Reactie op presentatie Masterplan Winkelcentrum Heksenwiel


Graag wil ik reageren op het gepubliceerde stuk van 7 april jl.

Een Masterplan bedenken voor het redden van het noodlijdende winkelcentrum Heksenwiel achter de tekentafel. Het lijkt op een mooi sprookje. Op 21 maart jl. werd dit Masterplan aan de omwonenden gepresenteerd. Aan de grote groep toege-stroomde buurtbewoners (de ruimte was veel te klein, benauwd en niet geschikt) werd dringend verzocht om niet te interrumperen tijdens de presentatie. Aan dit verzoek werd vanzelfsprekend gehoor gegeven. De grote vraag blijft echter of de vertegenwoordigers van bovengenoemd plan ook geluisterd hebben naar de belangen en de vele vragen van de buurtbewoners.

In het stuk wordt ons verweten dat wij op geen enkele manier blijk gaven van enige reflectie op het Masterplan. Mag ik er op wijzen dat daar geen tijd voor was. Het Masterplan was niet van tevoren aan ons bekend gemaakt zodat wij overvallen werden door het plan. Het lijkt me duidelijk dat er gelegenheid gegeven had moeten worden om hierover na te denken voordat we hierop kunnen reageren. Voor de invulling van het Masterplan is immers ook uitgebreid de tijd genomen.

Na de uitgebreide presentatie kwamen de opmerkingen en vragen van buurtbe-woners. Belangrijke vragen en opmerkingen die er toe doen. Het ging o.a. over de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast, hangjongeren, het zwerfvuil, het achterstallig onderhoud van het winkelcentrum en hoe men de kleine ondernemers weer naar het winkelcentrum wilde krijgen.

De ondernemer is echter al verjaagd. De ondernemer die met hard werken zijn plek binnen het winkelcentrum aan het bevechten is geweest, jaar in… jaar uit. De ondernemer die persoonlijk contact met ons had en het gezicht was van de winkel waar wij zo graag onze inkopen deden. De ondernemer die op een eerlijke manier een goed belegde boterham probeerde te verdienen.

De vertegenwoordigers van het Masterplan probeerden de buurtbewoners ervan te overtuigen dat er voldoende ruimte bestond voor ideeën rondom het “nieuwe ondernemen”. Geopperd werden o.a. flexibele werkplekken, locale initiatieven en zelfs flexibele huurcontracten. Dit is echter allemaal oude koek. De bovengenoemde plannen zijn al eerder voorgesteld, o.a. door de toen zittende ondernemers. Dela Vastgoed, de eigenaar van de winkelpanden, heeft daar geen gehoor aan gegeven en er is tot nu toe geen enkele blijk gegeven van meedenken met de ondernemer, laat staan een verlaging van de exceptionele huurprijzen waardoor de detailhandel zeker had overwogen nog een tijdje te blijven.
De buurtbewoner werd, net als de ondernemer, ook niet gehoord. Er kwam geen antwoord op de gestelde vragen.
Ik zie het zo: Haal de plaatselijke, kleine ondernemers weer naar het plein. Zorg er voor dat er veel variatie in winkels komt waar consumenten hun inkopen willen doen. Doe dit alles in samenspraak met de buurtbewoners. Vergeet daarbij zeker niet onze gewaardeerde oudere buurtbewoner, want opvallend genoeg waren juist zij in grote getale aanwezig op de bijeenkomst. Communiceer met de inwoners van de Haagse Beemden. Wat zijn hun wensen en behoeften ten aanzien van het weer tot leven wekken van het winkelcentrum Heksenwiel. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en de zo gewenste potentiële consumenten.

Het gaat niet om het opleuken van een plein, dat veel geld gaat kosten, maar het gaat om het aanbod van winkels. Leegstand nodigt niet uit tot winkelen. Een paar mooie bomen ook niet. Dus maak het winkelcentrum weer aantrekkelijk door een gevarieerd aanbod aan winkels. Vind daarnaast de antwoorden op de volgende vragen. Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de leegstand van de winkelpanden en moet dit probleem oplossen? Wat zorgt ervoor dat het winkelend publiek weer naar het Heksenwiel wil komen? Waarmee onderscheidt het Heksenwiel zich van een ander winkelcentrum? Wanneer wordt er actie ondernomen ten aanzien van de jarenlange leegstand en het achterstallig onderhoud? Waarom heeft Dela Vastgoed, als eigenaar van de winkelpanden, nog geen enkele actie ondernomen om leegstand terug te dringen of te voorkomen? Hoe zit het met de leegstandsverzekering die Dela Vastgoed heeft afgesloten waardoor het niet meer uitmaakt of de winkelpanden leeg staan? En tot slot: hoe worden de gemeenschapsgelden, waar we uiteindelijk allemaal aan bijdragen, eigenlijk besteed?

Iedereen die in de wijk Haagse Beemden woont, zal beamen dat we weliswaar wonen in een grote stad, maar dat het voelt als wonen in een dorp. Speel daarop in! Dus: Geen Grand Café in de bibliotheek. Laat de bibliotheek onze bibliotheek blijven! Een prachtige voorziening die na de zeer recente verbouwing weer helemaal van deze tijd is. Een geweldige plek van ontmoeting waar buurtbewoners, naast het lenen van een goed boek, ook terecht kunnen om in een ongedwongen sfeer een praatje met elkaar te kunnen maken. Er komen daar veel leerlingen van zowel basisscholen als voortgezet onderwijs scholen, omdat het centrum te ver weg is. Je ziet er veel gezinnen. Maar de bibliotheek is ook op loopafstand voor onze oudere buurtbewoner die, soms met gebruikmaking van een rollator, veelvuldig gebruik maakt van deze voorziening en juist op deze manier op basis van zelfredzaamheid, sociaal contact heeft met de buitenwereld.

Zorg ervoor dat de plaatselijke horeca gelegenheid krijgt om een goed terras te kunnen maken door de verkeerssituatie te veranderen. Het is vreselijk storend als je steeds opzij moet springen voor rijdende auto’s. Veel beter is het als je een ijsje kunt eten op een gezellig terras.

Ook het vertrouwde en gezellige terras aan de andere kant van het plein moet in ere worden hersteld. Het is daar zo gezellig vertoeven met het zonnetje op je bol en een glaasje in je hand. Want ook daar gebeurt het: de ontmoeting met je buurtbewoners!
Als Dela Vastgoed halsstarrig blijft, dan kent dit hele Masterplan (met de betrokken organisaties Dietz communicatie, Go!Retail, SOAB, DTZ Zadelhoff en de gemeente Breda) alleen maar verliezers met slechts één grote winnaar. En die winnaar heet : geld!

Alexandra Kriesels