HBNieuws
HBNieuws
 • HBN enquĂȘte
 • Bezorgklachten
 • Haagse Beemden Uitgelicht gemeente Breda



  gemeente Breda


  -
  2017-08-29

  Datum uitbetaling uitkering wijzigt

  In oktober verandert de datum waarop Bredanaars hun uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen.


  Ruim 6.000 Bredanaars ontvangen deze week een brief met informatie over de verandering van de betaaldatum. Deze geldt voor zowel algemene bijstand als periodieke bijzondere bijstand. Op 27 oktober gaat de nieuwe situatie gelden en ontvangen Bredanaars die recht hebben op een uitkering deze standaard aan het einde van diezelfde maand. Dus op 27 oktober ontvangt men de uitkering over de maand oktober.

  Het voordeel van het uitbetalen volgens de nieuwe situatie is dat het betaalsysteem beter aansluit bij het afdragen van vaste lasten, bijvoorbeeld de huur.


  Op dit moment is het zo geregeld dat de gemeente de uitkering van bijvoorbeeld de maand juli heeft overgemaakt op 15 augustus. De uitkering over de maand september wordt volgens de nu nog bestaande situatie 15 oktober op de rekeningen gestort. Hier ligt dan de knip naar de nieuwe situatie: rond 27 oktober volgt voor de 2e keer in oktober een uitbetaling van de uitkering. Kortom in de maand oktober ontvangen uitkeringsgerechtigden 2 keer een bedrag op hun rekening.


  Het bedrag dat rond 27 oktober op de rekening van de uitkeringsgerechtigde wordt gestort, is de uitkering over de maand oktober. De daarop volgende betaling van de uitkeringen staat gepland rond 27 november 2017 (voor de maand november)
  .
  -