HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquĂȘte
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Breda  gemeente Breda


  -
  2017-09-29

  kappen van 1 boom, Schapenpad

  Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Schapenpad, 9e boom vanaf Emerparklaan, Breda

  Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

  Schapenpad, 9e boom vanaf Emerparklaan Breda, het kappen van 1 boom  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  -