoolstartpakket staat meer informatie en zijn de voorwaarden te vinden. Wanneer een ouder twijfelt of hij of zij hier recht op heeft dan kan hij/zij contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt namelijk per aanvraag of er sprake is van een bijzondere- of dringende situatie.

  De gemeente is te bereiken via telefoonnummer 14076.  -