HBNieuws
HBNieuws

Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Bredagemeente Breda


-
2017-09-29

kappen van 1 boom, Schapenpad

Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Schapenpad, 9e boom vanaf Emerparklaan, Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Schapenpad, 9e boom vanaf Emerparklaan Breda, het kappen van 1 boomBelanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

-